donderdag 29 november 2012

Aflossingsvrije hypotheek in 2012 nog om te zettenIk heb ervoor gekozen om mijn eigen plan te trekken om mijn aflossingsvrije hypotheek aan te vallen. Dat wil niet zeggen dat de hypotheek ongewijzigd laten voor iedereen de juiste oplossing is. Mogelijk is het slimmer voor u om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm. U moet dan wel snel zijn!

Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek naar bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek ook in 2013 nog mogelijk te maken. In hoeverre de politiek iets met dit verzoek gaat doen is nog maar de vraag. Vanuit verschillende hoeken en over verschillende onderwerpen krijgen ze verzoeken om te herzien of uit te stellen, maar ze trekken toch hun eigen plan.

Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om de hypotheek om te zetten naar een hypotheekvorm zonder tussentijds aflossingen, zoals het nu lijkt. Per volgend jaar moet er namelijk verplicht een hypotheek worden afgesloten met een annuïtaire aflossing. Stel, u wilt de hypotheek nu nog omzetten! U hebt nog slechts één maand de tijd en sommige banken willen er nu al niet meer aan meewerken. De hypotheekadviseurs van de banken maken op dit moment overuren. Ze moeten hierdoor nieuwe adviesverzoeken voor 2012 afwijzen.

Bij een omzetting van de aflossingsvrije hypotheek naar bijvoorbeeld een spaarhypotheek, zullen uw maandlasten sterk gaan stijgen. Ik heb er bewust niet voor gekozen om mijn hypotheek om te zetten, want ik wil zo snel mogelijk van een groot deel van mijn hypotheek af. Ik vind het steeds moeilijker te verkroppen dat ik €800 per maand moet betalen aan hypotheekrente. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar, maar het overgrote deel blijft er in mijn geval over.

dinsdag 27 november 2012

Spaargeld gebruiken om af te lossen?In hoeverre is het verstandig om spaargeld te gebruiken om mee af te lossen? Deze vraag kreeg ik gisteren van een trouwe lezer van mijn blog. Al uw spaargeld gebruiken om uw aflossingsvrije hypotheek mee af te lossen is niet verstandig. U moet een flinke buffer achter de hand hebben aan spaargeld.

U doet er verstandig aan om voldoende geld achter de hand hebben om slechtere tijden te overbruggen. Persoonlijk houd ik een spaarkapitaal van €30.000 tot €35.000 achter de hand. Dit bedrag heb ik in de loop der jaren opgebouwd en ga ik niet gebruiken om mee af te lossen.

Het geld dat u gebruikt om extra af te lossen kunt u niet meer eenvoudig onttrekken uit de woning. Het geïnvesteerde bedrag krijgt u pas weer terug bij verkoop van het huis. Daar moet ik nog wel een kanttekening bij plaatsen. U bent namelijk verplicht om overwaarde opnieuw te investeren in een nieuw aan te kopen huis. In het geval u niet opnieuw gaat kopen is het vrij besteedbaar, anders moet u het opnieuw inbrengen in de nieuwe hypotheek. De consequentie van het niet opnieuw investeren is dat de nieuwe hypotheek niet voor het volledige bedrag aftrekbaar is.

Hoeveel spaargeld moet u achter de hand hebben? Op Nibud.nl kunt u berekenen hoe groot uw spaarbuffer moet zijn. Voor een modaal gezin met kinderen adviseert het Nibud om een bedrag van €24.000 achter de hand te hebben.

zondag 25 november 2012

Hypotheek versneld aflossen met bloggenMijn wens om mijn aflossingsvrije hypotheek versneld af te lossen is ingegeven door de sterke daling van de huizenprijzen. Daarnaast ben ik na gaan denken over hoeveel ik eigenlijk betaal aan hypotheekrente. Voor mijn aflossingsvrije hypotheek moet ik 5,75% betalen. Door extra geld te verdienen ga ik mijn hypotheek versneld aflossen.

Ik heb voor mijzelf geen bedrag opgelegd dat ik jaarlijks moet gaan afbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van mijn inkomsten als blogger. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van opdrachten. Ik heb als blogger minimaal een maandelijks inkomen tussen €600 en €850 bruto, zelfs als ik een maand niets doe. In een aantal jaren tijd heb ik 1025 artikelen geschreven voor Infonu.nl. Deze artikelen blijven maandelijks geld opleveren, ook als ik geen nieuwe artikelen schrijf. Ik moet wel periodiek aanpassingen doorvoeren om te voorkomen dat artikelen achterhaald zijn.

De overige inkomsten komen voort uit lossen opdrachten van vergelijkingssites en andere financiele websites. In betere tijden verdien ik nog €1.200 per maand bij aan losse opdrachten. In slechtere tijden kom ik een stuk lager uit.

De verdiensten zijn natuurlijk wel bruto verdiensten. In september heb ik €12.000 afbetaald en in december ga ik nog €2.000 aflossen.

In 2013 ga ik om de twee maanden het verdiende geld doorstorten naar de hypotheekbank. Hierbij houd ik wel rekening met het bedrag dat nog aan de Belastingdienst betaald moet worden. Iedere twee maanden €1.500 aflossen moet gaan lukken.

zaterdag 24 november 2012

Lijfrenteverzekering afkopen om hypotheek af te lossenIn september heb ik €12.000 afbetaald op mijn aflossingsvrije hypotheek. Een deel van dit geld was afkomstig uit een premievrije lijfrenteverzekering.

Het spaarloon stortte ik in het verleden door in een lijfrenteverzekering. Een paar jaar geleden heb ik de premiebetaling stopgezet. Sindsdien liep de verzekering premievrij door. Ik heb de verzekeraar begin 2012 verzocht om de waarde in de polis op te geven en om een afkoopvoorstel te sturen. De waarde in de polis bedroeg €3.500. Dit bedrag is normaal gesproken niet opneembaar, omdat het een lijfrenteverzekering betrof. Afkopen van een lijfrenteverzekering heeft tot gevolg dat er 52% loonbelasting betaald moet worden plus een strafrente (revisierente) van 20%. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor kleine lijfrentekapitalen.

Doordat de waarde in de polis lager was dan €4.242 kon ik de verzekering afkopen. Ik moest wel afrekenen met de Belastingdienst, maar dat moet toch een keer gebeuren. Een dergelijk bedrag doorzetten naar pensioendatum heeft geen zin, dus heb ik de polis afgekocht.

De verzekeraar heeft 42% ingehouden, dus heb ik een bedrag van €2.030 uitgekeerd gekregen. Dit bedrag is nu gebruikt om een deel van de aflossingsvrije hypotheek af te betalen. Dit leek mij een betere besteding dan het kapitaal in een te dure kapitaalverzekering te laten staan. Jaarlijks werden er namelijk hoge kosten ten laste van het opgebouwde kapitaal gebracht.

donderdag 22 november 2012

Ingezonden vraag: Bij verkoop van huis belasting betalen over overwaarde?Ik kreeg een vraag ingestuurd over de eventuele nadelen van het extra aflossen van de hypotheek. De betreffende huiseigenaar vroeg zich af wat er gebeurt met het afbetaalde bedrag bij verkoop van het huis. Moet hier belasting over voldaan worden?

Nee, bij verkoop hoeft u geen belasting te betalen over de gerealiseerde overwaarde. Vanaf uitkeringsmoment telt het bedrag uiteraard wel mee als vermogen waar vermogenrendementsheffing over voldaan moet worden. Deze heffing krijgt u over vermogensbestanddelen zoals een tweede woning, beleggingen en spaargeld.

In 2004 is er een regeling getroffen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Dit is de zogenaamde bijleenregeling. Dat houdt in dat gerealiseerde overwaarde uit een verkocht huis verplicht weer geïnvesteerd moet worden bij het aankopen van een ander huis. Doet u dat niet? Dan kunt u de betaalde hypotheekrente over de nieuwe woning niet volledig aftrekken.

Stel, u verkoopt een huis met een overwaarde van €50.000. Vervolgens koopt u een ander huis. U wordt geacht om het bedrag te investeren in de nieuwe woning. Als u dat niet doet heeft u over een leendeel van €50.000 niet de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken van uw inkomen.

U moet er dus wel altijd bij nadenken dat geld dat u gebruikt om extra af te lossen, niet weer eenvoudig uit het huis kunt krijgen.

dinsdag 20 november 2012

Huizenprijzen zakken in 2013! Extra reden om af te lossenDe Rabobank verwacht een verdere daling van de huizenprijzen in 2013. De daling van de huizenprijzen in 2012 zal naar hun verwachting uitkomen op 6% en in 2013 zullen de huizenprijzen zelfs 7% zakken.

Deze daling wordt volgens de Rabobank voornamelijk veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in de huizenmarkt en de problemen die ondervonden worden om een hypotheek af te kunnen sluiten.

Als een betrouwbare bank als de Rabobank publiceert dat zij verwachten dat de huizenprijzen in 2013 nog sterker zullen gaan zakken, geeft dat inderdaad geen vertrouwen in de huizenmarkt. Dit soort onderzoeken (en de media die er over schrijft) zorgt juist voor een verdere verslechtering van het vertrouwen.

Extra reden om hypotheekschuld te verlagen
Deze sombere berichten sterkt mij in mijn doel om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk, af te betalen. Mijn huis staat nu al onder water, eind volgend jaar zal mijn huis nog een grotere restschuld opleveren bij verkoop. Mijn hypotheekschuld bedraagt op dit moment €187.000. Stel het huis is nu €170.000 waard. Uitgaande van een daling van 7% in 2013, zal mijn huis eind 2013 nog maar verkocht kunnen worden voor €158.100.

Ik moet in één jaar tijd €28.900 extra aflossen om eind 2013 mijn huis zonder een schuld te kunnen verkopen. Een dergelijk bedrag zal niet lukken, maar de noodzaak om af te lossen is weer even helder gemaakt door de Rabobank.

zondag 18 november 2012

Waarom aflossingsvrije hypotheek aflossen? 10 redenenVoor Infonu.nl heb ik een artikel geschreven over tien redenen om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Hieronder treft u ze aan.

De hypotheekschuld moet toch een keer afbetaald worden
De aflossingsvrije hypotheek zal pas afbetaald worden bij de verkoop van het huis. Bij overlijden van de eigenaren van het huis zal de schuld terecht komen in de nalatenschap van de eigenaren. Door tussentijds af te betalen, kunt u ervoor zorgen dat u na uw pensioendatum niet nog steeds moet betalen voor de aflossingsvrije hypotheek.

Woonlasten bestaat voornamelijk uit hypotheekrente
Maandelijks moeten huiseigenaren flinke bedragen neertellen alleen aan de kosten voor de hypotheek. Een hypotheek van €200.000 met een hypotheekrente van 4,5%, geeft maandelijks alleen aan rentelasten al een kostenpost van €750. Hier zit geen aflossing of vermogensopbouw in, maar is uitsluitende de vergoeding voor de bank. De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, maar dat is ook slechts een pleister op de wonden.

Aflossen geeft een maandelijkse besparing
Een paar duizend euro aflossen geeft slechts een kleine besparing, maar wel een maandelijks terugkomende besparing voor de resterende looptijd van de hypotheek. Daarnaast moet u ook beseffen dat de aflossing toch een keer moet plaatsvinden.

Door af te lossen bent u beter bestand tegen waardedalingen
Door de hypotheekschuld te verlagen, zult u financieel minder zwaar getroffen worden door de daling van de waarde van het huis. Hierdoor zult u minder snel in de positie terecht komen dat de waarde van uw huis lager is dan de hypotheekschuld op het huis.

Minder afhankelijk worden van de ontwikkeling van de hypotheekrente
De hoogte van de hypotheekrente beïnvloedt de maandlasten sterk. Op het moment dat de hypotheekrente een paar procentpunten gaat stijgen, kunnen de hypotheeklasten honderden euro’s per jaar hoger uitvallen in de nieuwe rentevast periode. Stel, u hebt een hypotheek van €250.000 met een hypotheekrente van 4%. Na afloop van de rentevast periode stijgt de hypotheekrente naar 6%. Hierdoor zullen de bruto maandlasten stijgen met €416,67.

De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar
Vanaf 2001 is de hypotheekrente maximaal voor een periode van 30 jaar aftrekbaar. Voor de in 2001 bestaande hypotheken geldt dat de hypotheekrente aftrekbaar blijft t/m 2031. Voor na 2001 gesloten hypotheken geldt de beperking van 30 jaar. De aflossingsvrije hypotheek die ook na 30 jaar blijft lopen wordt dus fiscaal niet meer ondersteund.

De spaarrente is laag en de hypotheekrente hoog
Indien u slechts 2% rente krijgt op uw spaarrekening en u moet 5% aan hypotheekrente betalen, lijkt het logische om spaargeld te gebruiken om af te lossen. Hierbij moet u er wel bij nadenken dat het een tijdelijke situatie is. De verhoudingen kunnen veranderen de komende jaren.

Afbetaalde woning als extra oudedagsvoorziening
De pensioenen staan onder druk en wij moeten langer door gaan werken. Door in ieder geval een afbetaalde eigen woning te hebben, zullen de maandlasten lager zijn. Daarnaast kan de waarde uit het huis gehaald worden door deze te verkopen.

Toekomst van de hypotheekrenteaftrek onzeker
In 2012 heeft de politiek voor het eerst sterke beperkingen van de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar gemaakt. Per 2013 zullen de eerste beperkingen doorgevoerd worden. Nadat de discussie voor de eerste keer gevoerd is, wordt het voor de toekomst eenvoudiger om verdere beperkingen op te leggen. Door de hypotheekschuld zo laag mogelijk te houden zult u er minder financiële hinder van ondervinden.

Eventuele fiscale sancties tegen de aflossingsvrije hypotheek?
De aflossingsvrije hypotheek is een doorn in het oog van de politiek. Deze hypotheekvorm zorgt voor hoge kosten voor de Nederlandse schatkist. Het is ook een vorm van hypotheek die problemen kunnen opleveren voor huiseigenaren. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst sancties worden opgelegd om de huiseigenaren te stimuleren om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen.

Volg mij op Twitter!

zaterdag 17 november 2012

Aflossen? Jij bent een dief van jouw eigen portemonnee!In mijn omgeving laat ik voorzichtig doorschemeren dat mijn doel is om mijn aflossingsvrije hypotheek volledig af te betalen. Het moest een keer gebeuren, en het is gebeurt. Een vriend verklaart mij voor gek. Ik zou een dief van mijn eigen portemonnee zijn.

Veel mensen zijn er nog steeds van overtuigd dat het onverstandig is om een hypotheek af te lossen. In bepaalde gevallen klopt dat, maar zeker niet voor de aflossingsvrije hypotheek. Ik zal het nog een keer benadrukken…….van een aflossingsvrije hypotheek komt u nooit af! Het is een schuld waar u levenslang toe veroordeeld bent. De schuld wordt uitsluitend afbetaald bij het verkopen van het huis. Dan maar hopen dat de waarde van het huis de schulden overtreft.

Ik zal het nog een keer samenvatten. Waarom aflossingsvrije hypotheek wel aflossen?:
- De schuld moet toch een keer afbetaald worden
- Ongeveer 75 tot 90 procent van uw woonlasten bestaat uit de hypotheekrente
- De besparing komen maandelijks terug gedurende de resterde looptijd van uw hypotheek
- Door af te lossen bent u beter bestand tegen waardedalingen van het huis
- De spaarrente is dermate laag dat u het beter kunt investeren in het huis
- Onzekerheid toekomst hypotheekrenteaftrek

Er zijn meer voordelen van aflossen, maar de betreffende vriend was er inmiddels van overtuigd dat zijn opmerking over de aflossing onvoldoende doordacht was.

donderdag 15 november 2012

Hypothecaire beleggingsverzekering ook nog belast?De bestaande huiseigenaren worden zeker niet ontzien, zoals de VVD wel beloofd heeft. Er zijn nu plannen om het onmogelijk te maken om met een box drie polis over te stappen naar een kapitaalverzekering eigen woning.

In de zomer van dit jaar heb ik mijn beleggingsverzekering om laten zetten naar een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Dit heb ik gedaan om te voorkomen dat de waarde in de polis mee gaat tellen als vermogen waar ik belasting over moet gaan betalen. Deze handeling zou vanaf 2013 niet meer mogelijk zijn als het aan de politiek ligt.

Dit is een maatregel die slechts weinig aandacht heeft gekregen in de media, maar die veel impact kan hebben. Vanuit mijn werk in de financiële dienstverlening weet ik dat hypotheekadviseurs in het verleden geadviseerd hebben om de polis in box drie te zetten. Deze box heeft namelijk als voordeel dat u flexibeler bent met de polis. Op het moment dat de waarde plus de rest van het vermogen boven de vrijstelling van €21.139 (€42.278 voor partners) komt, kan er alsnog voor worden gekozen om de polis om te zetten naar box één waar de eigen woning ook in zit.

De switchmogelijkheid schrappen kan een dure beperking worden. Stel, u heeft in het jaar 2025 een kapitaal opgebouwd in de polis van €150.000. Daarnaast hebt u een belegd vermogen van €25.000 en een spaarkapitaal van €10.000. Uw totale vermogen in box drie bedraagt €185.000. Uitgaande van de huidige vrijstelling, moet u belasting gaan betalen over €142.722 (op basis van dubbele vrijstelling). Indien de heffing over vermogen op dat moment gelijk is aan nu, moet u €1.712,66 aan belasting gaan betalen. Het opvolgende jaar wordt er opnieuw een aanslag naar u gestuurd gebaseerd op het vermogen van dat moment.

Laat u zo snel mogelijk informeren door uw verzekeraar, tussenpersoon of hypotheekadviseur!

zondag 11 november 2012

Inflatie hoger dan spaarrenteHet CBS heeft bekend gemaakt dat in oktober 2012 de inflatie 2,9 procent bedroeg. U kunt op dit moment geen spaarvorm zonder beperkende voorwaarden vinden die een hogere spaarrente biedt dan 2,55 procent. Weer een extra reden op af te lossen op de hypotheek.

Ik ben aan het sparen om mijn aflossingsvrije hypotheek zo snel mogelijk af te lossen, maar uiteraard heb ik ook nog spaargeld achter de hand. Het is niet verstandig om het volledige spaarkapitaal in de stenen te investeren. Ik krijg op dit moment een spaarrente van 2,5 procent.

Mijn hypotheek is opgedeeld in een aantal hypotheekdelen. Het deel waar ik de meeste moeite mee heb is de aflossingsvrije hypotheek van ruim €93.000. Dit is ook gelijk het deel met de hoogste hypotheekrente, namelijk 5,75 procent.

In december ga ik weer €2.000 aflossen. Uitgaande van de huidige spaarrente, loopt ik hierdoor jaarlijks €50 mis aan spaarrente. De jaarlijkse hypotheeklasten gaan hierdoor zakken met €115. Ook als ik het fiscaal voordeel van hypotheekrente meereken, is het nog steeds verstandig om af te lossen.

zaterdag 10 november 2012

Levenslooptegoed gebruiken voor aflossing hypotheekVVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus heeft gepleit voor de mogelijkheid om tegoeden in de levensloopregeling te gaan gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. Goed plan!

Het tegoed in levensloopregelingen zouden per 1 januari 2013 omgezet kunnen worden naar de vitaliteitregeling . Door bezuinigingen is deze regeling afgeblazen. Veel werknemers zitten nu met een tegoed waar ze niets meer mee kunnen. Door de mogelijkheid te bieden om de tegoeden te gebruiken voor de aflossing van een deel van de hypotheek, kan de politiek de mensen met nog een tegoed enigszins tegemoet komen.

Ook ik had een bedrag in de levensloopregeling opgebouwd. Door beëindiging van mijn vorige dienstverband bestond de mogelijkheid om het bedrag in één keer uit te keren. Indien het voorstel van Helma Neppérus door gaat, was het achteraf beter geweest om het tegoed nu te gebruiken als extra aflossing. Dat had mij veel belastinggeld bespaard.

De politiek kan wat mij betreft nog een stapje verder gaan. Veel werknemers hebben een klein kapitaaltje opgebouwd in een lijfrenteverzekering. In het verleden zijn deze verzekeringen veel afgesloten om te sparen voor een aanvulling op het pensioen. Het ging vaak om premies die voldaan werden vanuit de spaarloonregeling. Deze regeling is per 1 januari 2012 gestopt en in veel gevallen is de premiebetaling voor deze polissen ook gestopt.

Kleine lijfrentes met een waarde tot €4.242 (2012) zijn in één keer afkoopbaar. Biedt huiseigenaren de mogelijkheid om dit bedrag te storten ter verlaging van de hypotheek. Ik zou gelijk meedoen!

vrijdag 9 november 2012

Restschulden fiscaal aftrekbaarMinister Blok (Wonen) en staatssecretaris Weekers (Financiën) hebben de Tweede Kamer voorgesteld om de restschulden die ontstaan tussen 2013 en 2018 fiscaal aftrekbaar te maken. Op deze manier willen ze de doorstroming op de huizenmarkt weer op gang helpen.

Ik woon op dit moment in een huis die “onder water” staat. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. In september heb ik €12.000 afbetaald, maar ik verwacht nog steeds €10.000 tot €15.000 teveel aan hypotheek te hebben om het huis te verkopen zonder een restschuld.

Per 2013 kan ik fiscaal aantrekkelijk een restschuld in mijn op mijn schouders nemen. Ten eerste is het nog maar de vraag of mijn bank hier akkoord mee gaat. Ten tweede is de fiscale regeling geen reden voor mij om de schulden te incasseren. Het grootste probleem is de terugbetaling van de schuld. Dit bedrag moet namelijk bijeen worden gespaard naast de vaste woonlasten die ik krijg van vervangende woonruimte.

Ik kan mij wel voorstellen dat huiseigenaren die hun huis moeten verkopen deze kans aangrijpen. Ze weten namelijk niet of de huizenprijzen nog verder gaan zakken. In een dalende huizenmarkt is het verstandig om het verlies zo snel mogelijk te nemen.

dinsdag 6 november 2012

Stapje voor stapje worden huizenbezitters ingeslotenHet slechte nieuws voor huizenbezitters is een opeenstapeling van op te leggen beperkingen. Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks beperkt tot de aftrek nog maximaal 38% bedraagt, nieuwe gesloten hypotheken in 2013 moeten een annuïtaire aflossing bevatten…. Bij het kopen van een andere woning kan de NHG-hypotheek alleen worden meegenomen als de hypotheek op de nieuwe woning een annuïtaire aflossing gaat bevatten.

Dit is niet alleen een domper voor huiseigenaren met een hypotheek onder de condities van NHG met een verhuiswens. Een ander huis kopen zal worden afgestraft, dus het is een kwestie van blijven zitten waar je zit. Dit is de zoveelste domper voor de huizenmarkt, want de doorstroming zal nog verder gaan stagneren.

De plannen van VVD en PvdA zijn allang bekend, maar ik mis nog steeds de maatregelen ter ondersteuning van starters op de huizenmarkt. Dit is een maatregel dat geld gaat kosten, maar het is noodzakelijk om de huizenmarkt weer op gang te helpen.

Er komen steeds meer maatregelen die mij sterken in mijn doel om zo snel mogelijk mijn aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Het lijkt een kwestie van tijd tot de aftrekbaarheid van de aflossingsvrije hypotheek ter discussie zal worden gesteld.

zondag 4 november 2012

Hoeveel betaalt u aan hypotheekrente in dertig jaar?Een bezwaar van extra aflossen is dat het uitgedrukt in maandlasten weinig besparingen gaat opleveren. Dat klopt inderdaad maar het zijn wel besparingen die u doorvoert voor de resterende looptijd van de hypotheek, of nog langer zoals bij de aflossingsvrije hypotheek.

Uitgaande van de maandelijkse besparingen is het voordeliger om de wekelijkse leesmap op te zeggen in plaats van een extra aflossing van €10.000. Aan de andere kant moet de aflossingsvrije hypotheekschuld toch een keer afbetaald worden. Door de werking van inflatie kunt u beter €10.000 aflossen over 20 jaar dan nu €10.000 aflossen, maar u moet gedurende de duur van de resterende looptijd wel maandelijks de hypotheekrente blijven betalen.

Wat kost een hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek aan rente? Er moet wat betreft de hypotheeklasten een splitsing worden gemaakt tussen de hypotheekrente en de aflossing of de spaarvorm om de aflossing in de toekomst op te sparen. Wat kost de hypotheek u gedurende de looptijd aan hypotheekrente? Voor de berekening ga ik uit van een hypotheek van €150.000 en een gelijkblijvende hypotheekrente van 4 procent. Het betreft een hypotheekvorm waarin de hypotheek afbetaald gaat worden per de einddatum.

Jaarlijkse rentelasten: €150.000 x 4 procent = €6.000 per jaar en €500 per maand. Gedurende een periode van dertig jaar blijft u maandelijks €500 betalen aan rente. Een eenvoudige som resulteert in totale rentelasten van €500 x 30 x 12 = €180.000. Stel u zou dertig jaar lang maandelijks €500 op een spaarrekening zetten van 2,5 procent aan spaarrente. Over 30 jaar (zonder rekening te houden met belasting over spaargeld) zou u gespaard hebben: €266.970.

Uiteraard is hierbij geen rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, maar uit de berekening blijkt wel dat extra aflossen nog niet zo vreemd gedacht is.

vrijdag 2 november 2012

Extra aflossing van €2.000 aangevraagdNog voor het eind van het jaar wil ik een extra aflossing verrichten. Het is beter voor de motivatie om maandelijks een deel af te lossen dan jaarlijks in één keer.

Hypotheek aflossen is een kwestie van lange adem. De stapjes zijn klein en de resultaten zijn in eerste instantie ook klein. In september heb ik in één keer €12.000 afbetaald. Dit was was een spaarkapitaal dat over een langere periode was opgebouwd. Ik heb nu een financiele meevaller die ik graag wil gebruiken om mijn hypotheek weer een beetje te verlagen. Ik ga in december nog €2.000 extra aflossen.

Deze extra aflossing gaat mij een besparing opleveren van bruto €9,50 per maand. Dit is een te verwaardelozen besparing, maar het verlaagd wel weer mijn aflossingsvrije hypotheek.

Ik heb de aflossing via de mail aangevraagd bij de bank en moet nu een paar weken wachten tot de bevestiging binnen is. Jaarlijks mag ik 15 procent afbetalen van de oorspronkelijke hoofdschuld van €199.000. Dat komt neer op een jaarlijkse aflossing van €29.850. Dat zijn bedragen die ik uiteraard niet bijeen kan brengen.