zondag 17 november 2013

Extra aflossing van €4.000Centraal Beheer Achmea heeft mij toestemming gegeven om in november €2.000 extra af te lossen. Telefonisch toestemming gekregen om €4.000 af te lossen in plaats van €2.000.

Tot op heden heb ik in 2013 €5.000 afbetaald op mijn aflossingsvrije hypotheek. In oktober had ik toestemming gevraagd voor de extra aflossing.

De Belastingdienst heeft op basis van mijn salarisgegevens van 2012 mijn voorlopige teruggave herberekend. Ik had al jaren maandelijks een teruggave van ongeveer honderd euro. Door extra bijverdiensten (bloggen) moet ik jaarlijks in juni of juli flink bijbetalen. Sinds 1 januari van dit jaar ben ik een ZZP-er. Ik voldoe voor dit jaar aan het urencriterium (1.225 uren), dus heb ik recht op de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. In eerste instantie moest ik ruim €3.000 bijbetalen, na het invullen van een voorlopige teruggave krijg ik €1.250 terug. Deze teruggave gaat uiteraard naar mijn hypotheekbank.

Telefonisch het bedrag verhoogd
Ik moet altijd vier tot zes weken voor de aflossing toestemming vragen aan de hypotheekbank. Het akkoord met een opgave van de nieuwe maandtermijn heb ik vrijdag ontvangen. Gelijk contact opgenomen met Achmea om te verzoeken om het bedrag te verruimen. Het was geen probleem om de aflossing te verruimen naar €4.000. Eind deze maand ga ik de extra aflossing verrichten.

Voor dit jaar kom ik op een totale aflossing uit van €9.000. In 2012 heb ik €14.000 afbetaald. De totale aflossing in veertien maanden bedraagt: €23.000.

vrijdag 15 november 2013

Waarom kiezen voor de Rabobank als het goedkoper kan?Ik heb de onvoorwaardelijke liefde voor de Rabobank nooit begrepen. Rabobank is marktleider wat betreft sparen en hypotheken. Consumenten voelen zich veilig bij de Rabobank, maar tegen welke prijs?

Uit een artikel op Wegwijs.nl blijkt dat de animo voor een hypotheek van de Rabobank sterk terugloopt. Ze vragen namelijk een te hoge hypotheekrente in vergelijking met de concurrentie. Ze zijn nooit de goedkoopste geweest, maar ze lijken nu hun machtspositie te willen misbruiken. Hun marktaandeel is de laatste drie maanden met 5,3% gezakt. Dit blijkt uit onderzoek van IG&H. Het leed is echter beperkt, want nog steeds wordt één op de vier hypotheken gesloten bij de Rabobank.

In vergelijking met de onafhankelijke hypotheekadviseur vragen de banken lagere advies- en bemiddelingskosten. Uit de daling van het marktaandeel blijkt dat consumenten zich daar niet blind op staren. U kunt beter nu hogere eenmalige kosten betalen voor een goed advies in plaats van dertig jaar een te hoge hypotheekrente.

donderdag 7 november 2013

Maximale hypotheek per 2014 lagerVanaf 2014 zullen banken nog strengere verstrekkingsnormen hanteren voor hypotheken. Volgens RTL Nieuws gaat het voor de hogere inkomens om tienduizenden euro´s.

Vanaf 2014 gaan er nieuwe acceptatienormen gelden. Deze zijn opgesteld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De banken zijn verplicht om de nieuwe normen over te nemen. De verstrekkingsnormen worden strenger doordat de koopkracht in 2014 verder gaat dalen. Er zal meer uitgegeven moeten worden aan kosten van levensonderhoud, dus blijft er minder over voor de woonlasten. De maximale verstrekking kan 10 tot 15 procent lager uitvallen.

Afgelopen maandag heeft het Nibud nog een persbericht uitgebracht om het nieuws aan te kondigen. In het persbericht werd gesproken over beperkte gevolgen. Uitgaande van een inkomen van €45.000 zou de hypotheek €3.500 lager uitvallen. De schade blijft dus beperkt. Echter, het Nibud heeft gerekend met een rentepercentage van 4,6 procent. Uitgaande van realistische lagere hypotheekrentes zijn de effecten veel groter.

Het is goed dat de verstrekkingsnormen tegen het licht worden gehouden, maar waren de normen al niet streng genoeg? Ik ken meerdere gezinnen die uit noodzaak huren. Eigenlijk willen ze een huis kopen, maar de banken willen niet meewerken. Ze zijn niet bereid om voldoende hypotheek te verstrekken. Het scheve is het verhaal is dat ze nu in een huurhuis wonen waarvan de huur veel hoger is dan de hypotheeklasten bij het kopen van de gewenste woning. Banken moeten uitzonderingen durven en willen maken, maar de normen worden juist nog strikter.