vrijdag 31 mei 2013

Eerlijke hypotheekrente via Duitse bankenVanaf vandaag is het mogelijk om een Duitse annuïteitenhypotheek af te sluiten tegen een scherpe hypotheekrente. Duitse banken gaan in een consortium de Nederlandse hypothekenmarkt betreden.

Een consortium van ongeveer twintig Duitse instellingen gaan hypotheken verstrekken in Nederland. Dit kan ons een aanzienlijke besparing opleveren aan hypotheekrente. Zoals ik al eerder heb geschreven rekenen onze Nederlandse banken een te hoge hypotheekrente in vergelijking met de ons omringende landen. De banken komen met allerlei redenen, maar duidelijkheid kunnen ze hier niet over verschaffen.

Via twintig onafhankelijke hypotheekbemiddelaars gaat het consortium voor €200 miljard aan geld uitzetten. Volgens de Volkskrant kan het voordeel oplopen tot 1,7 procentpunt uitgaande van een rentevaste periode van tien jaar onder de condities van NHG.

Dit is niet alleen goed nieuws voor mensen die een huis willen kopen, maar het zal de huizenmarkt ook goed doen. Een zeer lage hypotheekrente in combinatie met de scherpe huizenprijzen kan de huizenmarkt weer op gang helpen. Ik hoop dat de arrogante Nederlandse banken een flink marktaandeel gaan verliezen aan de Duitse banken. Het aantal van twintig bemiddelaars zal volgens mij snel uitgebreid moeten worden.

donderdag 30 mei 2013

Vakantiegeld gebruiken om extra af te lossenIn februari van dit jaar heb ik de laatste extra aflossing verricht. In maart heb ik geld van mijn buffer moeten gebruiken om een andere (goedkope) auto te kopen, dus kon ik niet extra aflossen. Mijn spaarbuffer is nu weer aangevuld en ik heb weer een bedrag beschikbaar om af te lossen. Mede door mijn vakantiegeld ga ik weer €1.000 extra aflossen.

Vanmorgen een mail gestuurd naar de hypotheekbank met het verzoek om toestemming. Uiteraard ga ik hiervoor een akkoord krijgen, maar de hypotheekbank wenst vooraf een verzoek te ontvangen.

Ik lig achter op mijn aflossingsdoel van 2013, maar iedere aflossing brengt mij weer dichter bij mijn einddoel. De aflossing verlaagt mijn maandlasten met slechts bruto €4,52. Deze aflossing is vooral belangrijk voor mijn motivatie. Een langere tijd niet in staat zijn om extra af te lossen maakt het lastiger om toch geld te blijven reserveren voor mijn einddoel.

Na deze aflossing bedraagt mijn hypotheek €181.976,20, waarvan €88.352 aflossingsvrij is. Mijn doel is om het aflossingsvrij deel zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dit zal mij nog vele jaren kosten, maar in kleine stapjes verlaag ik ook mijn maandlasten. Na de zomer hoop ik weer geld bijeen te hebben voor mijn volgende extra aflossing.

dinsdag 28 mei 2013

Banken mogen niet zonder meer gedwongen verkopenBij het afsluiten van een hypotheek stelt u uw huis beschikbaar als onderpand. De hypotheekbank heeft het recht om uw huis te verkopen als u niet meer voldoet aan uw betalingsverplichtingen. De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft onlangs een gedwongen verkoop van een huis voorkomen.

Het ging over een huiseigenaar die een achterstand bij de bank had opgelopen van €15.000. De bank heeft er vervolgens voor gekozen om het huis gedwongen te verkopen en heeft hiervoor een datum gesteld. De huiseigenaar voldeed inmiddels aan de door de bank gestelde betalingsafspraken, maar dat mocht niet meer baten. Het huis zou gedwongen verkocht worden. De restschuld na de gedwongen verkoop zou vermoedelijk €50.000 bedragen.

De huiseigenaar heeft de rechter gevraagd om de gedwongen verkoop te voorkomen. De rechter was van mening dat de opgelopen betalingsachterstanden niet tot verhouding staan tot een restschuld van €50.000 en heeft de veiling verboden.

De rechtelijke uitspraak houdt nu niet in dat gedwongen verkopen voorkomen kunnen worden door een rechtelijke uitspraak. De uitspraak heeft betrekking op deze zaak, maar het geeft wel aan dat banken beter stil moeten staan bij de belangen van de klant. In deze zaak was het klantvriendelijker geweest om het uiterste te doen om de opgelopen achterstand in te lopen.

Hopelijk is het een les voor de banken om de klant weer centraal te stellen.

donderdag 23 mei 2013

Toekomst hypotheekrenteaftrekHet heeft jaren geduurd tot de politiek de hypotheekrenteaftrek sterk durfde te beperken. Nu de eerste stap gezet is sinds 1 januari volgen er meerdere stappen.

Tijdens het verantwoordingsdebat over het begrotingsjaar 2012 heeft Halbe Zijlstra van de VVD aangegeven de hypotheekrenteaftrek af te willen schaffen bij een fundamentele aanpassing van het belastingstelsel. De aftrek moet er voorzichtig uitgesleuteld worden. De komende jaren zal hier nog veel over gesproken worden, maar de politiek is de volgende stap alweer aan het voorbereiden.

De kans dat de hypotheekrenteaftrek op termijn gaat verdwijnen is groot. Dit zal niet gebeuren binnen vijf jaren, maar op langere termijn zal het gebeuren. Uiteraard komt er wel wisselgeld voor terug, maar huiseigenaren met een hoge hypotheek zullen de klos zijn. De financiële gevolgen zullen mogelijk opgevangen worden door een verlaging van de inkomstenbelasting. Toch zullen de huiseigenaren met een hoge hypotheekschuld op de blaren moeten zitten.

Uit dit soort berichten blijkt maar weer dat u beter geleidelijk kunt zorgen voor lagere hypotheekschulden. Een hoge schuld maakt u kwetsbaar voor aanpassingen van de fiscale regelgeving.

woensdag 15 mei 2013

Blok wil meer weten over restschuldenIn Tros Radar is afgelopen maandag gesproken over het probleem van de restschulden. Gerealiseerde restschulden kunnen meegefinancierd worden in een nieuw af te sluiten hypotheek voor een nieuw aan te kopen woning, maar de banken willen hier niet aan meewerken. Minister Blok wil wel met de banken praten over een oplossing van het probleem, maar hij heeft meer gegevens nodig over de problematiek.

Eigenlijk triest dat de minister van Wonen door een consumentenprogramma aangezet moet worden om het probleem van de restschulden onder ogen te zien. Al jaren wordt er over geschreven in de media en nu gaat minister Blok nadere informatie inwinnen bij Vereniging Eigen Huis.

Fiscaal is het mogelijk gemaakt om restschulden mee te financieren in een hypotheek bij het opnieuw aankopen van een huis. Banken werken hier helaas niet aan mee. Zij zijn niet bereid om een hypotheek te verstrekken die ver boven de waarde van het huis ligt. Dit brengt namelijk extra risico’s met zich mee.

Er staan op dit moment 800.000 tot 1.000.000 huizen onder water. De gemiddelde restschuld bedraagt €40.000. Om de huizenmarkt weer op gang te krijgen moet het probleem met de restschulden eerst verholpen worden. Hopen op een snelle en effectieve actie van minister Blok.

maandag 13 mei 2013

Steeds meer aandacht voor restschuldenRob Mulder heeft in zijn weblog op eigenhuis.nl aandacht geschonken aan de problemen van de restschulden. Vanavond zal Tros Radar ook aandacht besteden aan dezelfde problematiek.

Door de sterk gedaalde huizenprijzen raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. Ze wonen bijvoorbeeld in een huis die ze niet meer kunnen betalen, maar het huis kan ook niet verkocht worden. Als de verkoopwaarde van het huis namelijk lager is dan het hypotheekbedrag, ontstaat er een probleem. Deze gezinnen zitten vast. Door de gedaalde huizenprijzen en een stijgende werkloosheid komen er steeds meer gezinnen in een dergelijke situatie terecht.

Tros Radar zal vanavond de pijlen gaan richten op de regeling om restschulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Op mijn blog heb ik al meerdere keren aandacht geschonken aan deze wassen neus. Banken zijn al nauwelijks bereid om een hypotheek te verstrekken voor een nieuw gekochte woning. Ze zijn over het algemeen niet bereid om nog een extra lening te verstrekken in verband met restschulden. Sterker nog, het feit dat er nog een schuld terugbetaald moet worden is een reden om geen hypotheek te verstekken aan de voormalige huiseigenaren.

Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis geeft in zijn weblog aan dat restschulden een probleem gaan vormen bij het opkrabbelen van de huizenmarkt. Eén miljoen huishoudens wonen in een huis waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde. Deze gezinnen hebben mogelijk wel de wens om een ander huis te kopen, maar niet de mogelijkheid.

Banken zullen gedwongen moeten worden om restschulden mee te financieren. Bij handhaving van de huidige normen van de banken, gaan wij niet verder komen.

woensdag 8 mei 2013

Hypotheekrente verlaagd van 5,75% naar 5,42%Vanaf 1 mei betaal ik minder hypotheekrente over mijn aflossingsvrij deel van mijn hypotheek. Ik heb de lopende rentevast periode opengebroken en korter vastgezet. De besparing bedraagt €24,57 bruto per maand.

De lopende rentevast periode stond nog vast voor een periode van tien jaren. Doordat ik het contract heb opengebroken, heeft de bank mij naar verhouding een hoge hypotheekrente voor een vaste periode van vijf jaren in rekening gebracht. De bank heeft de verdiensten over de lopende rentevast periode nu verwerkt in de kortere overeenkomst.

Waarom heb ik gekozen voor een kortere rentevast periode?
Ten eerste denk ik dat de hypotheekrente de komende jaren ook nog wel laag zal blijven. Ten tweede zal de schuld in mijn aflossingsvrije hypotheek de komende vijf jaren sterk gaan afnemen. Sinds 1 januari heb ik nog maar €2.000 af weten te lossen door enkele grote uitgaven. Een andere auto heeft mij een bijbetaling van €4.000 gekost en uiteraard moest de zomervakantie al weer betaald worden. Dit jaar hoop ik in ieder geval €10.000 af te lossen.

