maandag 24 december 2012

Beperking hypotheekrenteaftrek 2013 op een rijtjeHieronder heb ik de belangrijkste beperkingen van de hypotheekrenteaftrek per 2013 op een rijtje gezet.

In nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013 moet een maandelijkse aflossing zijn ingebouwd. Het is niet meer toegestaan om de aflossing door te schuiven naar de einddatum of om de aflossing volledig achterwege te laten. Bestaande hypotheken worden gerespecteerd. Oversluiten van bestaande hypotheken naar een andere vorm is nog mogelijk tot 1 april 2013. Vanaf 2013 zijn de toegestane hypotheekvormen de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Bij het afsluiten van een hypotheek mogen de zogenaamde “kosten koper” meegefinancierd worden. In 2013 mag een hypotheek gesloten worden tot 105% van de koopsom van het huis. In de volgende jaren wordt dit percentage per jaar afgebouwd met 1%. Geleidelijk wordt het meefinancieren van de kosten in eerst instantie beperkt. Vanaf 2018 mogen er geen bijkomende kosten meer meegefinancierd worden.

Belastingvoordeel gaat omlaag
Huisbezitters met een inkomen in de 52% schijf hebben de meeste baat bij de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Besloten is om het fiscaal voordeel voor deze groep geleidelijk te beperken. Tot 2014 mag de betaalde hypotheekrente nog worden afgetrokken tegen maximaal 52%. Per 2014 zakt het percentage naar 51,5%. In de opvolgende jaren blijft het maximaal voordeel jaarlijks zakken met 0,5% tot het maximum is gesteld op 38%.

Dit zijn de plannen nu. Waarschijnlijk zal de politiek daar nog weer in gaan schuiven de komende maanden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten