zondag 30 december 2012

Lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek?De laatste weken is er nog een discussie gevoerd over het versoepelen van de hypotheekregels, maar het lijkt toch te gaan gebeuren. Vanaf 2013 zijn er nog maar twee hypotheekvormen, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Nieuw gesloten hypotheken vanaf 1 januari 2013 vallen onder de nieuwe hypotheekregels. Hypotheken die afgesloten zijn vóór 2013 worden gerespecteerd. U hoeft uw bestaande hypotheek dus niet aan te passen. U kunt uw hypotheek onder de oude regels nog aanpassen tot 1 april 2013. In dat geval kunt u dus nog kiezen voor andere hypotheekvormen.

Kiezen voor de lineaire hypotheek of de annuïteitenhypotheek? Het gaat vanaf 2013 wel overzichtelijk worden. Er zijn twee hypotheekvormen over, maar welke kunt u het beste kiezen? Dat hangt uiteraard af van vele factoren, maar de annuïteitenhypotheek zal waarschijnlijk het meest worden afgesloten. De lineaire hypotheek heeft namelijk als groot nadeel dat de maandlasten de eerste jaren zeer hoog zijn.

U sluit bijvoorbeeld een lineaire hypotheek af van €234.000. Aan hypotheekrente bent u 5% verschuldigd. De hypotheek kent een looptijd van 30 jaren. In maand één bent u aan hypotheekrente verschuldigd €975. Daarnaast gaat u betalen aan aflossing: €234.000 / 360 (maanden) = €650. In de eerste maand bent u aan hypotheeklasten verschuldigd €1.625 voor de lineaire hypotheek.

In het geval u kiest van een annuïteitenhypotheek, zullen bij aanvang de lasten aanzienlijk lager zijn. Een annuïteitenhypotheek op basis van dezelfde bedragen zal uitkomen op ongeveer €1.240 per maand. Het nadeel van de annuïteitenhypotheek is dat de maandlasten niet gaan zakken. Bruto blijven de lasten gedurende de lopende rentevast periode gelijk. Doordat de hypotheekschuld zakt, daalt het fiscaal voordeel en krijgt u dus een lagere teruggave van de Belastingdienst. De netto lasten stijgen dus.

Om duidelijkheid te krijgen welke hypotheekvorm de beste keuze is, zal een hypotheekadviseur ingeschakeld moeten worden.

vrijdag 28 december 2012

Aflosplan maken voor 2013Wie het aflossen serieus wil aanpakken, moet een plan van aanpak maken. Hoe denkt u uw doel te realiseren? Een aflosplan maakt niet alleen inzichtelijk hoe u uw doel kunt realiseren, maar het is ook een stok achter de deur.

Mijn doel is om mijn aflossingsvrije hypotheek zo snel mogelijk af te lossen, maar er zijn teveel afhankelijkheden om een concreet aflosplan te maken. Het bedrag dat ik kan gebruiken om extra af te lossen is afhankelijk van mijn inkomsten als blogger. Ik weet niet hoeveel ik ga verdienen in 2013. Sterker nog, ik weet zelfs niet bij benadering wat ik ga verdienen in januari, laat staan over heel 2013.

Over 2012 heb ik €14.000 weten af te lossen op mijn aflossingsvrije hypotheek. Dit was deels extra spaargeld dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Voor 2013 hoop ik op een zelfde bedrag. Mijn aflossingsvrij deel bedraagt nu nog €91.352. Indien het mij lukt om jaarlijks €14.000 af te lossen, ben ik in 6,5 jaar van mijn aflossingsvrije hypotheek af. Ik streef naar een aflossing in een periode van 5 jaren vanaf 2013 gerekend. Ik bereik mijn doel als ik de komende vijf jaren jaarlijks €18.270 aflos.

Waarschijnlijk te ambitieus!

donderdag 27 december 2012

Hypotheekregels 2013 niet versoepeldEr was nog een sprankje hoop op een versoepeling van de hypotheekregels per 2013. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën neemt deze hoop weg.

De Eerste Kamer heeft de hypotheekplannen goedgekeurd, maar wel met het verzoek om te kijken naar de mogelijkheid om de regels iets te versoepelen. Hierbij kunt u denken aan de verplichting om niet de gehele hypotheek verplicht af te lossen, maar 50%. Uit angst voor de reactie vanuit Europa zullen de regels niet versoepeld worden.

