dinsdag 4 juni 2013

Hypotheekrenteaftrek eenvoudig uitgelegdVia de mail krijg ik veel vragen over de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Hieronder probeer ik de regeling kort en duidelijk toe te lichten.

De hypotheekrenteaftrek is ingesteld om het kopen van een eigen woning te stimuleren. Deze vorm van subsidie heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment meer gezinnen in een koophuis wonen dan in een huurhuis. Sinds 1 januari 2013 is de regeling sterk versoberd voor nieuw te verstrekken hypotheken. Voor hypotheken afgesloten vóór 2013 gelden de nieuwe eisen niet.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?
Bij het kopen van een huis dat als uw hoofdverblijf gaat dienen, kunt u onder gunstige condities een hypotheek afsluiten. De hypotheekrenteaftrek is één van de weinige aftrekposten die nog verrekend kan worden met het inkomen. De huiseigenaar krijgt een klein bijtelling door het eigenwoningforfait, maar dat valt in het niets door de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Stel, u bezit een huis met een hypotheek van €250.000. Uw jaarlijks te betalen hypotheekrente bedraagt €11.000. Dit bedrag mag u aftrekken van het bruto inkomen. U kunt stellen dat u de belastingheffing over de top van uw inkomen terug wordt gegeven. Het fiscaal voordeel kan oplopen tot 52%.

Wat zijn de veranderingen sinds 1 januari 2013?
Tot 2013 was het mogelijk om de afbetaling van de hypotheekschuld door te schuiven naar de toekomst of helemaal achterwege te laten. In de huidige regeling moet er tussentijds op de hypotheekschuld afbetaald worden. De aflossing werd doorgeschoven naar de einddatum om gedurende de volledige looptijd van de hypotheek maximaal te kunnen profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Nu moet er maandelijks een aflossing verricht worden. De spaarhypotheek, beleggingshypotheek en natuurlijk de aflossingsvrije hypotheek mogen niet meer. U hebt nu de keuze tussen een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. De annuïteitenhypotheek zal het meest worden afgesloten door de lagere lasten in de eerste periode van de looptijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten