zaterdag 18 maart 2017

Wij stoppen met extra aflossenJullie hebben wel gemerkt dat het aflossen niet meer erg hard gaat. Dat is geen motivatieprobleem, maar een verschuiving van de prioriteiten. Wij hebben nogal wat wensen om in de toekomst te investeren in het huis. Geld dat wij gebruiken om extra af te lossen, kunnen wij later niet meer gebruiken om te investeren. Wij hebben besloten om voorlopig te stoppen met extra aflossen!!!

Wat is er aan de hand……..? niets! Wij wonen nu zeer prettig en de maandlasten zijn goed op te brengen. Wij wonen nu ongeveer een half jaar in het nieuwe huis en ik merk dat het mij moeite kost om geld te gebruiken voor het aflossen. Geld achter de hand hebben om ons huis verder te verfraaien vinden wij nu belangrijker.

Een beetje met pensioen
In mijn werk is er ook veel veranderd. Ik ga nog maar twee dagen in de week naar een vaste opdrachtgever waar is als ingehuurde zzp’er werk. De overige dagen werk ik thuis mijn overige opdrachten uit. Ik heb genoeg te doen, maar ik heb veel tijd over om voor mijn gezin en voor klusjes in het huis. Iedere vrijdagmiddag werk ik in de tuin, en mijn opdrachten werk ik uit op momenten dat het mij uit komt. Mijn productiefste uurtjes zijn vanaf 5 uur in de ochtend tot de middag. De rest van de dag kan ik andere dingen doen. Ik werk nog wel hard, maar het voelt anders. In het weekend werk ik namelijk ook in de ochtenduren. Eigenlijk ben ik een beetje met pensioen gegaan voor mijn gevoel.

En het aflossen?
Wij blijven maandelijks aflossen, maar het bedrag is natuurlijk een lachertje in vergelijking met de periode vanaf 2012 tot half 2016. Maandelijks lossen wij €388,89 af in de lineaire hypotheek. Wij hebben ook nog een aflossingsvrije hypotheek van bijna €65.000. Deze blijft dus voorlopig op dit niveau.

Mijn weblog blijft “Hypotheek naar nul” heten, maar is ga het niet meer uitvoeren. Ik blijf mijn weblog behouden gericht op geldzaken, wonen en natuurlijk hypotheken.

zondag 12 maart 2017

ABN AMRO: 'Verdere hervormingen en maatregelen voor woningmarkt noodzakelijk'

Persbericht ABN Amro

Amsterdam, 10 maart 2017 - Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de woningmarktstudie 'Hervorming woningmarkt is nog niet af'.

De afgelopen jaren is een groot aantal hervormingen op de woningmarkt doorgevoerd. Om sommige, hardnekkige gebreken ook op te lossen, pleit het Economisch Bureau voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan aanvullende maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen. Dit is met name van belang voor grotere steden waar de vraag naar woningen groot, maar de ruimte om te bouwen beperkt is.

Meer regionale vrijheid
Een andere maatregel die volgens het Economisch Bureau veel effect sorteert, is het geven van vrijheid aan regionale overheden om eigen woningmarktbeleid vorm te geven. Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "Om slimmer in te kunnen spelen op regionale verschillen hebben lokale overheden meer bewegingsvrijheid nodig. Nu moeten ze nog rekening houden met andere bestuurslagen, die elk hun eigen kaders hebben. Het uniforme, nationale keurslijf staat groei in de weg. Zo is de vrije huurgrens vaak te hoog voor krimpregio's, waardoor de prikkel ontbreekt om te investeren in het middensegment. Als deze grens regionaal vastgelegd kan worden, is het beter mogelijk om op lokale behoeften in te spelen. Grotere regionale vrijheid verschaft ook meer ruimte om te experimenteren."

Herverdeling bestaande huurwoningvoorraad
Ook stelt het Economisch Bureau een herverdeling van de bestaande huurwoningvoorraad voor, want dat leidt tot meer woningen in het middensegment. Een manier om te komen tot herverdeling is het verlagen van de vrije huurgrens. Hieraan kleeft wel een nadeel, want huurders met een beperkte financiƫle armslag krijgen in dat geval te maken met de wetten van de marktwerking. Daarnaast kan de volgende regering van corporaties verlangen dat zij hun woningen beoordelen op de kwaliteit en niet - zoals nu - het huurniveau. Bij deze maatregel verwacht het Economisch Bureau een sterke toename van het aantal beschikbare woningen in de vrije sector.

Pensioengeld voor hypotheekaflossing
Internationaal bestaan er zorgen over de Nederlandse hypotheekomvang en is er de roep deze te verkleinen. Dat kan volgens het Economisch Bureau bijvoorbeeld met ruimere mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor hypotheekaflossing. Bokeloh: "Als het gaat om reeds opgebouwd pensioenvermogen, dan stuit dit waarschijnlijk op bezwaren van pensioenfondsen. Meer kansen zien we bij de pensioenpremies. Zo zou het effect van een verdere verlaging van de aftoppingsgrens bij pensioenopbouw nader onderzocht moeten worden. Als de hogere inkomensgroepen meer financiƫle armslag krijgen, dan gebruiken ze die middelen mogelijk voor de aflossing van hun hypotheek."