Vanaf 2013 kunnen er dus uitsluitend hypotheken worden afgesloten met een annuïtaire aflossing, tenminste om aanspraak te kunnen maken op hypotheekrenteaftrek. Dit is niet alleen slecht nieuws voor de starters, maar voor de gehele huizenmarkt op korte termijn. Ik ben benieuwd naar het effect op de huizenmarkt van deze hypotheekregels over een paar maanden.

woensdag 26 december 2012

Laat die huizenprijzen maar zakkenZoals al eerder aangegeven staat mijn huis onder water. De verkoopwaarde is moeilijk om in te schatten, maar ik verwacht nog steeds een onderwaarde te hebben rond de €10.000 ondanks de aflossingen. De komende jaren zal de waarde van mijn huis waarschijnlijk nog verder gaan zakken.

Ik heb geen plannen om mijn huis te verkopen. De verdere daling van de huizenprijzen de komende jaren zal ik nog niet veel last van hebben. Sterker nog, ik heb er zelfs baat bij dat de huizenprijzen zo snel mogelijk gaan dalen. Zodra de bodem bereikt is kan het opbouwen namelijk weer beginnen.

Een sterke daling van de huizenprijzen de komende jaren is voor huizenbezitters die hun huis moeten verkopen uiteraard wel cruciaal. Het zal niet lukken om het huis tegen de beoogde prijs te verkopen. Verkopers die niet kunnen zakken kunnen in een lastige positie terecht komen.

Het is een kwestie van blijven zitten waar je zit en wachten op betere tijden die ongetwijfeld weer gaan komen.

maandag 24 december 2012

Beperking hypotheekrenteaftrek 2013 op een rijtjeHieronder heb ik de belangrijkste beperkingen van de hypotheekrenteaftrek per 2013 op een rijtje gezet.

In nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013 moet een maandelijkse aflossing zijn ingebouwd. Het is niet meer toegestaan om de aflossing door te schuiven naar de einddatum of om de aflossing volledig achterwege te laten. Bestaande hypotheken worden gerespecteerd. Oversluiten van bestaande hypotheken naar een andere vorm is nog mogelijk tot 1 april 2013. Vanaf 2013 zijn de toegestane hypotheekvormen de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Bij het afsluiten van een hypotheek mogen de zogenaamde “kosten koper” meegefinancierd worden. In 2013 mag een hypotheek gesloten worden tot 105% van de koopsom van het huis. In de volgende jaren wordt dit percentage per jaar afgebouwd met 1%. Geleidelijk wordt het meefinancieren van de kosten in eerst instantie beperkt. Vanaf 2018 mogen er geen bijkomende kosten meer meegefinancierd worden.

Belastingvoordeel gaat omlaag
Huisbezitters met een inkomen in de 52% schijf hebben de meeste baat bij de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Besloten is om het fiscaal voordeel voor deze groep geleidelijk te beperken. Tot 2014 mag de betaalde hypotheekrente nog worden afgetrokken tegen maximaal 52%. Per 2014 zakt het percentage naar 51,5%. In de opvolgende jaren blijft het maximaal voordeel jaarlijks zakken met 0,5% tot het maximum is gesteld op 38%.

Dit zijn de plannen nu. Waarschijnlijk zal de politiek daar nog weer in gaan schuiven de komende maanden.

zondag 23 december 2012

Eerste Kamer akkoord met beperking hypotheekrenteaftrek 2013De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe hypotheekregels. Minister Blok van Wonen heeft nog wel de opdracht meegekregen om te kijken naar een matiging van de verscherpte regels.

Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer toegestaan om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Ook de hypotheekvormen die de aflossing doorschuiven naar de toekomst mogen niet meer. Toch wordt er nog gekeken naar alternatieven. Mogelijk wordt slechts verplicht gesteld om de helft van de hypotheek in maandelijkse termijnen af te lossen. Een andere mogelijkheid is om de maximale hypotheekduur van 30 jaren te verlengen.

Zeer waarschijnlijk volgen er nog aanpassingen in de hypotheekregels de komende maanden. De huizenmarkt zal vanaf 1 januari 2013 nog meer schade oplopen. Er zullen in vergelijking met 2012 nog minder huizen verkocht worden en de huizenprijzen zullen hard gaan zakken.

