maandag 29 april 2013

Duur huren of goedkoop kopen?Deskundigen verwachten in 2014 een stagnering van de huizenprijzen. Voor 2013 wordt nog een daling van de huizenprijzen verwacht, maar er zitten betere tijden aan te komen.

Als u moet beslissen om te gaan huren of kopen, neemt u ook mee in de overweging wat de huizenprijzen gaat doen de komende jaren. Helaas kan er niet met zekerheid worden gezegd of de huizenprijzen gaan stijgen of juist dalen. Door de sterke daling van de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaren, zijn de koophuizen 20% tot 25% goedkoper geworden. Naar mijn mening is het nu aantrekkelijker om te kopen in plaats van huren.

Indien ik op dit moment een huis zou huren, zou ik nu de kans grijpen om een huis te kopen. Het probleem is dat ik in mijn huidige financiële situatie geen hypotheek zou kunnen krijgen. Ik werk parttime als financieel adviseur met een tijdelijk contract en ik verdien daarnaast geld als blogger/financieel redacteur. Banken kunnen onvoldoende zekerheden putten uit mijn inkomenspositie. Mijn tijdelijk contract gaat mogelijk niet verlengd worden en mijn freelance werkzaamheden zullen niet worden meegenomen omdat ze te grillig zijn.

De strikte normen van banken zijn op dit moment een groot probleem voor de huizenmarkt. Mijn huis staat onder water, maar ik ben blij dat ik een koophuis heb en geen te dure huurhuis waarvan de huur jaarlijks in de maand juli stijgt.

Volg mij op Twitter!

donderdag 25 april 2013

Hypotheek aflossen steeds populairderUit onderzoek van de NOS blijkt dat steeds meer huiseigenaren ervoor kiezen om hun hypotheek extra af te lossen. Wij geven steeds minder consumptief uit en steeds meer om onze schulden te verlagen. Bij de drie grootste banken is 40% tot 50% meer afbetaald in vergelijking met vorig jaar. In 2012 is al 20% tot 50% meer extra afbetaald in vergelijking met 2011.

Bij de ABN Amro heeft één op de vijf particuliere klanten dit jaar een extra aflossing verricht. Bij een verdere daling van de huizenprijzen, zal het aantal extra aflossingen blijven toenemen.

Eén van de belangrijkste reden om extra af te lossen is een toenemend schuldbewustzijn bij de huiseigenaren. Door de dalende huizenprijzen gaan wij ons meer beseffen dat wij erg kwetsbaar zijn. De hypotheken uit het verleden waren volledig gebaseerd om de laagst mogelijke lasten en maximaal fiscaal voordeel. Achteraf gezien had de focus beter kunnen liggen op de kwaliteit van de hypotheken. Indien de huizenprijzen waren blijven stijgen, was er niets aan de hand geweest. Inmiddels weten wij beter.

Ik krijg de laatste weken steeds meer vragen binnen over het tussentijds extra aflossen. Helaas is het voor mij niet mogelijk om een advies te geven. Voor een advies moet namelijk de volledige financiële huishouding worden meegenomen, en niet alleen de financiële gegevens over de hypotheek. U kunt uw vragen uiteraard wel blijven insturen, maar ik moet mij baseren op de gegeven die u mij stuurt.

zondag 21 april 2013

BKR – 25% meer betalingsachterstanden op hypothekenHet afgelopen jaar heeft het BKR 25,3% meer betalingsachterstanden op hypotheken geregistreerd. Het gaat nu in totaal om 81.888 registraties. Het cijfer lijkt hoog, maar het gaat slechts om 1,6% van de huiseigenaren. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn er 4.743 gezinnen bijgekomen met betalingsproblemen. Zolang het slecht blijft gaan met de economie en met name met de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, blijft het aantal gezinnen met geldzorgen de komende maanden en jaren nog verder stijgen. In de praktijk zullen meer huiseigenaren moeite hebben om aan de hypotheekverplichtingen te voldoen. Het BKR registreert namelijk alleen de betalingsachterstanden vanaf een achterstand van vier maanden.

Wat te doen bij betalingsachterstanden?
Zodra blijkt dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, moet u gelijk contact opnemen met de hypotheekbank. Leg het probleem uit en probeer samen een oplossing te bedenken. Mogelijk kan er een betalingsregeling worden afgesproken. U moet niet wachten tot er meerdere maanden aan achterstanden zijn ontstaan. De banken willen uit eigen belang graag met u meedenken.

Volg mij op Twitter

vrijdag 19 april 2013

Hoge hypotheekrente om banken te spekkenWaarom berekenen de banken naar verhouding een te hoge hypotheekrente aan ons door? Simpel, wij hebben de banken eerst moeten redden van de ondergang met belastinggeld, nu moeten wij ervoor zorgen dat ze weer vlees op de botten krijgen.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar donderdag verschenen rapport geconcludeerd dat de banken hogere winstmarges in de hypotheekrentes verwerkt hebben om zelf weer crisisbestendig te worden. De winstmarges zijn sinds 2008 gestegen met gemiddeld 0,24 tot 0,74 procentpunt. Wij betalen dus tot 0,74 procentpunt meer om de banken weer klaar te stomen voor de volgende crisis. Het onderzoek was mede ingesteld om te achterhalen of er kartelafspraken zijn gemaakt tussen banken onderling. Hier hebben ze geen bewijs van kunnen vinden.

Dit soort berichten motiveert mij nog sterker om zo snel mogelijk zoveel mogelijk van mijn hypotheekschuld af te betalen.

Volg mij op Twitter!

vrijdag 12 april 2013

Rentevast periode openbreken?Ik heb bij mijn hypotheekbank een voorstel opgevraagd om de lopende rentevast periode open te breken. In het verleden heb ik gekozen voor een rentevast periode tot 2023. Nu ik mijn aflossingsvrije hypotheek versneld aan het aflossen ben, heeft het geen zin om de hypotheekrente lang vast te zetten.

Mijn aflossingsvrije hypotheek bedraagt op dit moment €89.352. Hierover moet ik nu 5,75% hypotheekrente betalen. Mijn doel is om jaarlijks €12.000 af te lossen. Indien ik dit haal, heeft het geen zin om de rente zo lang vast te zetten. Ik heb een voorstel gekregen van mijn bank. In kan nu kiezen voor een rentevast periode van 5 jaar tegen 5,42% rente. Mijn maandelijkse voordeel bedraagt €24,57 bruto. Daar staat tegenover dat mijn hypotheekrente slechts tot 2018 vast staat, in plaats van tot 2023. Over vijf jaren gerekend bedraagt de besparing: €1.474,20. In de praktijk is de besparing nog kleiner, want gedurende de looptijd blijf ik aflossen. De totale besparing zal in werkelijkheid ongeveer €750 zijn (inschatting).

Ik moet zeggen dat de besparing mij tegenvalt, maar toch doe ik het! Het is voor mij ook een extra stok achter de deur om mijn hypotheekschulden te verlagen. Het maandelijks bespaarde bedrag kan ik ook weer gebruiken om mijn hypotheekschuld te verlagen. Er blijft ten slotte meer over per maand.

Mocht het mij lukken om de komende jaren werkelijk €12.000 per jaar af te lossen, zit ik per mei 2018 nog met een aflossingsvrije hypotheek van €29.352. Als de hypotheekrente wel sterk gestegen is, zal de schade te overzien zijn.

Volg mij op Twitter!

woensdag 10 april 2013

Spaarrente 2%, hypotheekrente 5,75%Sinds kort is de hoogte van mijn spaarrente gezakt naar 2%. Het verschil tussen de rente op mijn aflossingsvrije hypotheek (5,75%) en mijn spaarrente wordt nu wel erg groot.

Ondanks dat de betaalde hypotheekrente aftrekbaar is van het inkomen, is het aantrekkelijker om zoveel mogelijk spaarrente te gebruiken voor het aflossen van mijn huis. Toch is het belangrijk om niet te beslissen op basis van momentopnames. De komende tien jaren gaat de spaarrente waarschijnlijk wel weer stijgen.

Door vragen die ik via de mail krijg van lezers van mijn blog, wil ik nog een keer benadrukken dat het verstandig is om een flinke buffer aan spaargeld achter de hand te hebben. Extra aflossen op de hypotheek zorgt voor lagere maandlasten, maar de besparingen zijn maar klein. U moet met uw spaargeld niet alleen een kapotte wasmachine kunnen vervangen, maar u moet ook een aantal maanden een sterke verlaging van het inkomen kunnen opvangen. Voldoende spaarrente is belangrijker dan een lagere hypotheek.

dinsdag 9 april 2013

Taak van de bank bij restschuldenKomende woensdag (10 april) zal De Vijfde Dag aandacht besteden aan de taak van de banken bij restschulden na verkoop van een eigen woning. Het programma heeft mij gevraagd voor een interview, maar ik ventileer mijn mening liever op het internet.

Op mijn blogs Hypotheken.blog.nl en Huizenmarkt.blog.nl heb ik meerdere artikelen geschreven over het steeds groter wordende probleem van de restschulden. De huizenprijzen zijn sinds 2008 ongeveer 20% tot 25% gezakt. Huiseigenaren die moeten verkopen lopen tegen restschulden aan van tienduizenden euro’s. Stel een huis is in 2007 gekocht voor €200.000. De kosten zijn volledig meegefinancierd, dus de hypotheek bedraagt €215.000. Gedurende de looptijd is er niets afbetaald en de opgebouwde waarde in de gekoppelde kapitaalverzekering laten wij buiten beschouwing. Uitgaande van een daling van 20%, kan het huis nu verkocht worden voor €160.000. Restschuld: €55.000.

Wat is de taak van de bank?
De restschuld die overblijft is het probleem van de voormalige huiseigenaar. Indirect is het ook een probleem van de bank, want hoogstwaarschijnlijk gaat het niet lukken om het volledige bedrag te verhalen bij hun klant. U zou kunnen stellen dat de bank ook moet bloeden voor de restschulden, want zij hebben met hun kennis van zaken de hypotheek verstrekt. Achteraf was het waarschijnlijk verstandiger geweest om te kiezen voor een hypotheekvorm met tussentijdse aflossing. Of de bank had achteraf niet zo eenvoudig een te hoge hypotheek mogen verstrekken uitgaande van het inkomen van de klant.

Uiteraard is er ook een taak weggelegd voor de bank, maar het blijft hoofdzakelijk het probleem van de klant. Bij het aangaan van de hypotheek had de bank mogelijk beter moeten waarschuwen tegen het gevaar van het afsluiten van een hoge hypotheek, maar de klant wist welke verplichting hij aanging. De bank moet zorgen voor een goede begeleiding van de klant en samen kijken naar de beste oplossing. In het geval de banken een deel van de schulden gaan kwijtschelden, moeten wij indirect gezamenlijk de rekening dragen.

dinsdag 2 april 2013

Leningdeel aflossen? Hypotheekrente kort vastzettenUitgaande van de renteontwikkeling van de afgelopen twintig jaren zijn de huiseigenaren die steeds hebben gekozen voor een korte rentevast periode het beste uit geweest. Voor een leningdeel dat u tussentijds gaat aflossen hoeft u niet te kiezen voor een rentevast periode van tien jaren of langer.

De meeste huiseigenaren hebben een hypotheek in meerdere leningdelen. U kunt per leningdeel kiezen voor een bepaalde rentevast periode. Indien u kiest voor zekerheid, moet u de hypotheekrente voor een lange periode vastleggen. Een deel dat u op termijn gaat aflossen kan best voor een kortere periode worden vastgelegd.

Voor mijn lopende hypotheek heb ik in het verleden gekozen voor verschillende rentevast periodes. Het deel dat ik de komende jaren ga aflossen moet ik 5,75% aan hypotheekrente over betalen. De rente staat nog voor een periode van ongeveer zeven jaren vast. De schuld op dit leningdeel bedraagt op dit moment nog €89.352. Het gaat mij niet lukken om deze schuld binnen zeven jaren in te lossen. In het geval ik nu op het punt zou staan om de hypotheekrente opnieuw voor een periode vast te zetten, zou ik kiezen voor een rentevast periode van één of maximaal twee jaren. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente zou ik ook durven kiezen voor een variabele rente.

Ik heb Centraal Beheer Achmea (geldverstrekker) verzocht om een nieuw voorstel te sturen om de lopende periode open te breken en om te kiezen voor een kortere periode. Mijn doel is om een iets lagere hypotheekrente verschuldigd te zijn.

Wordt vervolgd!

maandag 1 april 2013

Hypotheek aflossen? Waarvan?Ik krijg vaak de opmerking dat ik in een unieke positie ben om extra af te kunnen lossen op mijn hypotheek. Dit klopt slechts gedeeltelijk. Ik maak namelijk lange werkweken om extra geld over te houden.

De economische crisis is mij niet voorbij gegaan. In vergelijking met 2007 heb ik een grote inkomensterugval moeten verwerken. Het probleem was en is dat ik in 2003 mijn uitgavenpatroon heb afgestemd op mijn inkomen door een duur huis te kopen. Gedeeltelijk heb ik mijn uitgaven nog weer kunnen indammen, maar dat lukt niet met de woonlasten. Ik ging mij beseffen dat mijn inkomsten te laag waren ten opzichte van mijn uitgaven.

Om mijn levensstandaard vast te kunnen houden, moest ik extra gaan bijverdienen. In die tijd ben ik begonnen met het schrijven van artikelen via Infonu.nl. Hoewel de verdiensten in eerste instantie laag waren, was het een goed begin. In de loop der jaren ben ik voor steeds meer opdrachtgevers gaan werken. Ik werk nu onder andere voor Geld.nl, eyeOpen, Blog.nl en Independer.

Aflossen? Waarvan?
Ook ik heb een huis gekocht uitgaande van het maximale bedrag dat ik kon lenen. Geïnspireerd door het boek “Aflossingsvrij” van Gerhard Hormann ben ik in 2012 actief begonnen met het aflossen van mijn hypotheek. Ik had de jaren daarvoor flink kunnen sparen. In september heb ik in één keer €12.000 van mijn spaargeld kunnen gebruiken om af te lossen. In de maanden daarna heb ik nog twee keer €2.000 af kunnen betalen. Ik begrijp dat de meeste huiseigenaren niet in de positie zijn om extra af te lossen. Door bezuinigingen door te voeren en door 60 tot 70 uren in de week te werken, lukt het mij om maandelijks over te houden. Dit geld spaar ik op om telkens weer €2.000 af te kunnen lossen. De afgelopen maand heb ik extra kosten gehad, dus ik denk pas na de zomer de volgende aflossing te kunnen verrichten.

Volg mij op Twitter!