donderdag 8 november 2018

Het gevaar van een beleggingshypotheek

Vele jaren geleden sloten de meeste huizenkopers nog een spaarhypotheek af. Om de maandlasten te drukken kozen steeds meer mensen er voor om een beleggingshypotheek te nemen. Door de kredietcrisis is men weer gaan beseffen dat het beleggen ook de nodige risico’s met zich mee brengt.

Tot 2013 werd de beleggingshypotheek in combinatie met de aflossingsvrije hypotheek massaal afgesloten. Vooral de aflossingsvrije hypotheek is goedkoop doordat er niet afgelost wordt in deze hypotheekvorm. Maandelijks betaal je uitsluitend hypotheekrente. De aflossing wordt niet alleen doorgeschoven naar de toekomst, maar er zal ook geen aflossing plaatsvinden. Deze hypotheekvorm werd vaak gesloten in combinatie met een beleggingshypotheek. De gedachte hierachter was dat het aflossingsvrij deel alsnog afbetaald kan worden met het “hoge rendement” van het beleggingsdeel. Helaas kunnen de koersen ook sterk dalen waardoor er een grote restschuld overblijft op de einddatum. Sinds 1 januari 2013 worden deze hypotheken niet meer afgesloten.

Wie loopt het beleggingsrisico?

Bij een beleggingspolis ligt het risico volledig bij de klant. Bij het afsluiten kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende beleggingsmogelijkheden. Dit varieert van zeer risicovol (100% in aandelen) tot zeer defensief (100% in obligaties). Bij het afsluiten en gedurende de looptijd is het niet duidelijk in hoeverre er een restschuld overblijft na afloop van de beleggingshypotheek. Historisch gezien is het beleggen in aandelen nog steeds interessanter dan een vaste (lage) rentevergoeding, maar je kunt een flink deel van de waarde in korte termijn zien verdampen. Zeker in de laatste jaren vóór de aflossing van de schuld, kan het verstandig zijn om geen risico’s meer te lopen..

Kiezen voor een gegarandeerde aflossing

Veel beleggingshypotheken zijn al overgesloten. Achteraf gezien zijn veel huiseigenaren niet zo blij met de onzekere hypotheekvormen. Een gegarandeerde aflossing op de einddatum geven de meest mensen toch de voorkeur aan.

1 opmerking: