vrijdag 27 april 2018

Eigen woning moet vaak verkocht worden bij scheiding

De meeste gehuwden hebben het huwelijk afgesloten in gemeenschap van goederen. Hun bezittingen zijn hierdoor gezamenlijke bezittingen. Bij een echtscheiding moeten de bezittingen en de schulden verdeeld worden. Voor de eigen woning is verkoop vaak onvermijdelijk.

Als je een huis kunt betalen van €300.000, ga je geen huis kopen van €200.000. Wij streven naar zoveel mogelijk luxe en comfort en kiezen voor het maximale binnen de mogelijkheden. Vanuit deze gedachte worden er vaak huizen gekocht op basis van twee inkomens. Zolang er geen obstakels op de weg komen zal de hoge hypotheekschuld geen problemen opleveren. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunnen er eenvoudig betalingsproblemen ontstaan. De situatie wordt nog nijpender bij een echtscheiding. Eén van beide kan de lasten namelijk niet dragen.

Wat gebeurt er bij een echtscheiding?
Bij een echtscheiding moeten de bezittingen en de schulden verdeeld worden. Ieder krijgt in principe de helft. De eigen woning is hierbij het grootste struikelblok. Het huis wordt over het algemeen toebedeeld aan de partner met het hoogste inkomen of het huis wordt verkocht. De minst verdienende partner is financieel meestal niet in staat om de woonlasten op te brengen. De vertrekkende partner moet gecompenseerd worden. Hierbij wordt de overwaarde in het huis en de waarde van de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering verrekend. Indien er geen overwaarde, maar juist onderwaarde is, kan de situatie ontstaan dat de vertrekkende partner de andere partner moet compenseren.

Bij echtscheiding kan een hypotheek op één inkomen al problemen veroorzaken
Bij een hypotheek op één naam is het vaak ook niet mogelijk om verkoop te voorkomen. Door alimentatieverplichtingen verandert de financiële situatie van de meest verdienende partner namelijk. Deze verplichtingen verlagen het maandelijks te besteden bedrag. Dit heeft tot gevolg dat banken vaak niet bereid zijn om de hypotheek op één van beide namen te zetten. Hierdoor kan het alsnog noodzakelijk zijn om het huis te verkopen.

Hypotheek vestigen op een huis dat onder water staat
De situatie wordt nog lastiger in het geval de hypotheekschuld ook nog groter is dan de waarde van het huis. Dit is namelijk op zich al een reden voor de bank om de hypotheek niet over te zetten op één naam. De enige uitweg is om het huis te verkopen met een restschuld. Beide eigenaren van het huis krijgen vervolgens de helft van de schuld op naam.

Voldoen aan de verstrekkingsnormen
Tot 2009 waren banken zeer soepel met het verstekken van hypotheken. Door de sterke daling van de huizenprijzen in de periode van 2008 tot en met 2013 zijn banken andere normen gaan hanteren bij het verstrekken van hypotheken. Tot 2009 werd er onterecht vanuit gegaan dat de huizenprijzen blijven stijgen. Het was geen probleem om een hypotheek te verstrekken ruim boven de waarde van het huis. De waarde zou immers langzaam boven het niveau van de schuld gaan stijgen.

Verplicht aflossen in plaats van probleem doorschuiven
Tot 2013 werden er voornamelijk hypotheken verstrekt waarbij de aflossing van de hypotheek werd doorgeschoven naar de toekomst. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer toegestaan om deze hypotheekvormen af te sluiten. In nieuw gesloten hypotheken moet een maandelijkse aflossing ingesloten zitten in de maandlasten. Dit maakt hypotheken duurder, maar biedt de huiseigenaren wel meer zekerheden. De schuld zakt gestaag en op einddatum van de hypotheek is de schuld volledig afbetaald.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten