maandag 29 augustus 2016

10 redenen om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen


De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek die niet afbetaald gaat worden op de einddatum van de hypotheek. De schulden blijven bestaan tot verkoop van het huis. In dit artikel tref je de tien beste redenen aan waarom jij jouw aflossingsvrije hypotheek tussentijds moet afbetalen.
In de meeste hypotheken die tot 2013 afgesloten zijn, zit wel een aflossingsvrij deel. Het voordeel van deze hypotheekvorm is dat de maandlasten laag zijn, maar de nadelen overtreffen de voordelen. Hieronder tref je 10 redenen aan om de aflossingsvrije hypotheek tussentijds af te betalen.
De hypotheekschuld moet toch een keer afbetaald worden
De aflossingsvrije hypotheek zal pas afbetaald worden bij de verkoop van het huis. Bij overlijden van de eigenaren van het huis zal de schuld terecht komen in de nalatenschap van de eigenaren.
Woonlasten bestaat voornamelijk uit hypotheekrente
Een hypotheek van €200.000 met een hypotheekrente van 4,5%, geeft maandelijks alleen aan rentelasten al een kostenpost van €750. Hier zit geen aflossing of vermogensopbouw in, maar is uitsluitende de vergoeding voor de bank. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, maar dat is ook slechts een pleister op de wonden.
Aflossen geeft een maandelijkse besparing
Een paar duizend euro aflossen geeft slechts een kleine besparing, maar wel een maandelijks terugkomende besparing voor de resterende looptijd van de hypotheek.
Door af te lossen ben je beter bestand tegen waardedalingen
Door de hypotheekschuld te verlagen, zul je financieel minder zwaar getroffen worden door de daling van de waarde van het huis. Hierdoor zul je minder snel in de positie terecht komen dat de waarde van jouw huis lager is dan de hypotheekschuld op het huis.
Minder afhankelijk worden van de ontwikkeling van de hypotheekrente
De hoogte van de hypotheekrente beïnvloedt de maandlasten sterk. Op het moment dat de hypotheekrente een paar procentpunten gaat stijgen, kunnen de hypotheeklasten honderden euro’s per jaar hoger uitvallen in de nieuwe rentevaste periode.
De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar
Vanaf 2001 is de hypotheekrente maximaal voor een periode van 30 jaar aftrekbaar. Voor de in 2001 bestaande hypotheken geldt dat de hypotheekrente aftrekbaar blijft t/m 2031. Voor na 2001 gesloten hypotheken geldt de beperking van 30 jaar. De aflossingsvrije hypotheek die ook na 30 jaar blijft lopen wordt dus fiscaal niet meer ondersteund.
De spaarrente is laag en de hypotheekrente hoog
Indien je slechts 1% rente krijgt op de spaarrekening en je moet 4% aan hypotheekrente betalen, lijkt het logisch om spaargeld te gebruiken om af te lossen. Hierbij moet je er wel bij nadenken dat het een tijdelijke situatie is. De verhoudingen kunnen veranderen de komende jaren.
Afbetaalde woning als extra oudedagsvoorziening
De pensioenen staan onder druk en wij moeten langer door werken. Door in ieder geval een afbetaalde eigen woning te hebben, zullen de maandlasten lager zijn. Daarnaast kan de waarde uit het huis gehaald worden door deze te verkopen.
Toekomst van de hypotheekrenteaftrek onzeker
In 2012 heeft de politiek voor het eerst sterke beperkingen van de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar gemaakt. Per 2013 zijn de eerste ingrijpende beperkingen doorgevoerd. Nadat de discussie voor de eerste keer gevoerd is, wordt het voor de toekomst eenvoudiger om verdere beperkingen op te leggen. Door de hypotheekschuld zo laag mogelijk te houden zul je er minder financiële hinder van ondervinden.
Eventuele fiscale sancties tegen de aflossingsvrije hypotheek?
De aflossingsvrije hypotheek is een doorn in het oog van de politiek. Deze hypotheekvorm zorgt voor hoge kosten voor de Nederlandse schatkist. Het is ook een vorm van hypotheek die problemen kunnen opleveren voor huiseigenaren. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst sancties worden opgelegd om de huiseigenaren te stimuleren om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen.

maandag 15 augustus 2016

Boete op extra aflossen mag niet meerDankzij nieuwe EU-regels mogen banken geen boeterente meer in rekening brengen bij het extra aflossen. Je mag nu jaarlijks 10% of 20 % extra aflossen, over het meerdere kan er boeterente verschuldigd zijn. De nieuwe regels gelden uitsluitend voor nieuwe hypotheken.

Deze regels zijn Europees doorgevoerd zonder dat er in Nederland in de media aandacht aan geschonken is. Banken mogen nog steeds kosten rekenen, maar het moet gaan om een vergoeding voor de directe kosten. Het is onduidelijk hoe banken met de nieuwe regels om gaan. Het CDA heeft ervoor gepleit dat het kabinet zo snel mogelijk in kaart brengt wat banken hiermee moeten.

Hoe gaan banken de nieuwe regels toepassen?
De regels kunnen een bevrijding zijn voor huiseigenaren met een hoge hypotheekrente en een langlopende rentevaste periode. Als de nieuwe regels ook van toepassing worden verklaard voor bestaande hypotheken, wordt het goedkoper om over te sluiten. Maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat banken hier zelf mee komen. Het wegvallen van de boeterente zal namelijk een grote kostenpost zijn voor banken. Dit kunnen ze compenseren met de directe kosten die ze toe kunnen passen, maar daar moeten nog goede afspraken over gemaakt worden.