dinsdag 13 november 2018

Zorgen maken over de aflossingsvrije hypotheek

Twee miljoen huiseigenaren hebben nog een aflossingsvrije hypotheek. Doordat deze hypotheekvormen geen fiscaal voordeel meer geven voor nieuw gesloten hypotheken sinds 2013, zal het aantal geleidelijk dalen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 12% van deze huiseigenaren zich zorgen maakt. Hoe moeten ze deze hypotheekschuld aflossen?

Een aflossingsvrije hypotheek geeft lage maandlasten, maar de keerzijde is een hypotheekschuld die maximaal blijft. De helft van deze huiseigenaren heeft al contact hierover gehad met de hypotheekadviseur. De andere helft stelt een dergelijk gesprek nog uit of verwacht geen resultaten van een dergelijk gesprek. Een andere reden om de hypotheek niet om te zetten zijn de hogere maandlasten van de andere hypotheekvormen.

Oversluiten voor het rentevoordeel

Huiseigenaren hoeven hun hypotheek niet over te sluiten om het feit dat ze niet afbetalen. In hypotheken zit namelijk de mogelijkheid ingebouwd om 10% tot 20% van de hoofdsom jaarlijks af te lossen. Toch is oversluiten in veel gevallen wel verstandig. Er is namelijk een groot rentevoordeel te behalen. Een omzetting naar een vorm waarin wordt afbetaald zorgt wel voor hogere maandlasten, maar geeft ook een daling van de hypotheekschuld.

donderdag 8 november 2018

Het gevaar van een beleggingshypotheek

Vele jaren geleden sloten de meeste huizenkopers nog een spaarhypotheek af. Om de maandlasten te drukken kozen steeds meer mensen er voor om een beleggingshypotheek te nemen. Door de kredietcrisis is men weer gaan beseffen dat het beleggen ook de nodige risico’s met zich mee brengt.

Tot 2013 werd de beleggingshypotheek in combinatie met de aflossingsvrije hypotheek massaal afgesloten. Vooral de aflossingsvrije hypotheek is goedkoop doordat er niet afgelost wordt in deze hypotheekvorm. Maandelijks betaal je uitsluitend hypotheekrente. De aflossing wordt niet alleen doorgeschoven naar de toekomst, maar er zal ook geen aflossing plaatsvinden. Deze hypotheekvorm werd vaak gesloten in combinatie met een beleggingshypotheek. De gedachte hierachter was dat het aflossingsvrij deel alsnog afbetaald kan worden met het “hoge rendement” van het beleggingsdeel. Helaas kunnen de koersen ook sterk dalen waardoor er een grote restschuld overblijft op de einddatum. Sinds 1 januari 2013 worden deze hypotheken niet meer afgesloten.

Wie loopt het beleggingsrisico?

Bij een beleggingspolis ligt het risico volledig bij de klant. Bij het afsluiten kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende beleggingsmogelijkheden. Dit varieert van zeer risicovol (100% in aandelen) tot zeer defensief (100% in obligaties). Bij het afsluiten en gedurende de looptijd is het niet duidelijk in hoeverre er een restschuld overblijft na afloop van de beleggingshypotheek. Historisch gezien is het beleggen in aandelen nog steeds interessanter dan een vaste (lage) rentevergoeding, maar je kunt een flink deel van de waarde in korte termijn zien verdampen. Zeker in de laatste jaren vóór de aflossing van de schuld, kan het verstandig zijn om geen risico’s meer te lopen..

Kiezen voor een gegarandeerde aflossing

Veel beleggingshypotheken zijn al overgesloten. Achteraf gezien zijn veel huiseigenaren niet zo blij met de onzekere hypotheekvormen. Een gegarandeerde aflossing op de einddatum geven de meest mensen toch de voorkeur aan.

zaterdag 3 november 2018

Beleggingshypotheek omzetten - Kiezen voor zekerheid

Tot het jaar 2008 zijn er veel beleggingshypotheken afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Er zijn mogelijkheden om deze hypotheken om te zetten, maar zekerheid kost geld.

Niet voor niets was de beleggingshypotheek in combinatie met de aflossingsvrije hypotheek in het verleden populair. Het is namelijk een hypotheekvorm met lage maandlasten in vergelijking met andere hypotheekvormen. Het beleggingsrisico ligt volledig bij de klant. In het geval het slecht gaat met de beleggingen, wordt het beleggingsdoel niet gehaald. Als er wel hoge rendementen worden gerealiseerd, is het een goede hypotheekvorm.

Kiezen voor zekerheid! Hypotheek omzetten

De jaren 2008 en 2009 zijn twee slechte jaren geweest voor huiseigenaren met een beleggingshypotheek. De meeste mensen met een dergelijke hypotheek zijn in ieder geval gedeeltelijk afhankelijk van beleggingen in aandelen. Als er negatieve rendementen worden gemaakt, kan de waarde hard onderuit gaat. Op lange termijn is het ook cruciaal voor het beleggingsdoel. Je kunt kiezen voor zekerheid door de hypotheek bijvoorbeeld om te zetten naar een bankspaarhypotheek. Zonder over nadere informatie te beschikken kun je al zeggen dat je maandlasten hierdoor gaan stijgen. Zekerheid kost namelijk geld.

Hypotheek omzetten kan noodzakelijk zijn

Als er op de einddatum van de hypotheek een hoge schuld overblijft, moet je stil staan bij de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Ten eerste in het de vraag of de hypotheekrente ook na je pensionering nog aftrekbaar blijft. Vanaf 2031 bestaat het gevaar dat je hypotheekrente niet meer van het inkomen kunt aftrekken. Vanaf 2001 is namelijk geregeld dat de hypotheekrente maximaal voor een periode van 30 jaren fiscaal aftrekbaar is. Een nog groter gevaar wordt gevormd door de hypotheeklasten na je pensioendatum. Waarschijnlijk val je sterk terug in inkomen zodra je stopt met werken. Blijf je ook dan in staat om de maandlasten op te brengen?

Is het verstandig om de beleggingshypotheek om te zetten naar een andere vorm?

In hoeverre het verstandig is zal van geval tot geval verschillen. Door niet meer afhankelijk te zijn van beleggingen, krijg je wel meer zekerheid. Voor de meeste huiseigenaren zal het ook rust geven als de afhankelijkheid van beleggingsresultaten er niet meer is. Daarnaast is het ook verstandig om nu meer te betalen, om op deze manier te voorkomen dat je torenhoge lasten hebt na je pensionering.

Houd rekening met de kosten van het omzetten

Een hypotheek omzetten klinkt eenvoudig, maar het tegendeel is waar. Indien je een andere hypotheekvorm kiest moet er vaak een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Dit brengt hoge kosten met zich mee, zoals notariskosten, nieuwe taxatie en advies- en bemiddelingskosten. Toch moet jij je niet laten afschrikken door deze kosten, want op lange termijn kan het toch verstandig zijn om te kiezen voor een andere hypotheekvorm.

Bespreek de mogelijkheden met je hypotheekadviseur

De voordelen en de nadelen tegen elkaar afwegen is niet eenvoudig. Hier moet je hulp bij hebben van een expert op het gebied van hypotheken. Een hypotheek raakt namelijk jouw gehele financiële huishouding. Je staat op het punt om financiële verplichtingen aan te passen waar je mogelijk nog tientallen jaren voor moet betalen. Je kunt nu beter een paar duizend euro besteden aan een advies en een eventuele omzetting, dan nog tientallen jaren vast te zitten in een hypotheek die niet bij je past.

zondag 28 oktober 2018

Kiezen voor rentemiddeling of toch oversluiten?

Betaal jij nog een hypotheekrente van 5% of meer? Er zijn mogelijkheden om fors te besparen op de hypotheeklasten. Sommige banken bieden rentemiddeling aan. Hierbij wordt de huidige rentevaste periode opengebroken en weer verlengd tegen een lagere rente. Een andere optie is om de hypotheek over te sluiten. Wat is wijsheid?

De huizenmarkt is bezig met een duidelijk herstel. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de zeer lage hypotheekrente. Voor een rentevaste periode van twee jaar ligt het tarief bij één bank al onder de 1%. Huiseigenaren die nog een hoge hypotheekrente betalen kunnen niet meeprofiteren. Staat de hypotheekrente nog een paar jaar vast? Kijk eens naar de mogelijkheid van rentemiddeling, of misschien is oversluiten een optie.

Wat houdt rentemiddeling in?

Bij rentemiddeling wordt de huidige rentevaste periode opengebroken. Vervolgens krijg je van jouw hypotheekbank een voorstel voor een nieuwe en langere rentevaste periode. De huidige hoge hypotheekrente wordt in het voorstel van de bank vermengd met de lage hypotheekrente van dit moment. Op deze manier kun je toch deels meeprofiteren van de lage rente.

Is rentemiddeling de beste oplossing?

