zondag 28 december 2014

Op zoek naar motivatie om af te lossen?Extra aflossen op je hypotheek is een kwestie van lange adem en van motivatie vasthouden. Hieronder een aantal manieren die ik gevonden heb op het internet en mijn eigen manieren om gemotiveerd te blijven.

Het is vaak lastig om de focus te houden op het extra aflossen van je hypotheek. Je kunt leukere bestedingen bedenken dan het extra aflossen. Iedere €1.000 aan extra aflossing geeft je maandelijks een besparing van slechts €2,5 tot €5 bruto per maand (afhankelijk van het rentepercentage). Als de maandelijkse besparing niet voldoende motivatie geeft, kun je waarschijnlijk wel iets met onderstaande tips.

Maak de aflossingen visueel
Schrijf de aflossingen en restschulden op een schrijfbord. In één oogopslag kun je zien hoe ver je bent en doordat het op een bord staat word je er constant mee geconfronteerd. Het visueel maken kan ook op andere manieren. Teken bijvoorbeeld en huis bestaande uit vakjes. Bij iedere aflossing van €500 wordt er bijvoorbeeld één vakje ingetekend. Bij volledige aflossing is het huis hellemaal ingetekend.

Maak inzichtelijk hoeveel dagen in de week je werkt voor de hypotheek
Hoe hoog is jouw maandelijkse rentelast? Reken eens uit hoeveel dagen per maand jij moet werken om de hypotheeklasten te kunnen betalen. Stel, je moet iedere maand zes dagen werken om de hypotheeklasten op te brengen. Zodra je hypotheek is afbetaald kun je dus 1,5 dag per week minder gaan werken.

Los de eerste keer een groot bedrag af
Bij het beginnen met het extra aflossen moet je gelijk een groot bedrag storten. Hierdoor zakken je maandlasten sterk en dat geeft je kracht om verder te gaan.

Hoeveel betaal je aan hypotheeklasten? Leg dat eens op tafel!
Betaal je €600 per maand aan hypotheekrente? Leg dit bedrag in papiergeld eens op tafel. Op dat moment besef je pas hoe verschrikkelijk veel geld dat is. Door geleidelijk af te lossen zie je in kleine stapjes de maandlasten ook zakken.

Bereken na iedere aflossing de besparing
Na iedere aflossing schrijf ik een blog, maar het kan ook eenvoudiger. Hang naast het overzicht van de aflossingen op je prikbord ook een papiertje met je huidige rentelasten. Op deze manier leer je kleine aflossingen ook beter waarderen.

Stel niet te hoge doelen
Je moet je doelen niet te hoog stellen. Probeer niet om je aflossingsvrije hypotheek af te lossen in tien jaren, maar stel korte termijn doelen. Stel voor jezelf een doel voor één jaar. Stippel op een kalender uit wanneer je volgende aflossing verricht moet worden, en probeer je aan de doelen te houden.

vrijdag 26 december 2014

Pas op de plaats in 2015Het jaar 2014 is een zeer goed jaar geweest wat betreft extra aflossingen. In 2015 moet ik vooruitgeschoven lasten alsnog betalen en mijn spaarbuffer weer aanvullen.

Dit jaar heb ik in totaal €27.476 afbetaald op mijn hypotheek. Volgend jaar zal ik mijn aflosdoelen moeten bijstellen. In 2015 verwacht ik namelijk nog een belastingaanslag over het jaar 2013 en ook over 2014 zal ik nog moeten afrekenen. Daarnaast zitten er ook hoge lasten aan de woning aan te komen. Al deze uitgaven zullen een gat slaan in mijn buffer.

Op zich is het natuurlijk niet erg om een jaartje minder af te lossen, maar ik moet oppassen dat de dip niet ten laste gaat van mijn motivatie om af te lossen. Voor 2015 ga ik geen concrete aflosdoelen stellen. Om de flow erin te houden zal ik in het eerste kwartaal wel een aflossing verrichten, maar €1.500 per maand zal er niet inzitten.

Lagere lasten door een aflopende rentevast periode
Mijn beleggingshypotheek (€66.534) heeft nog een rentevast periode tot 1 juli 2015. De huidige rente van dit deel bedraagt 4,31%. Ik kan per juli verlengen voor vijf jaar tegen een tarief van 3,05%. Dit gaat mij een bruto besparing opleveren van €69,86 per maand. De besparing gaat kleiner worden in het geval de rente nu weer gaat stijgen. Ik houd de renteontwikkeling in de gaten. Op het moment dat er renteverhogingen doorgevoerd worden door banken, vraag ik Centraal Beheer om een voorstel om de lopende periode nu alvast open te breken. De boeterente die ze hiervoor gaan berekenen, neem ik graag voor mijn rekening.

Ik wens jullie een gezond en ook een financieel gezond 2015. Ook in 2015 zal ik jullie op de hoogte houden van mijn missie om mijn hypotheek naar nul te krijgen.

donderdag 11 december 2014

Veel extra aflossingen in 2014Door de verruimde schenkingsvrijstelling die tot 2015 nog geldt, worden er volgens de ING veel extra aflossingen verricht. Er is sprake van een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

Tot en met 1 december is er bij de ING 28% meer afgelost op hypotheekschulden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In december verwacht de bank nog veel meer extra aflossingen. Netwerk Notarissen geeft aan dat ze overuren draaien omdat veel mensen nog gebruik willen maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. Het zal lastig worden om nog een nieuwe afspraak in te plannen bij de notaris. Wie nog wil aflossen met een verruimde schenking moet dus haast maken.

Wat gaat er gebeuren met de huizenmarkt?
Dennis Noordervliet (directeur hypotheken) van de ING gaat er vanuit dat veel huizenzoekers het kopen van een huis vervroegd hebben naar 2014. Dit zou betekenen dat er in 2015 een terugval komt in het aantal aankopen. Daar komt nog bij dat de maximale hypotheekverstrekkingen per 1 januari waarschijnlijk sterk verlaagd gaan worden voor bepaalde inkomensgroepen.

Nu maar hopen dat de huizenmarkt niet volledig tot stilstand gaat komen. In het geval de hypotheekrentes ook nog gaan stijgen, is een nieuwe dip niet uit te sluiten.

zondag 7 december 2014

Een extra aflossing dankzij een ontslagvergoedingOp 1 februari schreef ik over een ontslagvergoeding van een vroegere werkgever. Door onzekerheden over het inkomen in 2014, heb ik er in eerste instantie voor gekozen om het afkoopbedrag (€17.000) niet te gebruiken om extra af te lossen. Ik heb nu besloten om de helft te gebruiken om mijn hypotheek te verlagen. Ik heb gisteren €8.500 overgemaakt naar de hypotheekbank.

In tegenstelling tot eerdere aflossingen heb ik nu geld geïnvesteerd in meerdere hypotheekdelen. Ik heb namelijk ook nog een tweede hypotheek uit 2006. Het gaat om een totaalbedrag van €9.976. Hierover betaal ik een hypotheekrente van 5,1%. Jaarlijks mag ik op mijn tweede hypotheek 20% van de hoofdsom aflossen. Jaarlijks mag ik dus maar €1.995,20 aflossen. Ik begin er nu al mee om op deze af te lossen. Dit is namelijk ook een aflossingsvrije hypotheek.

Gisteren afbetaald op de hypotheek: €7.000 op mijn aflossingsvrije hypotheek en €1.500 op mijn tweede hypotheek.

Totale besparing:
€7.000 x 5,42% = €379,40 / 12 = €31,62 per maand
€1.500 x 5,10% = € 76,50 / 12 = € 6,38 per maand
Totale besparing door de aflossing: €38,00 per maand

Sinds september 2012 afbetaald: €198.976 - €148.500 = €50.476
Dit jaar in totaal: €175.976 - €148.500 = €27.476

Doel voor 2015
In 2014 is het zeer hard gegaan met de extra aflossingen. Een paar maanden geleden heb ik mij als doel gesteld om maandelijks €1.500 extra af te lossen. Over de afgelopen vijf maanden zit ik daar ruim boven, maar 2015 zal anders worden. Ten eerste wacht ik nog steeds op de belastingheffing over het boekjaar 2013 en er zitten voor volgend jaar hoge kosten aan te komen met betrekking tot de woning. Het huis moet geschilderd worden en aan onderhoud in de woning moet ook geïnvesteerd worden. Mijn doel voor 2015 is een extra aflossing van €12.000.

donderdag 4 december 2014

Hypotheekrenteaftrek – Wat gaat er veranderen in 2015?Vanaf volgend jaar wordt de regeling van de hypotheekrenteaftrek weer verder versoberd. Dit zal hoofdzakelijk de huiseigenaren met hoge inkomens en huizenkopers treffen.

Dit jaar is een goed jaar geweest voor de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn licht gestegen en er worden weer veel meer huizen verkocht in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is mede veroorzaakt door de zeer lage hypotheekrente en de verruiming van de mogelijkheid om te schenken voor het aankopen van een huis. De verruimde schenkingsvrijstelling komt te vervallen. Daarnaast worden de volgende versoberingen doorgevoerd.

Hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 51%
In 2014 is hypotheekrente aftrekbaar tot een maximum van 51,5%. Huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf kunnen vanaf 2015 de hypotheekrente nog aftrekken tegen 51%. Jaarlijks blijft het maximale percentage zakken met een 0,5 procentpunt, tot 38% bereikt is.

Op twee manieren wordt de maximale hypotheekverstrekking verlaagd
Voor nieuwe hypotheken gaat gelden dat er maximaal 103% van de marktwaarde van het huis aan hypotheek verstrekt mag worden. Hierdoor zal een kleiner deel van de kosten koper meegefinancierd kunnen worden. Op basis van het inkomen gaan banken volgend jaar ook minder aan hypotheken verstrekken. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe maatstaven die banken opgelegd krijgen. Deze zijn gebaseerd op berekeningen van het Nibud.

Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Dit zou je ook kunnen zien als een beperking van het hypotheekrenteaftrek. Het fiscaal voordeel wordt namelijk verlaagd.