Jammer dat de politiek niet eerder heeft kunnen inschatten dat de nieuwe hypotheekregels de huizenmarkt zware schade gaat toebrengen.

zaterdag 22 december 2012

Spaarrente 2,5% - hypotheekrente 5,7%Mijn spaarrekening levert 2,5% spaarrente op. Dat is de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder beperkingen op dit moment. Mijn hypotheekrente bedraagt 5,7% over het aflossingsvrij deel. Met andere woorden het kan uit om spaargeld te gebruiken om af te lossen.

Mijn besluit om mijn aflossingsvrije hypotheek af te lossen moet ik vaak verdedigen. Veel mensen blijven ook tegenwoordig nog zeggen dat tussentijds extra aflossen op de aflossingsvrije hypotheek onverstandig is. Hierdoor wordt het fiscaal voordeel inderdaad kleiner, maar voor mij kan het zeker uit.

In 2012 heb ik €14.000 afbetaald op mijn hypotheek. Dit heeft mij een maandelijkse besparing opgeleverd van €14.000 x 5,7% = €798 / 12 = €66,50. Dit is een bruto besparing. Netto bedraagt de besparing: €38,57.

Indien ik het bedrag niet had afbetaald zou ik aan spaarrente ontvangen: €14.000 x 2,5% = €350 / 12 = €29,17. De eventuele vermogensrendementsheffing heb ik buiten beschouwing gelaten.

Hierbij moet ik wel aantekenen dat bovenstaande berekening gebaseerd is op een momentopname. Stel, u moet nu 5% hypotheekrente betalen en de hypotheekrente staat nog voor 15 jaren vast. Zodra de spaarrentes weer gaan stijgen, kan de situatie weer ontstaan dat het voordeliger is om te sparen.

vrijdag 21 december 2012

Wie draagt de restschulden?Op dit moment staan 800.000 koophuizen onder water. Deze huizen zijn niet te verkopen doordat de schuld op het huis hoger is dan de waarde van het huis. Bij verkoop blijft de voormalige huiseigenaar met een restschuld zitten die nog terugbetaald moet worden na de verkoop van het huis. Is de bank niet mede verantwoordelijk voor deze restschuld?

In bijgesloten video van het programma “Altijd Wat” van de NCRV wordt er gesproken over de medeverantwoordelijkheid van de banken voor restschulden. Zij hebben in het verleden te eenvoudig teveel geld verstrekt en in slechte hypotheekvormen (aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek). “Stichting restschuld eerlijk delen” wil banken aansprakelijk stellen voor een deel van de restschulden.

Ik vind het een belachelijk idee! Door banken mee te laten betalen komt de rekening weer indirect te liggen bij ons allemaal. Waarom moet ik gaan betalen voor restschuld die een ander opgelopen heeft? De volgende stap is om beleggingsverliezen de verantwoordelijkheid te maken van de broker die het aankopen van de aandelen mogelijk heeft gemaakt. Indien er geen restschuld maar overwaarde werd gerealiseerd zou dit toch ook niet verrekend worden met de bank. De bank heeft verantwoordelijkheden, maar dit gaat te ver.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

woensdag 19 december 2012

Hypotheek minimaal voor de helft aflossenEr liggen plannen om de hypotheekrenteaftrek te beperken, maar het is nog steeds niet zeker dat de plannen door gaan. De Eerste Kamer pleit nu voor een versoepeling van de strenge regels voor nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013.

De huizenmarkt heeft het zwaar. De politiek zoekt naar een oplossing voor de problemen op de huizenmarkt, maar ze lijken alleen maar meer onrust te veroorzaken. Twaalf dagen voor de jaarwisseling zou er toch een keer zekerheid moeten komen over de regeling van de hypotheekrenteaftrek per 2013, maar het tegendeel is waar. Minister Blok gaat op aangeven van de Eerste Kamer kijken naar de mogelijkheid om slechts de helft van de nieuw verstrekte hypotheken verplicht af te moeten lossen.

Dit zou kunnen betekenen dat de helft van de hypotheek een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek moet zijn. De andere helft zal dan weer aflossingsvrij mogen zijn?

Het lijkt mij beter dat de politiek meegaat met de plannen van Vereniging Eigen Huis om de vage plannen voor één jaar uit te stellen.

De politiek krijgt het toch weer voor elkaar om nog meer onrust en onzekerheid te scheppen.

vrijdag 14 december 2012

Soepeler hypotheken verstrekkenDe politiek doet op dit moment pogingen om de huizenmarkt in 2013 een impuls te geven, zonder dat het geld mag gaan kosten. De ministers Dijsselbloem en Blok hebben nu in gedachten om de starters te steunen door inkomensverwachtingen voor de toekomst mee te mogen nemen. Nu kan er rekening worden gehouden met inkomensverwachtingen voor de komende zes maanden. Deze termijn moet verruimd worden.

De politiek voelt waarschijnlijk ook wel aan dat de huizenmarkt een zwaar crisisjaar tegemoet gaat. De eerste maanden van 2013 zullen er nauwelijks huizen verkocht worden en de huizenprijzen zullen zakken met percentages waar wij van gaan schrikken. Een huis kopen wordt met name de starters onmogelijk gemaakt en de verruiming die de beide ministers in gedachten hebben zullen daar niet veel veranderingen in aan brengen.

Waarschijnlijk zullen er nog wel meer maatregelen volgen om de ineen stortende huizenmarkt nog enigszins te redden, maar met een gesloten beurs zal het lastig worden.

Hypotheek extra aflossen is de trendUit onderzoek van ING blijkt dat steeds meer huiseigenaren besluiten om hun hypotheek tussentijds extra af te lossen.

In november 2012 hebben 42 procent meer huiseigenaren extra afbetaald op hun hypotheek in vergelijking met november 2011. Dit doen ze om restschulden bij verkoop zoveel mogelijk te voorkomen. Ze worden aangemoedigd door de onzekerheid over de huizenmarkt en over hun eigen financiële situatie.

Voor steeds meer huiseigenaren is extra aflossen geen optie meer, maar een noodzaak. De schulden in de hypotheek blijven gelijk, terwijl de waarde van het huis steeds lager gaat worden. Zolang u blijft zitten waar u zit is er op dit moment nog niet veel aan de hand, maar de huizenprijzen moeten wel weer een keer gaan stijgen.

sitestat

donderdag 13 december 2012

Extra aflossen is hotVoor meerdere opdrachtgevers heb ik de afgelopen dagen artikelen geschreven over het extra aflossen van de hypotheek. Deze verzoeken zijn mede ingegeven door de berichtgeving van de ING dat steeds meer huiseigenaren extra af gaan lossen op de hypotheek.

Toch blijft het belangrijk om te benadrukken dat het niet voor iedereen verstandig is om extra af te lossen. Een spaarhypotheek is bijvoorbeeld een hypotheekvorm waarbij u vooraf weet dat er geen hypotheekschuld over blijft na bereiken van de einddatum van de hypotheek.

Door extra af te lossen volgt er een uitkering uit de kapitaalverzekering binnen de hypotheek die hoger is dan de hypotheekschuld. Dit zal fiscale consequenties hebben, want het rentebestanddeel in de uitkering zal belast worden.

In plaats van extra aflossen kunt u ook een vermogen gaan opbouwen op een spaarrekening. Nadat u een respectabel bedrag hebt opgebouwd kunt u bepalen of u het bedrag gaat gebruiken om af te lossen of u gaat het bedrag anders besteden. Zodra uw vermogen boven de €21.139 (fiscale partners het dubbele) komt, moet u wel rekening houden met een belastingheffing over het vermogen. Tot 1 april 2013 hebt u nog de tijd om de hypotheek volledig om te zetten.

Extra heffing voor huiseigenaar?Volgens ING-directeur Hans Hagenaars, moet er een noodfonds komen om de huizenmarkt een steuntjes in de rug te geven. Huiseigenaren moeten eenmalig €200 storten in een noodfonds om de huizenmarkt weer op gang te helpen.

Dit gaat een noodfonds opleveren met ongeveer één miljard euro in kas. Het bedrag moet gebruikt worden om starters een premie van €10.000 uit te keren als stimulans om een huis te kopen.

Er staan op dit moment 700.000 koophuizen onder water. Een deel van deze huiseigenaren hebben grote moeite om maandelijks de touwtjes aan elkaar te knopen. Ze ook nog €200 afhandig maken voor een plan die nauwelijks kan van slagen heeft lijkt mij niet zinvol.

Indien ik nu in een huurhuis zou wonen, zou de extra bonus mij niet over de streep trekken om nu een huis te gaan kopen. Daarnaast is het ook niet eerlijk om op deze manier cadeautjes uit te delen.

Het lijkt mij beter dat banken eens kritisch gaan kijken naar het acceptatiebeleid om nieuwe hypotheken te verstrekken. Er zijn veel starters die geen lening kunnen krijgen omdat ze geen vaste arbeidsovereenkomst hebben. Dit is een groot probleem in de huidige huizenmarkt, werknemers krijgen namelijk geen vaste arbeidsovereenkomst meer door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Laat ING haar macht maar gebruiken om iets te doen tegen de te strenge normen voor het verstekken van een hypotheek.

zondag 9 december 2012

Waarom de beleggings- of spaarhypotheek niet extra aflossen?Ik heb twee hypotheekvormen, namelijk een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingshypotheek. Bewust heb ik ervoor gekozen om af te lossen op het aflossingsvrij deel. Extra aflossen op het beleggingsdeel kan fiscale gevolgen hebben.

Mijn beleggingshypotheek ligt ver achter op de beoogde rendementen waar ik in 2004 vanuit ben gegaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat mijn aflossingsvrije deel op einddatum hierdoor hoger is. In het geval er niet voldoende kapitaal wordt opgebouwd in de gekoppelde kapitaalverzekering, zal een deel van de beleggingshypotheek niet afbetaald worden.

Huiseigenaren met een spaarhypotheek wordt het ontraden om extra af te lossen op de hypotheek. De gekoppelde kapitaalverzekering zal op einddatum de hypotheekschuld namelijk volledig afbetalen. Een extra tussentijdse aflossing heeft tot gevolg dat op einddatum de uitkering uit de polis hoger is dan de hypotheekschuld. De belastingdienst zal vervolgens het rentedeel over de hogere uitkering gaan belasten. In een spaarhypotheek kan het wel verstandig zijn om extra geld te storten in de polis. Hierbij gelden wel beperkingen waar u op moet letten.

Voordat u een extra bedrag in de kapitaalverzekering gaat storten, doet u er verstandig aan om eerst een adviesgesprek aan te gaan met uw bank of hypotheekadviseur.

Volg mij op Twitter!

zaterdag 8 december 2012

Hypotheekschuld met €2.000 verlaagdEen paar weken geleden heb ik Centraal Beheer verzocht om toestemming te geven om een extra aflossing te verrichten van €2.000. Het is maar een formaliteit, want het is natuurlijk toegestaan. Gisteren toestemming gekregen om de extra aflossing te verrichten. Ik heb het bedrag gelijk overgemaakt.

Het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek is een langlopend traject. Om de motivatie vast te houden is het belangrijk om korte termijn doelen te stellen. In 2013 wil ik proberen om ieder kwartaal een aflossing te verrichten. Ik hoop op een extra aflossing van €1.500 tot €2.500 per keer. De aflossingen zijn uiteraard afhankelijk van wat ik verdien als blogger. Iedere euro die ik verdien kan ik niet gebruiken om extra af te lossen, want er moet ook nog belasting worden voldaan over deze inkomsten.

Mijn aflossingvrije deel bedroeg tot september 2012: €105.352 en heb ik nu verlaagd tot €91.352. Dit geeft een besparing in maandlasten van €66,50 bruto (€798 per jaar). De besparing is klein als u nagaat dat er €14.000 geïnvesteerd is. Mijn hypotheek loopt nog 22 jaren, dus de totale besparing van de aflossing bedraagt over de gehele resterende looptijd €11.172 aan hypotheekrente. Daarnaast had ik op einddatum ook nog eens €14.000 moeten betalen voor de aflossing.

Op jaarbasis had €14.000 mij aan spaarrente opgeleverd: €280.

Met andere woorden……aflossen loont!

vrijdag 7 december 2012

Aflossingsvrije hypotheek om te zetten tot april 2013Veel huizenbezitters proberen nog in 2012 van hun aflossingsvrije hypotheek af te komen. Een omzetting van de hypotheek moet plaatsvinden in 2012. Minister Stef Blok heeft vandaag aangegeven dat de termijn verlengd gaat worden tot 1 april 2013.

Het was bijna niet meer mogelijk om nog een afspraak te krijgen bij de bank om de bestaande aflossingsvrije hypotheek nog om te zetten naar bijvoorbeeld een spaarhypotheek. Om huizenbezitters toch nog de mogelijkheid te bieden om van de aflossingsvrije hypotheek af te komen, is de termijn verruimd.

Persoonlijk kies ik ervoor om mijn aflossingsvrije hypotheek zo snel mogelijk vanuit mijn spaarrekening af te lossen. Ik kies voor aflossen in mijn eigen tempo en ik wil de aflossing zelf in de hand houden. De hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm is natuurlijk ook een mogelijkheid om van de aflossingsvrije hypotheek af te komen. In hoeverre dat verstandig is hangt van vele zaken af. Om te bepalen wat de beste keuze is in uw situatie, kunt u het beste een afspraak inplannen met uw hypotheekadviseur.

donderdag 6 december 2012

Hypotheekrente voor een korte periode vastzettenVoor het aflossingsvrije deel van mijn hypotheek heb ik in het verleden gekozen voor een lange rentevast periode. Achteraf gezien is dit een extra zekerheid waar ik flink voor moet betalen.

In 2004 heb ik mijn hypotheek afgesloten. De hypotheekrente was in de tijd al laag en de opvolgende jaren is de hypotheekrente ook laag gebleven. Indien ik ervoor gekozen had om de hypotheekrente niet voor 20 jaar vast te zetten maar bijvoorbeeld 5 jaar, had ik mijzelf 1 tot 1,5 procent aan hypotheekrente kunnen besparen.

Aan de andere kant is het niet onverstandig om zekerheid in te kopen. Andere delen van mijn hypotheek zijn telkens vastgezet voor een aantal jaren, dus heb ik ook geprofiteerd van de lage rentestanden in de afgelopen jaren.

De huiseigenaren die telkens de hypotheekrente variabel houden of voor een korte periode vastzetten, zijn financieel het beste uit. Ze hebben kunnen profiteren van lage hypotheekrente en ze kunnen anticiperen op ontwikkelingen van de rentestanden. Zodra de rente gaat stijgen, kan er alsnog gekozen worden voor een langere rentevast periode.

dinsdag 4 december 2012

Uw kapitaalverzekering in box 1 of in box 3?Gisteren werd in Tros Radar het probleem met de lopende kapitaalverzekeringen eenvoudig uitgelegd.

Huiseigenaren met een “spaarpot” om op de einddatum van de hypotheek de lening geheel of gedeeltelijk af te betalen, hebben in het verleden de keuze gehad. De verzekering was te koppelen aan de hypotheek, de zogenaamde kapitaalverzekering eigen woning (kew), of er werd een box 3 verzekering van gemaakt.

Hypotheekadviseurs hebben vaak het advies verstrekt om de polis in box 3 te zetten, zodat uzelf de baas blijft over de waarde in de polis. Zodra de waarde in de polis samen met uw spaargeld boven de vrijstelling in box 3 uit komt, kan van de polis alsnog een kew worden gemaakt. Het probleem is nu dat deze omzetting na 1 april 2013 niet meer mogelijk is.

Zie bijgaande video voor een duidelijk uitleg in illustraties:

zaterdag 1 december 2012

Beleggingshypotheek – van Nederlandse aandelen naar obligaties?Met het aflossen van mijn hypotheek richt ik mij op het aflossingsvrij deel. Er is een grote kans dat het aflossingvrij deel van mijn hypotheek op einddatum toch groter is dan vooraf verwacht. Mijn beleggingshypotheek heeft namelijk niet het beoogde rendement gerealiseerd over de afgelopen jaren.

De AEX stond gisteren op de hoogste stand van 2012. Ondanks alle economische onzekerheden in Europa en de rest van de wereld blijven de koersen stabiel en zelf licht stijgend. De economische ellende in de wereld is mogelijk al verwerkt in de koersen. Wat de toekomst gaat brengen? Ik durf het niet te zeggen.

In mijn beleggingshypotheek beleg ik het grootste deel van de premie in Nederlandse aandelen. Achteraf gezien was beleggen niet de juiste keuze, maar ik heb nog ruim twintig jaar de tijd om rendement te maken. Ik zou de beleggingen nu om kunnen zetten naar veiligere obligaties, maar dan ga ik verlies incasseren. Hoogst waarschijnlijk gaan de beurskoersen op termijn weer sterk stijgen.

Ik blijf in de Nederlandse aandelen zitten. Vanaf het moment dat ik ongeveer vijf jaar voor de einddatum zit, kies ik voor obligaties. Een dip in de laatste jaren kan ik namelijk niet meer herstellen.