Het grootste nadeel van rentemiddeling is dat je toch nog een naar verhouding hoge hypotheekrente voor de kiezen krijgt. Banken verwerken namelijk een hoge opslag in hun rentevoorstel voor de nieuwe rentevaste periode. Het kan verstandiger zijn om de hypotheek over te sluiten. Hierbij wordt er boeterente in rekening gebracht, maar dat gebeurt ook bij rentemiddeling. Bij het oversluiten kun je overstappen naar een geldverstrekker met scherpere tarieven. Het klinkt allemaal zeer ingewikkeld, maar in de praktijk valt het mee.

Rentemiddeling is beter dan niets

Vaak brengt het oversluiten grotere financiële voordelen met zich mee. Rentemiddeling is vooral interessant voor huiseigenaren die de hypotheek niet kunnen oversluiten. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Door te middelen kun je toch deels profiteren van de lage hypotheekrente.

zondag 21 oktober 2018

Waar moet je ook op letten bij het afsluiten van een hypotheek?

De laagste hypotheekrente vind je in een paar klikken, maar is de gevonden hypotheek ook de beste keuze? Er speelt meer dan alleen maar de hoogte van de hypotheekrente. Graag wijzen wij jou op een aantal voorwaarden in hypotheken die van groot belang kunnen zijn.

Kun je boetevrij aflossen?

De voorwaarden verschillen nogal tussen de diverse banken. Bij de ene bank kun je jaarlijks maximaal 10% van de hoofdsom extra aflossen. Bij andere banken kun je tot 20% gaan. Er zijn zelfs geldverstrekkers waarbij je onbeperkt extra af kunt lossen.

Is het mogelijk om de hypotheek mee te verhuizen

De hypotheekrente is nu zeer laag. Bij het kopen van een huis doe je er verstandig aan om na te gaan in hoeverre de gekozen hypotheek mee te nemen is bij een verhuizing. Stel, je gaat wel weer verhuizen binnen de gekozen rentevaste periode. Als de rentestand op dat moment aanzienlijk hoger is, ben je blij met een mee te verhuizen hypotheek.

Let ook op de hoogte van de uitkering bij overlijden

Je kunt de maandlasten drukken door een minimale uitkering bij overlijden mee te verzekeren, maar dat is vaak niet verstandig. Bij overlijden moeten de overige gezinsleden wel in staat zijn om de vaste lasten te dragen.

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

Een hypotheek afsluiten lijkt eenvoudig, maar er zijn veel factoren die meespelen. Er moet ook gekeken worden naar de betaalbaarheid van de hypotheeklasten bij arbeidsongeschiktheid. Zijn de lasten nog te dragen met een inkomen die tientallen procenten lager ligt dan het huidige inkomen?

Dit zijn nog maar enkele facetten waar je bij stil moet staan bij het afsluiten van een hypotheek. Weet wat je doet, of schakel een hypotheekadviseur in.

dinsdag 16 oktober 2018

Voordelen van de lineaire hypotheek

Je kunt tegenwoordig kiezen tussen de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Door de lagere maandlasten gedurende de eerste jaren van de looptijd is de annuïteitenhypotheek de populairste vorm. Toch kan het verstandig zijn om te kiezen voor de lineaire hypotheek.

In de annuïteitenhypotheek betaal je maandelijks een vast bedrag. De betalingen bestaan in eerste instantie voor het overgrote deel uit rente en voor een klein deel aan aflossingen. Gedurende de looptijd gaat de samenstelling van de maandlasten langzaam veranderen. Doordat de hypotheekschuld zakt betaal je steeds meer aflossingen en steeds minder hypotheekrente. Bij de lineaire hypotheek begin je met hoge lasten waarna ze snel dalen.

Wat houdt de lineaire hypotheek in?

Het is de meest eenvoudige hypotheekvorm. Je deelt de hypotheekschuld door de looptijd in maanden en je rekent uit wat er aan rente is verschuldigd.

Voorbeeld

Je sluit een hypotheek van €245.000 af. De looptijd bedraagt 30 jaren en je bent 3% rente verschuldigd. Wat betaal je aan hypotheeklasten in de eerste maand?

€245.000 / 360 maanden = €680,56 aan aflossing
In de eerst maand ben je aan rente verschuldigd: 3% van €245.000 = €7.350 / 12 = €612,50.
In totaal dus €1.293,06

In de tweede maand ben je verschuldigd:
€245.000 / 360 maanden = €680,56 aan aflossing
Hypotheekrente: 3% van (€245.000 – 680,56) = €7.329,58 / 12 = €610,80.
In totaal dus €1.291,36

Door de lineaire hypotheek los je sneller af en dalen je maandlasten snel. Indien je op termijn genoodzaakt bent om het huis te verkopen, is de kans op een restschuld ook kleiner. Je hebt immers meer afbetaald.

donderdag 11 oktober 2018

Verhuisregeling hypotheek - Hypotheekrente lang vastzetten

Sommige hypotheken kun je meeverhuizen naar een nieuw aan te kopen woning. In tijden met lage hypotheekrentes doe je er bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek verstandig aan om een hypotheek te kiezen met de verhuisregeling. Als het huis wel weer binnen de huidige rentevaste periode wordt verkocht, kun je de gunstige hypotheekrente meenemen.

De hypotheekrentes zijn op dit moment ontzettend laag. De bodem moet wel ongeveer bereikt zijn. Het is een kwestie van tijd tot de hypotheekrentes weer gaan stijgen. Wie op dit moment een hypotheek afsluiten doet er verstandig aan om een hypotheek te kiezen met de verhuisregeling erin. Stel, je verhuist binnen 5 jaar weer door omstandigheden. Het is zeer waarschijnlijk dat de hypotheekrentes op dat moment weer hoger zijn. Indien je de hypotheek mee kunt nemen naar een ander huis, kun je veel geld besparen.

Kies een lange rentevaste periode

De verhuisregeling heb je weinig aan als je kiest voor een korte rentevaste periode. Zorg ervoor dat je de hypotheekrente minimaal voor 10 jaar vast zet. Nog beter is een periode van 15 of 20 jaar, maar een langere periode zorgt ook voor hogere maandlasten. Door een lange rentevaste periode te kiezen leg jij jou maandlasten voor een lange periode vast. Je moet er namelijk rekening mee houden dat de rentes op termijn weer sterk gaan stijgen.

Informeer bij het afsluiten van een hypotheek naar de verhuisregeling. Het kost je niets extra’s en het kan jou veel geld besparen in de toekomst.

zondag 7 oktober 2018

Aflossingsvrije hypotheek meenemen

Vanaf 2013 zijn er nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Doorstromers die een ander huis kopen kunnen nog wel profiteren van de goedkope hypotheekvormen uit het verleden. Wist je dat je veel kunt besparen op de maandlasten door de aflossingsvrije hypotheek mee te nemen?

Huiseigenaren die vóór 2013 een hypotheek hebben afgesloten hebben waarschijnlijk een hypotheekvorm waarin de aflossing naar de toekomst is doorgeschoven. In de huidige vormen moet er maandelijks op de hoofdschuld afbetaald worden. Dit heeft zeker voordelen, maar het zorgt wel voor hoge maandlasten.

Besparen door de aflossingsvrije hypotheek mee te verhuizen

Stel je hebt nu een huis met een aflossingsvrij deel van €75.000. Je verkoopt je huis en je koopt een ander duurder huis. Het nieuwe huis kost €300.000. De looptijd van de hypotheek bedraagt 20 jaren.

Als de aflossingsvrije hypotheek niet mee wordt meegenomen, moet er maandelijks worden afbetaald:
€300.000 / 240 maanden = €1.250 aan aflossing per maand

Als de aflossingsvrije hypotheek wel mee wordt meegenomen, moet er maandelijks worden afbetaald:
€300.000 - €75.000 = €225.000 / 240 maanden = €937,50 aan aflossing per maand

Uiteraard is niet echt een besparing. De aflossingsvrije hypotheek moet namelijk ook een keer afbetaald worden. Op deze manier kunnen de maanlasten wel gedrukt worden. De besparing aan maandlasten bedraagt: €1.250 - €937,50 = €312,50. Dit is een netto besparing, want aflossingen zijn niet Aftrekbaar van het inkomen.

maandag 1 oktober 2018

Hypotheekrente 5 jaar of 20 jaar vastzetten?

Door de hypotheekrente kort vast te zetten (5 jaar), kun je profiteren van een lage hypotheekrente. Bij het kiezen voor 20 jaar vast ligt de rente hoger. Aan de andere kant ben je wel voor een langere periode verzekerd van vaste maandlasten. De beste keuze hangt van meerdere factoren af.

De hypotheekrentes hebben de laatste jaren een ware duikvlucht ondergaan. De rente is nu dermate laag, dat het niet veel verder meer kan zakken. Wanneer de rente weer gaat stijgen weet niemand, maar vroeg of laat gaat het gebeuren.

Waarom zou je kiezen voor een rentevaste periode van 5 jaar?

De te betalen rente ligt voor een korte rentevaste periode aanzienlijk lager in vergelijking met de 20 jaar periode. In deze periode kun je dus veel geld besparen. Indien de rente in deze periode niet sterk gaat stijgen of zelfs gaat zakken, is 5 jaar vast een goede keuze. Het probleem is dat je niet weet hoe de hypotheekrentes zich gaan ontwikkelen. Over vijf jaar kan de rente wel weer sterk gestegen zijn.

Toch maar kiezen voor 20 jaar vast

In tijden met zeer lage hypotheekrentes doe je er vaak verstandig aan om de hypotheekrente zo lang mogelijk vast te leggen. De kans is namelijk groot dat na 5, 7 of 10 jaar de hypotheekrentes weer een stuk hoger liggen. Wil je echt een goede deal sluiten? Zorg dan dat de hypotheek mee te verhuizen is. Als je na bijvoorbeeld 10 jaar een ander huis koopt, kunt je de gunstige rente in de oude hypotheek meenemen naar de nieuwe woning. Dit kan een groot financieel voordeel opleveren.

zondag 23 september 2018

Ga je aflossen of vermogen opbouwen met beleggen?


Met geld dat je over hebt kun je jouw hypotheekschuld verlagen. Je kunt er ook voor kiezen om het geld opzij te zetten om het te laten renderen. De spaarrente is bijna nul, dus sparen heeft geen zin. Is het geld beleggen en laten gebruiken om af te lossen een goede optie?

Voor zowel het aflossen als het beleggen geldt dat je het alleen moet doen met geld dat je over hebt. De aflossingen geven een besparing op de maandelijkse lasten, maar het gaat natuurlijk maar om een gering bedrag aan besparing. Het beleggen doe je voor de lange termijn. Er kleven risico’s aan, maar op langere termijn is het gevaar te overzien.

Wat zijn de nadelen van het extra aflossen?
Besef je goed dat je een extra aflossing later niet weer kunt terughalen. Met de aflossing wordt de overwaarde verhoogd. In principe krijg je dit bedrag pas weer beschikbaar na verkopen van jouw huis. In één keer een grote aflossing doen kan vaak niet. Je kunt namelijk jaarlijks maar een bepaald percentage van de hypotheek aflossen. Bij een grotere aflossing ben je een boete verschuldigd. Zodra de rentevast periode eindigt kun je wel een groter bedrag aflossen.

Het aflossen wordt minder aantrekkelijk
Huiseigenaren profiteren van de regeling van de hypotheekrenteaftrek, maar ze krijgen ook een fiscale bijtelling. Huiseigenaren met een (bijna) afbetaalde hypotheek krijgen de bijtelling ook niet. Deze zogenaamde eigenwoningforfait vervalt in dat geval. Maar dat gaat veranderen. In de toekomst krijg je dus weer een bijtelling. Zie het maar als een straf voor het aflossen.

Liever een vermogen opbouwen
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een kapitaal op te bouwen buiten de eigen woning. Dit heeft als nadeel dat het geld meetelt voor de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Dit is een soort vermogensbelasting, maar het is maar een geringe heffing. Alle belastingplichtigen hebben ook nog eens een vrijstelling van €30.000 per persoon. Het voordeel is dat je jouw vermogen vrij besteedbaar houdt. Als je het geld over een aantal jaren toch anders nodig hebt, kun je er vrij over beschikken.

Het beleggen klinkt voor veel mensen eng, maar je kunt de risico’s beperkt houden. Je hoeft het geld namelijk niet riskant te beleggen.


donderdag 20 september 2018

Op een spaarhypotheek los je niet af, maar stort je bij

Het extra aflossen lijkt een trend te worden. Steeds meer huiseigenaren kiezen ervoor om de hypotheekschuld te verlagen door extra stortingen te verrichten. Dit wordt uiteraard mede ingegeven door ze zeer lage spaarrente van dit moment. In plaats van extra aflossen kunnen huiseigenaren met een spaarhypotheek beter extra geld in de aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekering storten. Waarom is dat zo?

In een spaarhypotheek wordt er maandelijks niet afbetaald op de hypotheekschuld. Om de hypotheek op de einddatum in één keer af te kunnen lossen, wordt er een spaarkapitaal opgebouwd. Het unieke aan de spaarhypotheek is de rentevergoeding over het spaarkapitaal. Deze is namelijk gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente. Dit maakte deze hypotheekvorm zeer populair in tijden met hoge hypotheekrentes.

Hoe kun jij de maandlasten van een spaarhypotheek verlagen?

Stel, je hebt een spaarhypotheek met een hypotheekrente van 5,5%. In deze tijden met zeer lage hypotheekrentes, is dit een hoog percentage. Het voordeel is dat je deze hoge rente uitbetaald krijgt over het spaarkapitaal in de polis. Door extra stortingen te verrichten, kun je een groot effect teweeg brengen in de waardeontwikkeling in de polis. Hierdoor kan de looptijd van de hypotheek ingekort worden of je verlaagd de premie van de spaarverzekering.

Hoeveel mag je maximaal extra storten

Je mag niet onbeperkt extra stortingen verrichten in de spaarverzekering. De hoogste storting in één jaar mag niet meer dan tien keer zo groot zijn als de laagste storting in één jaar. Als de premie €700 per jaar bedraagt, mag je door een extra storting niet boven de €7.000 in één jaar uitkomen.
Informeer bij jouw hypotheekadviseur naar de mogelijkheden!

zondag 16 september 2018

Overlijdensrisicoverzekering niet alleen voor huiseigenaren

Gezinnen die in een koophuis wonen hebben het financiële risico van het overlijden veel beter geregeld. Onterecht houden de meeste huurders geen rekening met het risico van het overlijden. Bij het afsluiten van een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering meestal verplicht. Bij overlijden van één van de huiseigenaren wordt de hypotheek geheel of gedeeltelijk afbetaald.

Gezinnen in een huurhuis moeten vaak noodgedwongen verhuizen als een van de huurders komt te overlijden. Met een maandelijkse premie van een paar euro zijn financiële problemen bij overlijden te voorkomen.

Is de huur nog op te brengen na overlijden van je partner?

Stel, je gaat samen met je partner een huis huren. Jullie komen door de hoogte van jullie gezamenlijke inkomen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maandelijks moeten jullie €850 aan huur betalen. Doordat jullie beide werken zijn de lasten te dragen.

Je partner komt te overlijden. De hoogte van de huur zal hierdoor niet veranderen, en na het overlijden moet jij van jouw inkomen de maandlasten kunnen dragen. Gaat dat niet lukken? Dan moet je op korte termijn op zoek naar een goedkopere huurwoning.

Wat zijn de financiële gevolgen van het overlijden voor huiseigenaren?

Banken stellen het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek vaak verplicht. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de hypotheek gedeeltelijk af te lossen bij overlijden van één van de huiseigenaren. Door de gedeeltelijke aflossing zullen de maandlasten sterk dalen. Na overlijden van je partner kun je in dat geval blijven wonen in de eigen woning.

Wat moeten huurders doen?

Alle huurders zouden een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten. Bij overlijden van één van de kostwinners moet er een uitkering volgen waar minimaal twee jaar de huurlasten mee kan worden betaald. Als de huur €850 per maand bedraagt, moet je dus verzekeren: €850 x 24 = €20.400. In deze twee jaren heeft het gezin de kans op te zoeken naar een blijvende oplossing. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om voor vier jaar de huurlasten te verzekeren.

vrijdag 7 september 2018

Hypotheek oversluiten niet altijd verstandig

Er worden op dit moment zeer veel hypotheken overgesloten, maar is dat altijd verstandig? Sommige hypotheekadviseurs denken teveel aan hun eigen portemonnee. Vraag altijd een second opinion aan.

Laatst sprak ik mensen die hun hypotheek over hadden gesloten en nu een annuïteitenhypotheek hebben. Voorheen hadden zij een beleggingshypotheek in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Op uitnodiging van de hypotheekadviseur hebben zij samen naar de huidige hypotheek gekregen, en je haar het al…. Oversluiten was verstandiger.

Samen met deze mensen heb ik gekeken naar de vorige hypotheek en naar de huidige hypotheek. De nieuwe hypotheek is iets duurder in de maandlasten, maar de annuïteitenhypotheek zorgt wel voor een volledige aflossing gedurende de looptijd. Is heb ze wel gewezen op een nadeel van de huidige hypotheek ten opzichte van de vorige. De looptijd van de hypotheek is namelijk vijf jaar langer. Hier bleken ze niet van op de hoogte te zijn.

Ook als je geen verstand hebt van hypotheken, kun je dit soort situaties voorkomen. Vraag na een advies altijd een second opinion aan. Bij de meeste hypotheekadviseurs is het eerste gesprek gratis, dus vaak ook de tweede adviseur wat voor jou de beste keuze is. Na deze twee gesprekken beslis je pas met welke adviseur je in zee gaat.

Dit kan jou veel ellende besparen.

woensdag 5 september 2018

Een lage hypotheekrente is niet altijd gunstig

Op dit moment kun je bij het kopen van een huis profiteren van scherpe huizenprijzen en de hypotheekrente is ontzettend laag. Kopers van huizen zijn blij! Ook huizenbezitters die de rentevast periode moeten verlengen zijn blij, maar niet iedereen. Een lage hypotheekrente kan ongunstig zijn voor de spaarhypotheek.

Spaarhypotheken kunnen niet meer nieuw worden afgesloten, tenminste als je wilt profiteren van de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Andere hypotheekvormen kan wel de regeling van de hypotheekrenteaftrek op van toepassing zijn, als de hypotheek is afgesloten vóór 2013. Huiseigenaren met een spaarhypotheek kunnen door de lage hypotheekrente tegen een probleem aan lopen. Bij het verlengen worden de maandlasten hoger.

Stel, je hebt nu een hypotheekrente van 5,5%. De rentevast periode loopt af en de rente daalt naar 3,5%. Dit lijkt goed nieuws, maar het kan slecht uitpakken voor de spaarhypotheek. Hoe komt dat?

In de spaarhypotheek wordt er gedurende de looptijd niet afbetaald op de hypotheekschuld. Hierdoor blijft de schuld maximaal. Aan de hypothecaire lening is een levensverzekering gekoppeld waarin een kapitaal wordt opgebouwd. Op de einddatum van de hypotheek is er in de polis voldoende waarde opgebouwd om de hypotheek in één keer af te kunnen lossen. Over het kapitaal wordt een rentevergoeding gegeven dat gelijk is aan de hypotheekrente.

Wat gebeurt er bij een renteverlaging? Het te betalen bedrag aan hypotheekrente daalt. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar, waardoor het fiscaal voordeel ook zakt. Over het opgebouwde vermogen wordt de rentevergoeding ook verlaagd. Omdat er op de einddatum voldoende vermogen in de polis moet zitten, moet de maandelijkse premie van de gekoppelde levensverzekering verhoogd worden.

Vooral bij spaarhypotheken waar al een flink vermogen is opgebouwd, kunnen de gevolgen groot zijn. Ondanks een lagere hypotheekrente, kunnen de hypotheeklasten dus omhoog gaan.

vrijdag 31 augustus 2018

Hypotheken ook vergelijken op voorwaarden

Hypotheken kun je online vergelijken, maar uitsluitend gebaseerd op de hoogte van de hypotheekrente. Uiteraard is dit het belangrijkste onderdeel, maar zeker niet het enige waar je op moet letten. Eyeopen claimt de eerste vergelijker te zijn die ook de voorwaarden betrekt in hypotheekvergelijkingen.

Wie standaard kiest voor de laagste rente kan maandelijks te duur uit zijn. Dit klinkt vreemd, maar in de praktijk kan het de waarheid zijn. De hypotheekvormen die tegenwoordig nog worden aangeboden zijn transparant, maar er kunnen grote verschillen zitten in de voorwaarden. Je kunt beter een paar tiende procent meer betalen om betere voorwaarden te krijgen.

In welke voorwaarden kunnen de verschillen zitten?

In de ene overeenkomst is het bijvoorbeeld mogelijk om de hypotheek mee te verhuizen naar een ander huis. Een andere bank biedt weer ruimere mogelijkheden om extra af te lossen. De verschillen kunnen ook zitten in meer essentiële afwijkingen. Er kan bijvoorbeeld een bepaling in de voorwaarden zitten die jou een boete oplegt van 3% bij het aflossen van de hypotheek in verband met de verkoop van de woning. Dit kan je duur komen te staan als je het huis kort na de aankoop weer moet verkopen.

In de meeste gevallen zijn de verschillen beperkt, maar het is goed om het zeker in de keuze voor een bank mee te nemen in de overweging.

zondag 26 augustus 2018

Airbnb een te groot succes in Amsterdam

Als Airbnb een hele stad overneemt gaat er iets mis. In Amsterdam worden namelijk 6.000 huizen illegaal verhuurd. Dit is vooral slecht nieuws voor de al overspannen huizenmarkt in onze hoofdstad. Deze huizen zijn namelijk niet beschikbaar voor particuliere bewoning. Door de populariteit van Airbnb kan het probleem nog groter worden.

Het verhuren via Airbnb wordt illegaal als een huis volledig of grotendeels wordt verhuurd. Volgens de krant Trouw worden 5.000 huizen in Amsterdam zelfs permanent verhuurd. De lokale regels zijn dat een huis niet langer dan 60 dagen per jaar wordt verhuurd, maar dat gebeurt dus wel. Dit is niet alleen slecht voor de huizenmarkt. Het zorgt ook voor veel klachten van omwonenden.

De gemeente heeft aangekondigd hard op te treden tegen overtreders. Er bestaat al een meldplicht. Iedere dag dat een huis wordt verhuurd moet het gemeld worden bij een meldpunt. Sinds 1 oktober zijn er nog maar 2.500 meldingen ontvangen. Het is duidelijk dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van Airbnb dan de meldingen doen vermoeden.

maandag 20 augustus 2018

Huizen verkopen voor “vanaf” prijzen

Makelaars verkopen huizen weer eenvoudig. Landelijk gaat 28% van de huizen over naar een nieuwe eigenaar voor de vraagprijs of meer. Dit wordt deels veroorzaakt door verkooptrucjes van makelaars. De vraagprijs geven ze een andere naam, namelijk de vanaf prijs.

Dit is een effectieve manier om een huis meer op te laten brengen in de verkoop. Als je een huis in de verkoop zet voor een vraagprijs van €299.000, verwachten kopers nog onderhandelingsruimte. Er is toch een tekort aan koophuizen in de grote steden, dus ze hanteren gewoon een vanaf prijs van €299.000. Het zal je niet verbazen dat de verkoopopbrengst de vanaf prijs ver overstijgt.

Mag dit zomaar?

Makelaars mogen zich niet schuldig maken aan prijsopdrijving. Het is nu de vraag of de vanaf prijzen vallen onder de noemer prijsopdrijving? Dat is niet eenvoudig te zeggen. Daar zouden rechters zich over moeten buigen om hier duidelijkheid over te krijgen. De verkopers hebben in grote delen van Nederland de macht, dus gebruiken ze de methode met de hoogste verkoopopbrengst.

Wat is het gevaar van de vanaf prijzen?

Zodra een huis gekocht is, moet de hypotheek nog geregeld worden. De bank eist een taxatie van een onafhankelijke taxateur. Uit deze taxatie moet wel blijken dat het huis ook werkelijk het geboden bedrag waard is. Bij een lagere taxatie wordt de hypotheek mogelijk niet verstrekt. Door ontbindende voorwaarden kun je mogelijk nog onder de koop uit, maar dat is natuurlijk ook onwenselijk.

Pas op met te hoge biedingen!

dinsdag 14 augustus 2018

Massaal huizen verkocht boven de vraagprijs

Inmiddels kun je niet meer zeggen dat de huizenmarkt aan het opkrabbelen is. Sterker nog, in veel plaatsen in Nederland is de huizenmarkt alweer oververhit. Er is nog nooit zo massaal boven de vraagprijs geboden om een huis te kunnen kopen.

Volgens Calcasa wordt er in Amsterdam in 80% van de verkopen boven de vraagprijs geboden. Voor huiseigenaren in Amsterdam kan dit goed nieuws zijn, maar zeker niet voor potentiële kopers. Het komt er eigenlijk op neer dat je geen huis meer kunt kopen, behalve als je een grote zak met geld meeneemt. Een hypotheek krijgen op een huis waarop boven de waarde is geboden is namelijk moeilijk te financieren.

Ook in andere steden wordt massaal boven de vraagprijs geboden

In Amsterdam is het extreem, maar de gekte zien we ook terug in andere Nederlandse steden. In Utrecht wordt er in 65% van de gevallen hoger geboden. In Groningen gaat het om 64% van de gevallen.

Landelijk wordt een kwart van de huizen verkocht boven de vraagprijs
Gerekend over heel Nederland wordt er in 28% van de gevallen boven de vraagprijs geboden om het gewenste huis te kunnen kopen. In de periode vlak voor de kredietcrisis (2007 en 2008) ging het nog goed met de huizenmarkt. In deze jaren is er maar in 9% van de aankopen boven de vraagprijs geboden.

Pas op met het bieden boven de vraagprijs. Als bij taxatie blijkt dat de waarde te laag wordt ingeschat, krijg je geen hypotheek.

woensdag 8 augustus 2018

Rekende jouw bank een eerlijke boeterente?

De banken liggen onder vuur om de hoogte van de boeterente. Eerder is al gebleken dat de boeterentes vaak te hoog zijn. In maart 2017 heeft de AFM een leidraad verstrekt aan de banken over het op een eerlijke manier berekenen van boeterentes. Banken zouden zich hieraan houden. Het teveel betaalde zouden oversluiters terugkrijgen. Helaas komen banken niet over de brug.

Het gaat om tienduizenden huiseigenaren die bij het oversluiten van hun hypotheek teveel boeterente hebben betaald. Door foutjes in de berekeningen werd er vaak teveel in rekening gebracht. Het kwam dermate vaak voor dat het eerder procedure leek dan een foutje, maar we geven het voordeel van de twijfel maar aan de banken.

Rekende jouw bank de juiste boeterente?

Bij de Rabobank komt 40% van de klanten in aanmerking voor een compensatie. Bij de ABN Amro gaat het om 30.000 klanten. De ING spreekt over duizenden klanten. Het teveel betaalde kan een paar tientjes zijn, maar het kan ook om duizenden euro’s gaan. Ook bij rentemiddeling is het nodige mis gegaan.

Blijf niet afwachten, maar houd de bank scherp. Kom je niet in aanmerking voor compensatie? Win advies in om te voorkomen dat je niet krijgt waar je recht op hebt.

vrijdag 3 augustus 2018

Het kopen van een huis nog lastiger maken?

Volgens het Internationaal Monetair Fonds moet de hypotheekrenteaftrek versoberd worden. Dit zou het ideale moment zijn, want de rente is laag en de economie gezond. Tenminste, dat zegt het Internationaal Monetair Fonds.

Economisch gaat het weer goed in Nederland. Het grootste probleem is volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog de hoge schuldenlast door de hoge hypotheekschulden. Dit zou op te lossen zijn door de regeling van de hypotheekrenteaftrek verder te versoberen. Hierin is al een stap gezet, maar volgens het IMF moet er nog een keer gesneden worden in de regeling. Een huis kopen moet maar deels te financieren zijn met een hypotheek.

Spaargeld gebruiken voor het kopen van een huis

Het IMF heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin zij uitspraken doet over de huizenmarkt. De hoge schuld moet iets aan gedaan worden. Hierin zijn al kleine stappen gezet. Dit jaar kun je bijkomende kosten bij het kopen van een huis nog deels meefinancieren. Een hypotheek van 101 procent van de waarde van het huis is mogelijk. Vanaf 2018 kun je nog maar 100 procent van je huis financieren. De bijkomende kosten moet je spaargeld voor gebruiken. Het IMF pleit ervoor om de maximale lening verder te laten dalen. In 2028 moet je nog maar 90 procent van een huis kunnen financieren.

Wat zouden de gevolgen zijn?

De torenhoge hypotheekschulden kunnen een bedreiging vormen voor de huizenmarkt en de economie. Het is ook niet voor niets dat de regeling van de hypotheekrenteaftrek al op meerdere fronten versoberd is. Een verlaging van de maximale hypotheek heeft tot gevolg dat een koophuis voor een kleinere groep Nederlanders bereikbaar is. Dit kan de huizenmarkt negatief beïnvloeden, maar bij een geleidelijke invoering kunnen de gevolgen voor de huizenmarkt ook beperkt blijven. Het is logisch dat het in ieder geval tot gevolg heeft dat starters minder snel in staat zijn om een huis te kopen. Ze moeten immers al schulden maken door het wegvallen van de studiefinanciering. Een ander probleem is dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn.

Het verder beperken van de hypotheken zijn nog maar ideeën. Pas als het politieke plannen worden heeft het zin om na te denken over de gevolgen.

dinsdag 31 juli 2018

Te hoge boeterente de nieuwe woekerpolisaffaire?

Volgens de AFM hebben tienduizenden oversluiters voor hun hypotheek teveel boeterente betaald aan banken. Het gaat om oversluiters na 14 juli 2016. Het probleem is veel groter dan dit, maar banken erkennen het probleem niet.

In de zomer van 2016 is Europese regelgeving van kracht geworden waaruit blijkt dat banken niet aan boeterentes mogen verdienen. De boeterente mag de schade die banken ondervinden door het openbreken van de lopende rentevaste periode compenseren, maar niet meer dan dat. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat banken massaal teveel in rekening gebracht hebben. De gedupeerden van na 14 juli 2016 worden gecompenseerd. Maar hoe zit het met de huiseigenaren die vóór de zomer van 2016 veel te hoge boeterentes betaald hebben?

Eigenlijk vreemd! Het is aangetoond dat honderdduizenden huiseigenaren uitgemolken zijn door hun bank, maar de banken komen ermee weg. Dat kan toch niet waar zijn? Het maakt toch niet uit of je belazerd bent vóór of na 14 juli 2016? Er werd in het geheim te hoge kosten in rekening gebracht. De banken moeten dus met de billen bloot. Ik heb ook het idee dat het hier niet bij blijft. En terecht!

woensdag 25 juli 2018

De huizenprijzen blijven wel stijgen toch?

Alle verkeerslichten staan op groen. Nu is het juiste moment om een huis te kopen, maar zekerheid heb je nooit. In Zweden ging het ook erg goed met de huizenprijzen, maar de prijzen zijn nu alweer maanden aan het zakken. De ommekeer kwam door maatregelen gericht op de strengere hypotheekregels.

Na een periode van stijgende huizenprijzen gaat het nu weer slechter in Zweden. Hetzelfde gaat ook op voor Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Dit hoeft geen voorbode te zijn voor de Nederlandse huizenprijzen, maar hieruit blijkt wel dat we met beide benen op de grond moeten blijven staan.

Wat is er gaande in Zweden?

In het laatste kwartaal zijn de huizenprijzen met 7% gezakt volgens Bloomberg. Dit ligt niet in de lijn der verwachting. De Zweedse centrale bank ging uit van stabilisering van de huizenprijzen. De daling zou mede veroorzaakt zijn door strengere hypotheekregels. Huiseigenaren met een hypotheek groter dan 4,5 keer het bruto-inkomen, moeten het meerdere versneld aflossen. Net als in Nederland worden er geleidelijk strengere hypotheekregels doorgevoerd. Waarschijnlijk zijn ze een stapje te ver gegaan.

Wat zijn de verwachtingen voor Nederland?

Er wordt uitgegaan van verder stijgende huizenprijzen, maar garanties zijn er niet. Het is nog maar de vraag wat de reactie is van de markt als bijvoorbeeld de hypotheekrentes sterk stijgen. Voorzichtigheid kan geen kwaad. Koop in ieder geval geen huis voordat de oude woning verkocht is. In dat geval kan een sterke daling van de huizenprijzen financieel dodelijk zijn. Een domper van tienduizenden euro’s moet je voorkomen.

vrijdag 20 juli 2018

Dalen de huizenprijzen in Amsterdam?

Het is een feit dat huizenprijzen niet jaarlijks sterk kunnen blijven stijgen. Er moet namelijk een moment komen dat de huizen onbetaalbaar zijn geworden. Of huizenkopers zijn niet meer bereid om het gewenste bedrag neer te leggen voor de huizen. Is dat punt bereikt in Amsterdam?

In  het derde kwartaal zijn volgens de NVM de gemiddelde Amsterdamse huizenprijzen gezakt met een half procent. Tussenwoningen zelfs met 7%. Ook niet zo gek want de huizenprijzen zijn sinds 2013 met 25% gestegen. Er is nog steeds een groot tekort aan woonruimte in onze hoofdstad.

Huizen kosten gemiddeld richting de vier ton

In  het afgelopen kwartaal zijn in Amsterdam huizen verkocht voor een gemiddelde prijs van €378.000. Voor gezinnen zijn huizen in Amsterdam inmiddels onbetaalbaar geworden. Veel potentiële kopers gaan al geen huizen meer bekijken, omdat ze weten dat ze boven de vraagprijs moeten bieden. Dit is een gunstige ontwikkeling voor verkopers met een huis in de omgeving van Amsterdam. Daar zijn de huizenprijzen ook hard aan het stijgen?

Landelijk zijn de huizenprijzen gestegen met 9,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 2016. Een huis kost nu gemiddeld €264.000. In de Randstad zijn de prijsstijgingen zo groot, dat ze zorgen voor het opkrikken van de landelijke cijfers.

maandag 16 juli 2018

Hoe gaat het met de huizenprijzen in Europa?

Gerekend over een periode van 10 jaren zijn de huizenprijzen in Nederland gemiddeld gezakt met 4%. In vergelijking met de meeste Europese landen blijven wij achter wat betreft de ontwikkeling van de huizenprijzen.

Op FD.nl staat een interessant artikel over de Europese huizenmarkt. Hierin maken ze inzichtelijk hoe de huizenprijzen zich ontwikkeld hebben in de periode vanaf het eerste kwartaal van 2007 tot en met het eerste kwartaal van 2017. Vooral in Zweden en Noorwegen zijn de huizenprijzen omhoog gevlogen.

De Europese huizenprijzen zijn in één jaar tijd gestegen met 4,5%. Gerekend over 10 jaren gaat het om een stijging van 8%. In Nederland is het een negatiever verhaal. In vergelijking met de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2007 zijn de prijzen met 4% gezakt. Hiermee zijn wij nog niet het lelijkste eendje van Europa. Vooral Spanje en Ierland deden het slecht met een daling van resp. 25% en 31%. Deze landen hebben vooral in de crisisjaren zware klappen gehad.

In 4 landen stegen de huizenprijzen met minimaal 50%

De hoogvliegers zijn de volgende landen:

 • Zweden (+83%)
 • Noorwegen (+69%)
 • IJsland (+69%)
 • Luxemburg (+51%)

Ook in onze buurlanden Duitsland (+35%) en België (+27%) ging het erg goed met de huizenprijzen.

Het grote verschil tussen Nederland en de 4 landen met de sterkst gestegen huizenprijzen is dat de crisis in deze landen niet heeft gezorgd voor een sterke daling van de huizenprijzen. In Nederland moesten huiseigenaren flink met de billen bloot.

vrijdag 13 juli 2018

Kopers zijn bereid om meer risico’s te lopen

De huizenmarkt was jarenlang een kopersmarkt. Er stonden veel huizen in de verkoop en ze werden moeilijk verkocht. Langzaam ontstaat er nu een verkopersmarkt. Het aanbod wordt kleiner en de verkopers krijgen meer macht in de onderhandelingen. Deze verandering merkt de rechtsbijstandverzekeraar DAS ook. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn de geschillen rond aankoop en verkoop van huizen met 27% gestegen.

Onder andere in de steden Utrecht, Amsterdam en Groningen worden huizen weer als warme broodjes verkocht. Een logisch gevolg is dat kopers snel moeten handelen en een goed bod neer moeten leggen. Huizenzoekers die al vaker achter het net gevist hebben worden onvoorzichtig. Ze kopen zonder het verrichten van een bouwkundige keuring of in het koopcontract worden geen voorbehouden opgenomen met betrekking tot de financiering. Dit kan grote gevolgen hebben.

Meer geschillen
Kopers die later merken dat er mankementen aan het huis verzwegen zijn, kunnen de verkopers aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken. Of na aankoop van het huis blijkt pas dat de kopers de financiering niet rond krijgen. Vaak staat er een boetebeding in een koopcontract waarin staat dat de kopers alleen onder de koop uit kunnen door een betaling van 10% van de koopsom van het huis. Dit zorgt voor meer geschillen en dus meer werk voor rechtbijstandverzekeraars.

Als je een huis wilt kopen is het belangrijk om voorzichtig te blijven. Laat je niet opjagen door de verkopers. Als de koop niet rond komt zijn er nog meer vergelijkbare huizen waar je een keuze tussen kunt maken. Misschien niet direct, maar het huis gaat er komen. Krijg meer inzicht in uw hypotheek.

woensdag 9 mei 2018

Een huis kopen zonder een hypotheek

Volgens de Nederlandsche Bank zijn sinds 2013 een kwart van de in Amsterdam verkochte huizen contant afgerekend. Dit is niet alleen gaande in onze hoofdstad. Uit een artikel van FD.nl blijkt dat in 2016 maar liefst 16% van de huizen contant afgerekend is.

Sparen bij de bank is op dit moment vergelijkbaar met het sparen in een oude sok. Je hoeft het niet te doen voor de spaarrente. De bank met de hoogste rente biedt 0,55%. Dus is het investeren in je eigen woning een besteding met een hoger rendement. Helaas zijn de meeste Nederlanders niet in de gelukkige positie om een huis te kopen met spaargeld.

Beleggers investeren in vastgoed

Wat doe je als particulier met een bedrag van €250.000 dat je nog hebt liggen. Je kunt het op de bank zetten voor een rendement van €1.375 (€250.000 x 0,55%). Kiezen voor beleggen in bijvoorbeeld aandelen of goud is ook een optie. Maar daar kleven ook de nodige risico’s aan. Wat dacht je van het kopen van een huis in Amsterdam of een andere stad met sterk stijgende huizenprijzen en een tekort aan woonruimte?

Wat levert investeren in vastgoed op?

Zoals je weet geeft het investeren altijd risico’s, maar voor zekerheid gaan is met 0,55% aan spaarrente ook geen optie. Wat je kunt verdienen in vastgoed kun je niet weten, je kunt namelijk niet in de toekomst kijken. Je kunt wel kijken naar het verleden. Dit biedt geen garanties, maar het zegt wel iets. Het rendement kan bestaan uit:
 • Stijgende waarde van het huis – In 2016 zijn de huizenprijzen in Amsterdam met meer dan 21% gestegen.
 • Huis verhuren voor een hoog bedrag – Er is een tekort aan woonruimte. Dit zorgt voor hogere huurprijzen.
Dan maar hopen dat de huizenmarkt niet weer in een dip terecht komt.

dinsdag 1 mei 2018

Verschillen in gemiddelde huizenprijzen zijn groot

Voor een huis in Bloemendaal betaalde je in 2016 gemiddeld €650.000. Je houdt gemiddeld een half miljoen euro over als je gaat voor een huis in de gemeente Pekela. Daar koop je namelijk een huis voor gemiddeld €128.000.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Andere gemeenten waar je flink voor in de buidel moet tasten zijn:
• Laren: €609.000
• Blaricum: €555.000
• Wassenaar: €544.000
• Rozendaal: €544.000
• Heemstede: €448.000

De vijf gemeenten met gemiddeld de goedkoopste huizen liggen in de provincie Groningen. De hekkensluiters zijn:
• Pekela: €128.000
• Delfzijl: €132.000
• Veendam: €133.000
• De Marne: €137.000
• Oldambt: €143.000

De verschillen zijn natuurlijk ook zo groot doordat er in Pekela relatief veel goedkope huizen gebouwd zijn. In plaatsen als Bloemendaal en Laren bouwen ze juist de grotere villa’s. Toch zijn het wel interessante overzichten. In 2017 waren de verschillen zelfs nog groter.

vrijdag 27 april 2018

Eigen woning moet vaak verkocht worden bij scheiding

De meeste gehuwden hebben het huwelijk afgesloten in gemeenschap van goederen. Hun bezittingen zijn hierdoor gezamenlijke bezittingen. Bij een echtscheiding moeten de bezittingen en de schulden verdeeld worden. Voor de eigen woning is verkoop vaak onvermijdelijk.

Als je een huis kunt betalen van €300.000, ga je geen huis kopen van €200.000. Wij streven naar zoveel mogelijk luxe en comfort en kiezen voor het maximale binnen de mogelijkheden. Vanuit deze gedachte worden er vaak huizen gekocht op basis van twee inkomens. Zolang er geen obstakels op de weg komen zal de hoge hypotheekschuld geen problemen opleveren. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunnen er eenvoudig betalingsproblemen ontstaan. De situatie wordt nog nijpender bij een echtscheiding. Eén van beide kan de lasten namelijk niet dragen.

Wat gebeurt er bij een echtscheiding?
Bij een echtscheiding moeten de bezittingen en de schulden verdeeld worden. Ieder krijgt in principe de helft. De eigen woning is hierbij het grootste struikelblok. Het huis wordt over het algemeen toebedeeld aan de partner met het hoogste inkomen of het huis wordt verkocht. De minst verdienende partner is financieel meestal niet in staat om de woonlasten op te brengen. De vertrekkende partner moet gecompenseerd worden. Hierbij wordt de overwaarde in het huis en de waarde van de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering verrekend. Indien er geen overwaarde, maar juist onderwaarde is, kan de situatie ontstaan dat de vertrekkende partner de andere partner moet compenseren.

Bij echtscheiding kan een hypotheek op één inkomen al problemen veroorzaken
Bij een hypotheek op één naam is het vaak ook niet mogelijk om verkoop te voorkomen. Door alimentatieverplichtingen verandert de financiële situatie van de meest verdienende partner namelijk. Deze verplichtingen verlagen het maandelijks te besteden bedrag. Dit heeft tot gevolg dat banken vaak niet bereid zijn om de hypotheek op één van beide namen te zetten. Hierdoor kan het alsnog noodzakelijk zijn om het huis te verkopen.

Hypotheek vestigen op een huis dat onder water staat
De situatie wordt nog lastiger in het geval de hypotheekschuld ook nog groter is dan de waarde van het huis. Dit is namelijk op zich al een reden voor de bank om de hypotheek niet over te zetten op één naam. De enige uitweg is om het huis te verkopen met een restschuld. Beide eigenaren van het huis krijgen vervolgens de helft van de schuld op naam.

Voldoen aan de verstrekkingsnormen
Tot 2009 waren banken zeer soepel met het verstekken van hypotheken. Door de sterke daling van de huizenprijzen in de periode van 2008 tot en met 2013 zijn banken andere normen gaan hanteren bij het verstrekken van hypotheken. Tot 2009 werd er onterecht vanuit gegaan dat de huizenprijzen blijven stijgen. Het was geen probleem om een hypotheek te verstrekken ruim boven de waarde van het huis. De waarde zou immers langzaam boven het niveau van de schuld gaan stijgen.

Verplicht aflossen in plaats van probleem doorschuiven
Tot 2013 werden er voornamelijk hypotheken verstrekt waarbij de aflossing van de hypotheek werd doorgeschoven naar de toekomst. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer toegestaan om deze hypotheekvormen af te sluiten. In nieuw gesloten hypotheken moet een maandelijkse aflossing ingesloten zitten in de maandlasten. Dit maakt hypotheken duurder, maar biedt de huiseigenaren wel meer zekerheden. De schuld zakt gestaag en op einddatum van de hypotheek is de schuld volledig afbetaald.

donderdag 19 april 2018

Hypotheekrente lang of kort vastzetten?

De huizenmarkt lijkt wel ontploft de laatste maanden. De hypotheekrente daalt al enige tijd en veel huiseigenaren vragen zich af of ze de hypotheekrente voor langere tijd vast moeten zetten. Maar ook aspirant kopers worstelen met deze vraag. Uit onderzoek blijkt dat veel huizenkopers de hypotheekrente voor 20 jaar vast laten zetten. De huidige lage rentetarieven zijn hier doorslaggevend in. Een lange zekerheid is niet alleen fijn, ook is het kiezen voor 20 jaar vast niet veel duurder dan voor 10 jaar vast. In twee jaar tijd daalde de netto rentelasten voor de gemiddelde hypotheek. De hypotheekrente voor 10 jaar vast blijft nog steeds het populairst te zijn.

Kies de periode waarvoor de hypotheekrente vast staat
Als huizenkoper moet je kiezen voor een rentevaste periode of een variabele rente. De hypotheekrente bepaalt de maandelijkse woonlasten. Wie voor een lange rentevaste periode kiest zal automatisch ook kiezen voor zekerheid. Hier kleeft echter ook een nadeel aan. Wanneer de rente in 10 jaar tijd fors omhoog schiet zullen de woonlasten na deze 10 jaar ook erg hoog zijn. In sommige gevallen wordt de hypotheek dan onbetaalbaar. Hoe langer je de hypotheekrente laat vastzetten, hoe hoger de rente is die je moet betalen. Toch is een langere rentevaste periode voordeliger dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Rond 1980 bedroeg de hypotheekrente voor een rentevaste periode van 15 jaar meer dan 12 %. In 2016 bedraagt de hypotheekrente voor 15 jaar vast gemiddeld 2,5 %. Dit betekent een enorm verschil in de maandlasten.

De variabele rente
Bij een variabele rente beweegt de hypotheekrente mee met de marktrente. Doordat de marktrente al een tijdje daalt staat de variabele hypotheekrente ook laag. Bij een rente die vast staat profiteer je niet van de dalende rente. Het nadeel van een variabele rente is dat deze ook kan stijgen wanneer de marktrente stijgt. Hierdoor worden de maandlasten hoger. Als huizenbezitter moet je in staat zijn dit op te kunnen vangen. Het is daarom altijd beter om maandelijks wat spaargeld opzij te zetten. Zo creëer je niet alleen een extra potje, tevens leer je om maandelijks met hogere vaste lasten te leven. Hier behaal je dubbel winst uit.

Wat is beter, lang of kort vastzetten?
Met de huidige lage hypotheekrente is het beter om deze voor langere periode vast te zetten. Zo kun je kiezen voor een periode van bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar vast. Wanneer je verwacht dat de hypotheekrente nog gaat dalen of gelijk blijft, dan is het zeker verstandiger om te kiezen voor een korte rentevaste periode. De hypotheekrente staat in 2016 historisch laag. De Europese Centrale Bank is al enige tijd bezig om lenen aantrekkelijker te maken en sparen te ontmoedigen. Een lagere rente hoort hierbij. Ook de onzekerheid onder beleggers en de grotere vraag naar veilige beleggingen zoals staatsleningen zorgen ervoor dat de marktrente onderdrukt blijft. De verwachting is dan ook dat de hypotheekrente op het huidige lage niveau zal blijven of zelfs licht zal dalen. Hierdoor is het aantrekkelijk om te kiezen voor een langere rentevaste periode.

vrijdag 13 april 2018

Huis kopen? Gouden tips voor de eerste bezichtiging


Een huis kopen is een belangrijke financiële beslissing. Voordat je een bod uit gaat brengen moet je goed weten wat je gaat kopen. In deze blog licht ik toe waar je vooral op moet letten voordat je de onderhandelingen in gaat.

Een eerste bezichtiging van een huis is meer bedoeld om een goede indruk te krijgen. Je kunt nog niet overal op letten en je probeert in te schatten of het huis iets voor jou is. Waar moet je tijdens de eerste bezichtiging op letten?

Is het eerste gevoel goed?
Een huis kan perfect in jouw zoekplaatje passen, maar dat wil nog niet zeggen dat het de juiste woning is. De eerste indruk moet gelijk al goed zijn en nog belangrijker is dat jij er graag wilt wonen. Op het moment dat je een huis binnenstapt weet je het.

Lekkage en weggewerkte lekkage
Lekkageschade is een groot minpunt van een huis. Dat weten de verkopers ook, dus doen ze er alles aan om de schades te verhelpen of te verbloemen. Op een droge dag kan lekkage onzichtbaar gemaakt worden door de vlekken aan het plafond te bewerken. Als deze schade na koop pas blijkt is het eventueel een verborgen gebrek. Voorkom dit soort ongemakken en vraag of ze last hebben van lekkage.

Let op fundamentele zaken
Een lelijke vloer, wanden en inrichting is niet het belangrijkste van een huis. Ook als je geen verstand hebt van constructies van huizen kunnen bepaalde zaken toch opvallen bij een bezichtiging. Zijn de kozijnen kwalitatief goed? Zijn de vloeren wel egaal of lopen ze af? Het huis moet namelijk fundamenteel goed zijn. Loop niet snel door het huis heen, maar kijk juist goed om je heen.

Trek kastjes open en probeer keukenapparatuur
Je moet goed weten wat de kwaliteit van het huis is voordat je een bod uit kunt brengen. Zaken zoals een keuken en een badkamer koop je ook. Probeer kastjes, ovens en kranen gewoon uit. Je moet er vanuit gaan dat de makelaar het “vergeet” om jou te wijzen op bepaalde mankementen van het huis.

vrijdag 30 maart 2018

Huis verkopen? Gouden tips voor bij de bezichtiging


Bij het ontvangen van potentiële kopers is het belangrijk om je huis eruit te laten springen, maar hoe doe je dat? Ik heb online een aantal nuttige tips verzameld en ik wil ze graag met je delen.

Benadruk de pluspunten
Je huis moet netjes en opgeruimd zijn, maar je kunt nog meer doen. Bepaal voor jezelf wat het sterkste punt is van je huis, en probeer dit te benadrukken. Is bijvoorbeeld de woonkeuken de blikvanger? Zorg ervoor dat de keuken er perfect uit ziet. Investeer eventueel in accessoires om de keuken nog meer uitstraling te geven.

Voorkom kleine teleurstellingen
Je kunt de verkoopkansen aanzienlijk vergroten door kleine negatieve details weg te werken. Een ontbrekende plint of een beschadigde binnendeur zijn echte afknappers. Met een kleine investering in tijd en geld kun je deze minpunten wegwerken. Een ander goed voorbeeld is een niet werkende lamp. Vervang de lamp gewoon.

Neutrale kleuren
Heb je een kinderkamer met een druk behang of muren met knallende kleuren? Jij en de kinderen mogen het mooi vinden, maar de kijkers waarschijnlijk niet. Zorg voor neutrale kleuren. Je huis kan er door de juiste kleurstelling gelijk al verzorgder uit zien.

Nodig ze uit op een zonnige dag
Met mooi weer lijkt alles mooier. Dit gaat ook op voor een te bezichtigen huis. Wordt het overmorgen mooier weer dan morgen? Stel de bezichtiging dan nog een dag uit.

Het moet schoon ruiken
Een appeltaart bakken zou ik eerder afraden dan aanbevelen. Zorg voor een aangename en schone geur. Door een prettige geur ziet jouw huis er leuker uit. Tenminste voor het gevoel van de potentiële kopers.

Ruim wasrekjes, de stofzuiger en de strijkplank op
Laat zoveel mogelijk vloer zien. Mensen willen ruimte ervaren en zien. Ruim op en werk ook wasrekjes en andere huishoudelijke gemakken weg. Dit geeft optisch rust en het huishouden roept geen positief gevoel op bij de kijkers.

Maak van een werkkamer een slaapkamer
Een huis met 3 slaapkamers verkoopt beter dan een huis met 2 slaapkamers en een werkkamer. Heb je een kleine kamer over? Zet er een bed in om te laten zien dat er voldoende ruimte is voor een bed.

dinsdag 27 maart 2018

Waarom zou je een aankoopmakelaar inschakelen?


Om je huis te verkopen schakel je een makelaar in. Bij het aankopen van een huis kun je een aankoopmakelaar inschakelen. Hulp in het aankoopproces kan in sommige gevallen aan te bevelen zijn.

Waar moet je op letten bij het kopen van een huis? Dat is lastig om aan te geven, want het verschilt per huis waar je goed op moet letten. Bij oudere woningen moet je goed letten op de bouwkundige staat, maar eigenlijk moet je dat ook bij jonge huizen. En zelfs extra bij nieuw gebouwde woningen. Vooral starters op de huizenmarkt doen er verstandig aan om professionele hulp in te schakelen bij het kiezen van de juiste koopwoning.

Laat je niet betoveren door het huis
Bij het bezichtigen van een huis kun je gegrepen worden door de betovering van het huis. Als het de ideale woning voor jou is, zie je de nadelen niet meer. Het liefst zou je direct de vraagprijs bieden om het huis voor jou veilig te stellen. Een aankoopmakelaar kan jou behoeden voor een misstap en kan de meest gunstige condities voor jou bedingen. De makelaar is ervaren in prijsonderhandelingen en weet wat de juiste strategie is.

Wat kost een aankoopmakelaar?
De kosten hangen sterk af van wat je van de makelaar verwacht. Hoeveel tijd moet hij investeren in jouw zoektocht? Als hij bijvoorbeeld ook het aankoopproces moet bewaken, zal er een ander prijskaartje aan hangen dan wanneer hij alleen maar mee moet bij het bezichtigen van een huis. Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken. De kosten moet je ook afzetten tegen de geïnvesteerde tijd. Het moet een redelijke vergoeding zijn voor de verrichte werkzaamheden.

vrijdag 23 maart 2018

Huis kopen – onderhandelen over de prijs is erg spannend

De helft van de huizenkopers vinden de prijsonderhandelingen het spannendst. Dit blijkt uit onderzoek van de verzekeraar Nationale Nederlanden. Een ander spannend punt is de af te sluiten hypotheek. Hoe gaan normaal gesproken de onderhandelingen, en waar moet je op letten?

Als je een huis op het oog hebt wil je zo snel mogelijk zekerheid. Toch moet je geduldig zijn, want het onderhandelingstraject is vaak tijdrovend. Ben je slecht in het onderhandelen? Laat je dan bijstaan door een aankoopmakelaar. Wil je het zelf doen? Houd je dan aan de volgende volgorde:

 • 1) Bepaal voor jezelf het maximum bedrag
 • 2) Ga in eerste instantie bieden ver onder het bedrag dat je er maximaal voor over hebt
 • 3) Na het eerste bod komt de verkopende makelaar met een tegenbod. Het spel van het onderhandelen over de prijs is begonnen
 • 4) Aan jou de volgende stap. Jij moet nu een tegenbod neer gaan leggen. Blijf nog steeds ruim onder je uiterste prijs.
 • 5) De makelaar komt weer met een tegenbod. Dit is nog steeds niet het minimumbedrag dat de verkopers voor het huis willen hebben
 • 6) Leg een eindbod neer! Blijf nog iets onder het maximale bedrag. De verkopers zullen namelijk proberen om er nog iets meer uit te krijgen


Doen de verkopers niet wat jij wilt? Laat gerust een stilte vallen van een paar weken. Waarschijnlijk krijg je in de tweede week al een telefoontje van de verkopende makelaar. Neem de tijd om te voorkomen dat je teveel gaat betalen voor het huis.

Geen garantie voor succes, maar het kan een effectieve methode zijn bij het kopen van een huis!

woensdag 21 maart 2018

Hypotheeklasten nog te dragen bij stijging van de rente?

Er zijn in het verleden te hoge hypotheken verstrekt op basis van het inkomen. Zijn de hypotheeklasten ook nog te dragen bij een sterke stijging van de hypotheekrente?

De bank gaat bij het verstrekken van een hypotheek uit van een momentopname. Alleen bij het verstrekken van de hypotheek moet je aan de voorwaarden voldoen om de aangevraagde hypotheek te kunnen krijgen. Bij het aanvragen van een hypotheek in tijden met hoge hypotheekrentes, zal de bank ook een lagere maximale hypotheek verstrekken. De hoogte van de hypotheekrente heeft namelijk een grote invloed op de hoogte van de woonlasten.

Bij het kopen van een huis rekening houden met stijgende hypotheekrentes
Bij het afsluiten van een hypotheek kun je zelf een rentevast periode kiezen. Je maakt afspraken met de bank over de hoogte van de te betalen hypotheekrente. De meeste huiseigenaren kiezen een rentevast periode van vijf tot tien jaar. Na deze periode moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wat nu als de hypotheekrente fors in gestegen? Stel je hebt een hypotheek van €200.000 met een hypotheekrente van 4%. Als in de volgende rentevast periode de rente is gestegen met 1%, stijgen je bruto maandlasten met €166,67.

In 1982 liep de hypotheekrente op tot 13%
In 1982 ging het slecht met de economie en met de huizenmarkt. De huizenmarkt werd naar beneden getrokken door onbetaalbare hypotheekrentes tot 13%. De kans dat de hypotheekrente op termijn zo hard gaat stijgen is niet groot, maar ook niet uit te sluiten. Als dat wel zou gebeuren, ontstaan er grote financieringsproblemen in Nederland. Daarnaast zullen de huizenprijzen nog verder inzakken en de huizenmarkt zal stagneren met alle gevolgen van dien.

Wapenen tegen sterke stijging van de hypotheeklasten
Bij het afsluiten van een hypotheek of bij het verlengen van de rentevast periode, kun je ervoor kiezen om de hypotheekrente voor een zo lang mogelijke periode vast te zetten. Als de hypotheekrente wel sterk gaat stijgen, heb je daar geen last van. Een alternatief is om toch te kiezen voor een korte periode om de hypotheekrente vast te zetten. Als bij de verlenging van de rentevast periode blijkt dat de hypotheekrente sterk gestegen is, kun je op dat moment alsnog kiezen voor een langere periode.

Houd rekening met stijgende hypotheekrentes bij het kopen van een huis
Bij het kopen van een huis moet je rekening houden met de slechts mogelijke scenario. Bijvoorbeeld bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid moeten de maandlasten ook nog steeds doorbetaald worden. Daarnaast moet je ook rekening houden met dalende huizenprijzen en sterk stijgende hypotheekrentes. Je kunt rekening houden met de worstcase scenario’s door bijvoorbeeld geen hypotheek af te sluiten op twee inkomens of door niet te kiezen voor de maximale hypotheek op basis van je inkomen.

De bank houdt bij het verstrekken van de hypotheek ook een veiligheidsmarge aan
Sinds 2011 hebben banken hun verstrekkingsbeleid met betrekking tot hypotheken aangescherpt. Ze verstrekken lagere hypotheken in vergelijking met de periode van vóór de kredietcrisis. Daarnaast wordt er tegenwoordig alleen nog maar hypotheken verstrekt waarin er maandelijks wordt afbetaald op de hypotheekschuld. Toch moet je zelf ook nog op blijven letten. Ga niet te zware financiële verplichtingen aan. Je moet er namelijk tot dertig jaar voor blijven betalen.

vrijdag 16 maart 2018

Huis verkopen voor 200.000 euro of 195.000 euro?

Een psychologische vraagprijs is gebruikelijk voor koophuizen, maar werken ronde bedragen niet beter? Volgens economen van de University of Texas zorgt een rond bedrag voor een snellere verkoop. Er komt eenvoudiger een deal met ronde prijzen.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een huis sneller wordt verkocht met een vraagprijs van €200.00, in vergelijking met een prijs van €195.000 of €205.000. Mensen houden namelijk van ronde bedragen. Bij het indienen van een tegenbod wijken we juist af van de ronde bedragen. Een vraagprijs van €205.000 zorgt eerder voor een tegenbod van €195.000 dan van €200.000.

Wat geeft de hoogste verkoopprijs?

Ronde bedragen zorgen mogelijk voor een snellere verkoop, maar ik geloof er niet in dat het ook zorgt voor de beste verkoopopbrengst. Huizenkopers willen het gevoel hebben dat ze een flink bedrag van de vraagprijs afgekregen hebben. Bij een vraagprijs van €200.000 kiezen kopers er eerder voor om te gaan voor een maximale koopsom van €190.000. Bij een vraagprijs van €205.000 zullen ze volgens mij eerder gaan voor een uiterste koopsom van €195.000.

Let ook op de filters van Funda

Een huis met een vraagprijs van €200.000 verkoop je waarschijnlijk eerder dan een huis met een vraagprijs van €205.000. Potentiële kopers zoeken naar een huis op Funda. Met een budget tot €200.000, stellen mensen de filter “Prijs” in op een maximum van €200.000. Bij een hogere vraagprijs krijgt de potentiële koper jouw huis niet in beeld. Als je wel bereid bent om een bod van twee ton of minder te accepteren, is een vraagprijs boven €200.000 waarschijnlijk niet verstandig.

Met een ronde vraagprijs valt jouw huis ook extra op. Of het in de praktijk zorgt voor een snellere verkoop valt nog te bezien. De prijsstelling moet vooral goed afgestemd zijn op de waarde van het huis.