De maandelijkse besparing door het inkorten van de rentevast periode is beperkt, maar dit bedrag kan ik weer gebruiken om mee af te lossen. €24,57 is een bruto besparing. De netto besparing zal ongeveer €14 bedragen. Een jaarlijkse besparing van €168.

dinsdag 7 mei 2013

Hypotheek oversluitenEen hypotheek oversluiten wil zeggen dat u overstapt naar een andere geldverstrekker (bank of hypotheekverstrekker). Soms is een verbouwing de aanleiding, soms een bericht van uw huidige geldverstrekker die aangeeft wat de hoogte van de nieuwe hypotheekrente gaat worden.

Soms is een situatie de aanleiding, zoals de huidige crisis. Momenteel zoeken veel mensen uit of het gunstig is om hun hypotheek over te sluiten. Ze willen weten of ze hun maandlasten omlaag kunnen brengen.

Kosten oversluiten
Het oversluiten van een hypotheek gaat altijd gepaard met kosten. U kunt onder meer te maken krijgen met kosten voor een notaris of taxateur. Soms is er sprake van een boete die uw huidige hypotheekverstrekker eist. Daarnaast kan oversluiten gevolgen hebben voor uw hypotheek rente aftrek.

Als u wilt weten hoe het in uw situatie zit, kunt u het beste een afspraak maken met uw hypotheekadviseur. Hij kan alle verschillende opties met elkaar vergelijken en naast uw persoonlijke situatie leggen.

Vraag advies
Ondanks de kosten die het oversluiten van een hypotheek met zich mee kan brengen, kan het zijn dat u op de langere termijn voordeliger uit bent. De voordelen van lagere lasten kunnen namelijk groter zijn dan de eenmalige kosten die u maakt.

Het is sowieso verstandig om uw oude hypotheek eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden. Uw situatie kan immers veranderd zijn. Misschien heeft u inmiddels een hoger inkomen, zijn de kinderen het huis uit of is de waarde van uw woning gestegen. Ook in zo’n geval gaat u voor een hypotheek advies op maat naar uw hypotheekadviseur. Bijvoorbeeld een autoverzekering kunt u online afsluiten, maar voor een hypotheek moet u degelijk advies inwinnen.

zondag 5 mei 2013

Huizenmarkt uit het slop?Er gaan steeds meer geluiden op dat de huizenmarkt zich in 2014 gaat stabiliseren. Persoonlijk ga ik daar ook volledig vanuit, maar de praktijk moet het nog uitwijzen.

Standard & Poor (Amerikaanse kredietbeoordelaar) kwam afgelopen week met positieve vooruitzichten over de Europese huizenmarkt. Door schaarste zullen de prijzen op langere termijn weer gaan stijgen. In 2014 zal er sprake zijn van een stabilisering van de huizenprijzen.

Niemand kan met zekerheid zeggen wat er gaat gebeuren. De afgelopen jaren hebben banken, belangenorganisaties en economen er wel vaker naast gezeten met voorspellingen en verwachtingen.

Via Twitter werd ik gewezen op een artikel op Volkskrant.nl. Het artikel is geschreven in april 2008, dus voor de sterke daling van de huizenprijzen. Hierin gaven onder andere de NVM en de Rabobank aan dat de huizenprijzen in 2008 gewoon zouden stijgen. Hieruit blijkt ook dat er niets zinnigs over te zeggen is. Door tal van situaties en omstandigheden kan de huizenmarkt zich op de korte termijn anders gaan ontwikkelen dan verwacht.

vrijdag 3 mei 2013

Verslaafd aan aflossen?De auteur van de bestseller “Aflossingsvrij”, Gerhard Hormann, heeft in een interview met Metro Nieuws aangegeven dat het extra aflossen van de hypotheek verslavend werkt. Bij het uitgeven van geld wordt er altijd stilgestaan bij het aflossingsdoel.

Mijn streven is ook om mijn aflossingsvrije hypotheek zo snel mogelijk af te lossen, maar het doel mag niet teveel ten koste gaan van de kwaliteit van het leven. Mijn extra aflossing van €2.000 van afgelopen februari, had ik ook anders kunnen besteden. Ik had begin van het jaar met het gezin op wintersport kunnen gaan. Mijn doel om af te lossen tast de kwaliteit van het leven dus wel aan.

Het aflossen van mijn aflossingsvrije hypotheek laat ik zo weinig mogelijk ten koste gaan van mijn vrouw en mijn kinderen, maar ze ondervinden wel de beperkingen. Wij rijden niet in een dure nieuwe auto en wij gaan maar één keer in het jaar op vakantie. In de dagelijkse bestedingen bezuinig ik wel op mijn uitgaven, maar niet op de uitgaven van de rest van de gezinsleden.

Mijn aflossingsdoel wil ik geen verslaving noemen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik maandelijks zoveel mogelijk weet over te houden om te reserveren voor het aflossen.