donderdag 4 december 2014

Hypotheekrenteaftrek – Wat gaat er veranderen in 2015?Vanaf volgend jaar wordt de regeling van de hypotheekrenteaftrek weer verder versoberd. Dit zal hoofdzakelijk de huiseigenaren met hoge inkomens en huizenkopers treffen.

Dit jaar is een goed jaar geweest voor de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn licht gestegen en er worden weer veel meer huizen verkocht in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is mede veroorzaakt door de zeer lage hypotheekrente en de verruiming van de mogelijkheid om te schenken voor het aankopen van een huis. De verruimde schenkingsvrijstelling komt te vervallen. Daarnaast worden de volgende versoberingen doorgevoerd.

Hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 51%
In 2014 is hypotheekrente aftrekbaar tot een maximum van 51,5%. Huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf kunnen vanaf 2015 de hypotheekrente nog aftrekken tegen 51%. Jaarlijks blijft het maximale percentage zakken met een 0,5 procentpunt, tot 38% bereikt is.

Op twee manieren wordt de maximale hypotheekverstrekking verlaagd
Voor nieuwe hypotheken gaat gelden dat er maximaal 103% van de marktwaarde van het huis aan hypotheek verstrekt mag worden. Hierdoor zal een kleiner deel van de kosten koper meegefinancierd kunnen worden. Op basis van het inkomen gaan banken volgend jaar ook minder aan hypotheken verstrekken. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe maatstaven die banken opgelegd krijgen. Deze zijn gebaseerd op berekeningen van het Nibud.

Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Dit zou je ook kunnen zien als een beperking van het hypotheekrenteaftrek. Het fiscaal voordeel wordt namelijk verlaagd.

5 opmerkingen: