zondag 28 december 2014

Op zoek naar motivatie om af te lossen?Extra aflossen op je hypotheek is een kwestie van lange adem en van motivatie vasthouden. Hieronder een aantal manieren die ik gevonden heb op het internet en mijn eigen manieren om gemotiveerd te blijven.

Het is vaak lastig om de focus te houden op het extra aflossen van je hypotheek. Je kunt leukere bestedingen bedenken dan het extra aflossen. Iedere €1.000 aan extra aflossing geeft je maandelijks een besparing van slechts €2,5 tot €5 bruto per maand (afhankelijk van het rentepercentage). Als de maandelijkse besparing niet voldoende motivatie geeft, kun je waarschijnlijk wel iets met onderstaande tips.

Maak de aflossingen visueel
Schrijf de aflossingen en restschulden op een schrijfbord. In één oogopslag kun je zien hoe ver je bent en doordat het op een bord staat word je er constant mee geconfronteerd. Het visueel maken kan ook op andere manieren. Teken bijvoorbeeld en huis bestaande uit vakjes. Bij iedere aflossing van €500 wordt er bijvoorbeeld één vakje ingetekend. Bij volledige aflossing is het huis hellemaal ingetekend.

Maak inzichtelijk hoeveel dagen in de week je werkt voor de hypotheek
Hoe hoog is jouw maandelijkse rentelast? Reken eens uit hoeveel dagen per maand jij moet werken om de hypotheeklasten te kunnen betalen. Stel, je moet iedere maand zes dagen werken om de hypotheeklasten op te brengen. Zodra je hypotheek is afbetaald kun je dus 1,5 dag per week minder gaan werken.

Los de eerste keer een groot bedrag af
Bij het beginnen met het extra aflossen moet je gelijk een groot bedrag storten. Hierdoor zakken je maandlasten sterk en dat geeft je kracht om verder te gaan.

Hoeveel betaal je aan hypotheeklasten? Leg dat eens op tafel!
Betaal je €600 per maand aan hypotheekrente? Leg dit bedrag in papiergeld eens op tafel. Op dat moment besef je pas hoe verschrikkelijk veel geld dat is. Door geleidelijk af te lossen zie je in kleine stapjes de maandlasten ook zakken.

Bereken na iedere aflossing de besparing
Na iedere aflossing schrijf ik een blog, maar het kan ook eenvoudiger. Hang naast het overzicht van de aflossingen op je prikbord ook een papiertje met je huidige rentelasten. Op deze manier leer je kleine aflossingen ook beter waarderen.

Stel niet te hoge doelen
Je moet je doelen niet te hoog stellen. Probeer niet om je aflossingsvrije hypotheek af te lossen in tien jaren, maar stel korte termijn doelen. Stel voor jezelf een doel voor één jaar. Stippel op een kalender uit wanneer je volgende aflossing verricht moet worden, en probeer je aan de doelen te houden.

vrijdag 26 december 2014

Pas op de plaats in 2015Het jaar 2014 is een zeer goed jaar geweest wat betreft extra aflossingen. In 2015 moet ik vooruitgeschoven lasten alsnog betalen en mijn spaarbuffer weer aanvullen.

Dit jaar heb ik in totaal €27.476 afbetaald op mijn hypotheek. Volgend jaar zal ik mijn aflosdoelen moeten bijstellen. In 2015 verwacht ik namelijk nog een belastingaanslag over het jaar 2013 en ook over 2014 zal ik nog moeten afrekenen. Daarnaast zitten er ook hoge lasten aan de woning aan te komen. Al deze uitgaven zullen een gat slaan in mijn buffer.

Op zich is het natuurlijk niet erg om een jaartje minder af te lossen, maar ik moet oppassen dat de dip niet ten laste gaat van mijn motivatie om af te lossen. Voor 2015 ga ik geen concrete aflosdoelen stellen. Om de flow erin te houden zal ik in het eerste kwartaal wel een aflossing verrichten, maar €1.500 per maand zal er niet inzitten.

Lagere lasten door een aflopende rentevast periode
Mijn beleggingshypotheek (€66.534) heeft nog een rentevast periode tot 1 juli 2015. De huidige rente van dit deel bedraagt 4,31%. Ik kan per juli verlengen voor vijf jaar tegen een tarief van 3,05%. Dit gaat mij een bruto besparing opleveren van €69,86 per maand. De besparing gaat kleiner worden in het geval de rente nu weer gaat stijgen. Ik houd de renteontwikkeling in de gaten. Op het moment dat er renteverhogingen doorgevoerd worden door banken, vraag ik Centraal Beheer om een voorstel om de lopende periode nu alvast open te breken. De boeterente die ze hiervoor gaan berekenen, neem ik graag voor mijn rekening.

Ik wens jullie een gezond en ook een financieel gezond 2015. Ook in 2015 zal ik jullie op de hoogte houden van mijn missie om mijn hypotheek naar nul te krijgen.

donderdag 11 december 2014

Veel extra aflossingen in 2014Door de verruimde schenkingsvrijstelling die tot 2015 nog geldt, worden er volgens de ING veel extra aflossingen verricht. Er is sprake van een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

Tot en met 1 december is er bij de ING 28% meer afgelost op hypotheekschulden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In december verwacht de bank nog veel meer extra aflossingen. Netwerk Notarissen geeft aan dat ze overuren draaien omdat veel mensen nog gebruik willen maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. Het zal lastig worden om nog een nieuwe afspraak in te plannen bij de notaris. Wie nog wil aflossen met een verruimde schenking moet dus haast maken.

Wat gaat er gebeuren met de huizenmarkt?
Dennis Noordervliet (directeur hypotheken) van de ING gaat er vanuit dat veel huizenzoekers het kopen van een huis vervroegd hebben naar 2014. Dit zou betekenen dat er in 2015 een terugval komt in het aantal aankopen. Daar komt nog bij dat de maximale hypotheekverstrekkingen per 1 januari waarschijnlijk sterk verlaagd gaan worden voor bepaalde inkomensgroepen.

Nu maar hopen dat de huizenmarkt niet volledig tot stilstand gaat komen. In het geval de hypotheekrentes ook nog gaan stijgen, is een nieuwe dip niet uit te sluiten.

zondag 7 december 2014

Een extra aflossing dankzij een ontslagvergoedingOp 1 februari schreef ik over een ontslagvergoeding van een vroegere werkgever. Door onzekerheden over het inkomen in 2014, heb ik er in eerste instantie voor gekozen om het afkoopbedrag (€17.000) niet te gebruiken om extra af te lossen. Ik heb nu besloten om de helft te gebruiken om mijn hypotheek te verlagen. Ik heb gisteren €8.500 overgemaakt naar de hypotheekbank.

In tegenstelling tot eerdere aflossingen heb ik nu geld geïnvesteerd in meerdere hypotheekdelen. Ik heb namelijk ook nog een tweede hypotheek uit 2006. Het gaat om een totaalbedrag van €9.976. Hierover betaal ik een hypotheekrente van 5,1%. Jaarlijks mag ik op mijn tweede hypotheek 20% van de hoofdsom aflossen. Jaarlijks mag ik dus maar €1.995,20 aflossen. Ik begin er nu al mee om op deze af te lossen. Dit is namelijk ook een aflossingsvrije hypotheek.

Gisteren afbetaald op de hypotheek: €7.000 op mijn aflossingsvrije hypotheek en €1.500 op mijn tweede hypotheek.

Totale besparing:
€7.000 x 5,42% = €379,40 / 12 = €31,62 per maand
€1.500 x 5,10% = € 76,50 / 12 = € 6,38 per maand
Totale besparing door de aflossing: €38,00 per maand

Sinds september 2012 afbetaald: €198.976 - €148.500 = €50.476
Dit jaar in totaal: €175.976 - €148.500 = €27.476

Doel voor 2015
In 2014 is het zeer hard gegaan met de extra aflossingen. Een paar maanden geleden heb ik mij als doel gesteld om maandelijks €1.500 extra af te lossen. Over de afgelopen vijf maanden zit ik daar ruim boven, maar 2015 zal anders worden. Ten eerste wacht ik nog steeds op de belastingheffing over het boekjaar 2013 en er zitten voor volgend jaar hoge kosten aan te komen met betrekking tot de woning. Het huis moet geschilderd worden en aan onderhoud in de woning moet ook geïnvesteerd worden. Mijn doel voor 2015 is een extra aflossing van €12.000.

donderdag 4 december 2014

Hypotheekrenteaftrek – Wat gaat er veranderen in 2015?Vanaf volgend jaar wordt de regeling van de hypotheekrenteaftrek weer verder versoberd. Dit zal hoofdzakelijk de huiseigenaren met hoge inkomens en huizenkopers treffen.

Dit jaar is een goed jaar geweest voor de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn licht gestegen en er worden weer veel meer huizen verkocht in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is mede veroorzaakt door de zeer lage hypotheekrente en de verruiming van de mogelijkheid om te schenken voor het aankopen van een huis. De verruimde schenkingsvrijstelling komt te vervallen. Daarnaast worden de volgende versoberingen doorgevoerd.

Hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 51%
In 2014 is hypotheekrente aftrekbaar tot een maximum van 51,5%. Huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf kunnen vanaf 2015 de hypotheekrente nog aftrekken tegen 51%. Jaarlijks blijft het maximale percentage zakken met een 0,5 procentpunt, tot 38% bereikt is.

Op twee manieren wordt de maximale hypotheekverstrekking verlaagd
Voor nieuwe hypotheken gaat gelden dat er maximaal 103% van de marktwaarde van het huis aan hypotheek verstrekt mag worden. Hierdoor zal een kleiner deel van de kosten koper meegefinancierd kunnen worden. Op basis van het inkomen gaan banken volgend jaar ook minder aan hypotheken verstrekken. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe maatstaven die banken opgelegd krijgen. Deze zijn gebaseerd op berekeningen van het Nibud.

Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Dit zou je ook kunnen zien als een beperking van het hypotheekrenteaftrek. Het fiscaal voordeel wordt namelijk verlaagd.

vrijdag 28 november 2014

Hypotheek aflossen ten laste van je pensioenVolgens Staatssecretaris Jetta Klijnsma moet het in de toekomst mogelijk worden om je hypotheek af te lossen door alvast een voorschot te nemen op je pensioenrechten. Dus je gaat je pensioenpot leeg trekken om je hypotheek te kunnen verlagen. Wat een idioot plan!

Voor vrijwel alle Nederlanders dreigt een pensioentekort. Pensioenen worden bevroren en goede pensioenregelingen worden versoberd omdat de pensioenopbouw te kostbaar is geworden. Toch ziet Staatssecretaris Jetta Klijnsma mogelijkheden om pensioenen nog verder af te breken en het geld voor de eigen woning te gebruiken.

Een hypotheekvrij huis is je pensioen
Onterecht hoor ik mensen vaak zeggen dat ze geen pensioen op hoeven te bouwen. Een afbetaalde woning is namelijk hun pensioen. Deze denkwijze klopt niet. Je kunt namelijk pas van de overwaarde profiteren na verkoop van het huis. Na verkoop moet je wel weer zorgen voor vervangende woonruimte. Je komt dus terecht in een huurhuis met een veel te hoge huur. Het hebben van een pensioenvoorziening bepaalt de welvaart vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma zal de plannen in januari 2015 nader toelichten. Volgens haar zijn er twee mogelijkheden. Optie één is om een deel van de te betalen pensioenpremie te investeren in de eigen woning. Optie twee is om opgebouwde pensioenrechten af te kopen om hiermee de hypotheekschuld deels af te lossen. Volgens de Staatssecretaris zullen de gevolgen van deze twee opties beperkt blijven. Ze leiden tot een “beperkt lagere levenstandaard na pensionering”.

De plannen zullen doorgerekend zijn, maar iedereen kan toch op zijn vingers natellen dat de gevolgen groot zijn? Ik moet nog 25 jaar werken tot mijn pensionering, maar ik vraag mij af of tegen die tijd de AOW er nog is zoals wij deze nu kennen. Of moet ik zelfs doorwerken tot mijn 75e jaar? Mijn hypotheek aflossen met mijn pensioen ga ik zeker niet doen.

Kortom, een slecht plan!

donderdag 27 november 2014

Strengere hypotheeknormen vanaf 2015Vanaf 1 januari 2015 gaan er strengere hypotheeknormen gelden voor het verstrekken van nieuwe hypotheken. In vergelijking met de huidige normen kun je vanaf volgend jaar een lagere hypotheekschuld krijgen op je inkomen.

Het gaat steeds beter met de huizenmarkt. Door de dalende hypotheekrente krijgen steeds meer starters en doorstomer de mogelijkheid om een (ander) huis te kopen. Door de daling van de koopkracht van dit jaar gaan banken nog meer de hand op de knip houden. De normen worden bijgesteld aan de hand van berekeningen van het Nibud. Naar aanleiding van deze berekeningen moeten de maximaal te verstrekken hypotheek sterk verlaagd worden.

Hoeveel wordt het verlaagd?
Met een bruto inkomen tot €28.000 kun je volgend jaar tot 6,5% minder lenen ten opzichte van 2014. Nederlanders met een hoger inkomen kunnen volgend jaar 0,5% tot 3% minder lenen in vergelijking met dit jaar.

Ondanks dat de maandlasten steeds verder dalen door dalende hypotheekrentes, gaat het dus lastiger worden om een huis te kopen. Eigenlijk vreemd dat op deze manier nog meer hindernissen worden opgeworpen om een huis te kopen. Naar mijn mening zijn de huidige normen al streng genoeg. Zeker als je het vergelijkt met de normen van vόόr 2008.

zondag 16 november 2014

Hypotheek aflossen bespaart ook bijtelling uit het eigenwoningforfaitDe voordelen van het extra aflossen van je hypotheek hoef ik je niet meer uit te leggen. Toch is er ook nog een voordeel die vaak wordt onderschat, namelijk het wegvallen van de fiscale heffing vanuit het eigenwoningforfait.

Vroeger werd er vaak geadviseerd om de hypotheek niet volledig af te lossen. Een hypotheekvrij huis gaf je namelijk een bijtelling in verband met de fictieve heffing uit het eigenwoningforfait. Over de WOZ-waarde van de woning krijg je een fiscale heffing. De heffing bedraagt 0,7% van de WOZ-waarde van je woning. Per 2015 gaat deze heffing omhoog naar 0,75% van de WOZ-waarde. Voor huizen met een WOZ-waarde boven de €1.040.000 geldt een hogere heffing, voor huizen met een WOZ-waarde tot en met €75.000 geldt een lagere heffing.

Bij het volledig aflossen van de hypotheek kan er niets meer worden afgetrokken van de belasting. Wat resteert is een bijtelling in verband met het eigenwoningforfait. Dit werd gezien als onredelijk! Huiseigenaren die hun hypotheek afbetalen moeten juist beloond worden. In 2005 is de Wet Hillen ingesteld. Deze wet zorgt er voor dat je in ieder geval geen bijtelling krijgt in het geval je hypotheek volledig of bijna volledig is afbetaald.

Een afbetaald huis geeft mij een extra lastenverlichting van €580 per jaar
De WOZ-waarde van mijn huis bedraagt op dit moment €184.000. Volgend jaar bedraagt mijn bijtelling in verband met het eigenwoningforfait: €184.000 x 0,75% = €1.380. Dit komt neer op een belastingheffing van €1.380 x 42% = €579,60.

Het afbetalen van mijn schuld geeft mij dus nu al een besparing van €580. Zeer waarschijnlijk gaat de WOZ-waarde van mijn huis in de toekomst weer stijgen en de heffing zullen ze zeker niet weer naar beneden bijstellen.

Een mooi bijkomend voordeel!

woensdag 12 november 2014

Weer €2.000 afbetaald op de aflossingsvrije hypotheekMijn hypotheekschuld is weer met €2.000 verlaagd naar €157.000. Het aflossingsvrije deel bedraagt nu €63.376.

Met deze aflossing heb ik een besparing gerealiseerd van €2.000 x 5,42% = €108,40 / 12 = €9,03 bruto per maand. In totaal heb ik nu sinds september 2012 afbetaald: €41.976. Mijn maandelijkse besparing sinds ik ben begonnen met extra aflossen bedraagt: €41.976 x 5,42% = €2.275,10 / 12 = €189,59.

Hoogte van de hypotheekrente maakt het verschil
Een deel van mijn hypotheek bereikt per 1 juli 2015 de einddatum van de rentevaste periode. Het gaat om mijn beleggingshypotheek. De hypotheekrente bedraagt nu 4,31%. Centraal Beheer Achmea heeft helaas niet de scherpste hypotheekrentes. Op dit moment zou mijn hypotheekrente zakken naar 3,25% voor vijf jaar vast. Gerekend over het hypotheekbedrag van €66.534 en de huidige rentestanden, zou de besparing bedragen: 4,31% - 3,25% = 1,06% x €66.534 = €705,26 / 12 = €58,77.

