maandag 31 maart 2014

Belastingdienst gaat uit van 4% rendement op spaargeldHet extra aflossen heeft ook te maken met het rendement op spaargeld. Als ik op dit moment ga sparen, kan ik maximaal een rentevergoeding krijgen van 1,75%. Mijn hypotheekrente bedraagt 5,42%. De keuze is dus eenvoudig. Toch maak ik mij er wel druk om hoe de Belastingdienst om gaat met de heffing over spaargeld. Het lijkt alsof ik mijn spaargeld rechtstreeks doorstort naar mijn hypotheekbank, maar dat zou niet verstandig zijn. Ik houd een flinke spaarbuffer aan om tegenslagen op te kunnen vangen.

Belastingadviesbureau Grant Thornton en de Bond voor Belastingbetalers willen de Belastingdienst voor de rechter slepen. Zij vinden het onterecht dat er voor de heffing over spaarvermogen nog steeds rekening wordt gehouden met een rendement van 4%. Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box drie van € 21.139. Als je meer bezit aan vermogen, moet je over het meerdere belasting betalen. De Belastingdienst gaat hierbij uit van een rendement van 4%, ongeacht het werkelijke rendement dat je realiseert. Dit rendement wordt door de Fiscus belast met 30%. De heffing komt op 1,2% over je vermogen minus de vrijstelling.

De politiek heeft hier de afgelopen jaren al uitspraken over gedaan. De zogenaamde vermogensrendementsheffing blijft gebaseerd op 4% rendement. Dit is ook het kromme van het beleid van de politiek. Als de schatkist te maken krijgt met tegenvallende inkomsten, wordt het beleid gewijzigd. Als de heffing op spaargeld achteraf te hoog is, gaat er niets veranderen.

Dit hebben wij bijvoorbeeld gezien bij de energiezuinige auto’s. Er hoefde geen motorrijtuigenbelasting voldaan worden. Tot het blijkt dat het een succes gaat worden. De schatkist loopt teveel geld mis, dus wordt het beleid gewijzigd. Een ander voorbeeld is het spaarloon. Het was te lucratief, dus kwam er een streep door. Een nog beter voorbeeld is het eigenwoningforfait. Als de inkomsten dreigen terug te lopen door dalende huizenprijzen, verhogen ze gewoon het percentage aan heffing. De regels aanpassen gedurende het spel is de politiek dus wel gewend.

Ik weet ook wel dat de Nederlandse schatkist linksom of rechtsom gevuld moet worden, maar laten we wel eerlijk blijven. Stel de belachelijke spaarbelasting naar beneden bij!

vrijdag 28 maart 2014

Nederlandse hypotheekschuld zakt door extra aflossingenDe regeling van de hypotheekrenteaftrek is versoberd om te voorkomen dat de regeling te duur zou worden voor de Nederlandse schatkist. In 2013 is het probleem mede verkleind doordat wij met z’n allen massaal extra aflossen op onze hypotheekschuld.

Eind 2012 bedroeg de Nederlandse hypotheekschuld nog €653 miljard. Doordat er in 2013 weinig huizen zijn verkocht en door extra aflossingen is deze schuld met bijna €16 miljard gezakt. De huidige schuld van €637 is nog steeds zeer hoog, maar wij zijn goed op weg. In 2006 bedroeg de hypotheekschuld nog €480 miljard.

Ik heb er al vaker voor gepleit om extra aflossen te stimuleren met een soort van een subsidie. Mijn extra aflossingen zijn namelijk ook goed voor de Nederlandse schatkist.

Alleen al dit jaar heb ik €6.500 afbetaald om mijn aflossingsvrije hypotheekschuld. Dit levert mij een besparing op van €6.500 x 5,42% = €352,30 per jaar. Dit bedrag kan ik ook niet meer aftrekken van mijn inkomen. Uitgaande van de 42% schijf bespaart mijn aflossing de schatkist: €352,30 x 42% = €147,97. Dit is ook nog een jaarlijkse besparing die ik nog voor een periode van twintig jaar van mijn inkomen zou kunnen aftrekken. Sinds 2012 heb ik al €29.500 afbetaald. Dit is een jaarlijkse besparing van €1.598,90. Voor de schatkist heb ik jaarlijks bespaard €671,54.

Ik zie de tegemoetkoming vanuit de schatkist graag tegemoet!

zondag 23 maart 2014

2014 - Huizenprijzen dalen nog steedsDe uitslagen worden steeds kleiner, maar de huizenprijzen zijn nog steeds aan het dalen. Het CBS heeft onlangs bekend gemaakt dat de huizenprijzen 1,7% gedaald zijn in vergelijking met één jaar geleden.

Bestaande huizen waren in februari 2014 in vergelijking met vorig jaar 1,7% goedkoper. In voorgaande jaren waren de dalingen forser, maar we zijn er nog niet. Als er uitsluitend wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van de afgelopen acht maanden, is er sprake van een stabilisatie. De huizenprijzen liggen nu weer op het niveau van 2003.

De verkoopcijfers laten wel duidelijke positieve ontwikkelingen zien. Er zijn in februari 2014 maar liefst 34% meer huizen verkocht in vergelijking met februari 2013. Dit geeft wel enigszins een vertekend beeld, want door de gewijzigde hypotheekregels waren de eerste twee maanden van 2013 dramatisch slechte maanden wat betreft de verkoopcijfers.

Als huiseigenaar hoop je op sterk stijgende huizenprijzen, maar de waardestijgingen uit het verleden zullen wij niet snel weer bereiken. Het is tegenwoordig lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. Dit zal de waardeontwikkeling van koophuizen afremmen. Een jaarlijkse stijging van 12% zoals in de jaren 2000 en 2001 zullen wij waarschijnlijk niet snel weer zien.

donderdag 20 maart 2014

Meer dan 25% huiseigenaren lost extra afUit de Woonindex van ING blijkt dat een kwart van de huiseigenaren inmiddels extra afgelost heeft op hun hypotheek. Gemiddeld is er €15.000 extra afbetaald.

De aflossing wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit spaar- en beleggingstegoeden, namelijk 67%. Klanten van ING zijn fanatieker aan het afbetalen geweest. Zij hebben namelijk gemiddeld bijna €20.000 extra afbetaald.

Eén op de vijf van de ondervraagde huiseigenaren overweegt om extra af te lossen. Het grootste deel schat tussen de €1.000 en €10.000 extra af te kunnen lossen.

De bij onze denkwijze aangesloten huiseigenaren wordt steeds groter. Langzaam dringt bij het merendeel van de huiseigenaren door dat het juist niet verstandig is om de hypotheekschuld maximaal te houden. In de dagelijkse leven merk ik dit ook. In 2012 werd ik nog voor gek verklaard dat ik extra ging aflossen, nu krijgt het juist steeds meer sympathie.

woensdag 19 maart 2014

Het blijft goed gaan met de huizenmarktHet Kadaster heeft weer positieve cijfers gepubliceerd over het aantal verkochte huizen in februari. Er zijn 10.030 huizen verkocht. Dit is een stijging van 27% ten opzichte van de verkoopcijfers in februari 2013.

De cijfers waren ook beter dan de resultaten in januari. In januari zijn er namelijk 8.908 huizen verkocht. Een stijging van het aantal gesloten hypotheken kan dan ook niet uitblijven. Er zijn namelijk 16,9% meer hypotheken verstrekt.

Bijna op alle fronten gaat het beter, alleen de gemiddelde huizenprijzen vallen nog tegen. Ze zakken niet meer, maar de stijgende lijn is ook nog niet ingeslagen. Voor mijn hypotheek maakt dit geen verschil, maar als de waarde sterk stijgt, lijkt het extra aflossen een extra impuls te krijgen. Aan twee kanten wordt de overwaarde namelijk in dat geval gestuwd.

Ik schat mijn overwaarde nu in op €10.000. Als mijn huis in één jaar tijd 3% meer waard wordt, zal mijn theoretische overwaarde stijgen naar €15.400. Als ik ook nog extra aflossingen meereken is het wel zeer eenvoudig overwaarde creëren.

zaterdag 15 maart 2014

Hypotheek verkopen met je huis?Er worden steeds meer hypotheken afgesloten door verzekeraars. Het marktaandeel van de grootbanken daalt en verzekeraars springen in het gat die de banken laten liggen. Aegon wil nu met een nieuwe commercial nieuwe klanten lokken. Zie onderstaande commercial:


“Wist je dat je je hypotheek kan meeverkopen?” Aegon probeert met deze commercial de mogelijkheid om je hypotheek door te zetten naar de kopers van je huis onder de aandacht te brengen. Aegon heeft deze mogelijkheid in hun hypotheken opgenomen, maar waarom zouden kopers dat doen?

Stel ik verkoop mijn huis voor €169.000. Ik kan de kopers de mogelijkheid bieden om mijn hypotheek met een hypotheekrente van 5,42% over te nemen. Nog los van de hypotheeksoorten en de voordelen en nadelen hiervan, moeten de kopers dit niet willen.

Ze kunnen namelijk nu bij een rentevast periode van 10 jaren een hypotheekrente krijgen van 3,55%. Ik kan mij geen doorslaggevende reden bedenken waarom ze mijn hypotheek moeten overnemen! Bij een nieuwe hypotheek betalen ze aan hypotheekrente: €169.000 x 3,55% = €5.999,50 / 12 = €499,96 per maand. Bij het overnemen van mijn hypotheek moeten ze betalen: €763,32.

In de toekomst kan de doorgeefhypotheek wel interessant worden, maar deze biedt nu geen toegevoegde waarde.

woensdag 5 maart 2014

Ander hypotheek tegen lagere lasten

Door de zeer lage hypotheekrente is het aantrekkelijk om mijn hypotheek over te sluiten. Ik kan nu goedkoop geld lenen.

Ik heb op dit moment een hypotheek op mijn huis van (afgerond) €169.500. De verkoopwaarde schat ik in op €180.000. Bij oversluiten van mijn hypotheek naar een lineaire hypotheek kan ik mijn beleggingspolis met €13.000 in de pot afkopen. Uitgaande van de waarde van het huis (staat niet meer onder water), kan ik mijn hypotheek oversluiten.

In plaats van mijn huidige beleggingshypotheek / aflossingsvrije hypotheek, kies ik nu voor een lineaire hypotheek met een looptijd van 25 jaren met een hypotheekrente van 10 jaar vast tegen 3,65% hypotheekrente. De bijkomende kosten (advies- en bemiddelingskosten, taxatie notaris en dergelijke) betaal ik uit eigen middelen. Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering zal mij ongeveer €25 per maand gaan kosten.

De afkoopwaarde uit mijn beleggingspolis verlaag ik mijn hypotheek mee. Mijn nieuwe hypotheekschuld wordt: €169.500 - €13.000 = €156.500

De hypotheek gaat mij p/mnd kosten: €156.500 x 3,65% = €5.712,25 / 12 = € 476,02
Aflossing per maand: €156.500 / 300 maanden =                                            € 521,67
                                                                                                                              €997,69

Ik betaal nu aan hypotheekrente: €169.500 x 5,42% = €9.186,80 / 12 = €765,58. Maandelijks betaal ik nu ook meer dan €521,67 per maand af op mijn hypotheek, dus zal de hogere maandlast geen probleem vormen.

Helaas kan ik mijn hypotheek nu niet oversluiten. Door de hoge boeterente kan ook het niet uit om de lopende rentevast open te breken. Als uw hypotheek de einddatum van de rentevast periode binnenkort bereikt, kunt u overwegen om te kiezen voor een beter passende hypotheek. De mogelijkheid heb ik nu niet.

Wist je dat er een goed alternatief is voor de uitvaartverzekering? Namelijk de overlijdensrisicoverzekering + sparen. Zie Geenuitvaartverzekering.nl voor een uitleg.