Helaas duurt het verlengmoment nog meer dan een half jaar. Zodra de ECB haar rentetarieven gaat verhoging, verzoek ik de verzekeraar om de lopende rentevaste periode open te breken. Ik moet namelijk voorkomen dat ik niet mee kan profiteren van de huidige lage hypotheekrente.

Eerst verlagen naar 80% van de WOZ-waarde?
Mijn huis heeft een WOZ-waarde van €184.000. Centraal Beheer Achmea heeft vier verschillende percentages, namelijk: 60%, 80%, 100% en >100% van de WOZ-waarde. Op dit moment zit mijn hypotheek op 85,33% van de WOZ-waarde. Indien ik mijn hypotheek kan verlagen naar €147.199, geeft mij dat een extra besparing van 0,3%. Dan kom ik namelijk op het tarief tot 80% van de WOZ-waarde. In geld uitgedrukt hebben we het over een extra maandelijkse besparing van €16,63. Dit past ook goed in mijn plaatsje om zo snel mogelijk af te lossen, dus hier ga ik voor.

woensdag 5 november 2014

Wat doe je met een restschuld op je hypotheek?Als je in het verleden een huis hebt gekocht en een hypotheek hebt afgesloten kan de situatie zich voordoen dat je met een restschuld te maken krijgt. Hier is sprake van als de marktwaarde van je woning lager is dan de hypotheek. Het is dat stukje van de hypotheek dat niet kan worden afgelost na verkoop van je woning.

Wanneer jij in de woning blijft wonen, kun je ervoor kiezen om extra af te gaan lossen zodat de restschuld op je hypotheek verminderd wordt. Wil je toch een ander huis gaan kopen? Dan zul je er rekening mee moeten houden dat de restschuld bepalend is voor welk huis je kunt gaan kopen.

Wat doe je met een restschuld als je niet gaat verhuizen?
Je hoeft je niet direct zorgen te maken als jij geen plannen hebt om te gaan verhuizen. Wel kun je overwegen de hypotheekschuld te verlagen door tussentijds af te lossen. Dit kan bijvoorbeeld eenmalig of maandelijks zijn. Je kunt daar nu al mee beginnen.

Stel je voor dat je na de maximale periode voor de hypotheekrenteaftrek nog te maken hebt met een restschuld, dan mag je de rente daarvoor niet meer aftrekken bij de belasting. Je netto maandlasten kunnen daardoor flink gaan stijgen.

Wat doe je met een restschuld als je wel gaat verhuizen?
De situatie kan zich voordoen dat je wel wenst te verhuizen. Dan is het raadzaam om een gesprek aan te gaan met een onafhankelijk financieel adviseur wat verstandig is om te doen. De restschuld van je huidige woning heeft namelijk invloed op de woning die je wilt gaan kopen. Bovendien speelt ook de verkoopprijs van je woning een belangrijke rol.

Een restschuld hoeft in principe geen probleem te zijn. Wel dien je er rekening mee houden dat je deze dient terug te betalen. Als je voldoende spaargeld hebt, kun je deze uit eigen middelen betalen. Soms kan de restschuld ook worden kwijtgescholden, dit is mogelijk als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie.

Huren of kopen?
De hypotheekrente over de restschuld mag je maximaal 10 jaar aftrekken bij de belasting. Je kunt overwegen om te gaan huren, in plaats van weer een huis te gaan kopen. Je kunt natuurlijk ook een nieuwe woning kopen en met een adviseur afspraken maken over hoe de restschuld wordt terugbetaald. Uiteraard moet je dan wel over voldoende inkomen beschikken om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

woensdag 29 oktober 2014

Het beste uit met een variabele hypotheekrente?Mij werd gevraagd of het verstandig is om bij het afsluiten van een hypotheek te kiezen voor een variabele hypotheekrente in plaats van een rentevaste periode. Gerekend over de afgelopen tien jaren is het zeker verstandig geweest.

Nederlanders kiezen vaak voor zekerheid. Dit blijkt ook uit het feit dat de rentevaste periodes van tien jaar of langer het populairst zijn. Kiezen voor zekerheid kost vaak wel extra geld. Als je de hypotheekrente jaren geleden voor twintig jaar had vastgezet betaal je waarschijnlijk nu een hypotheekrente tussen 7 en 8%. Huiseigenaren die een dergelijke rente moeten betalen, kunnen beter geen voorbeeldberekening maken ter vergelijking met de huidige rentes om het verschil in lasten te zien.

Kiezen voor een variabele hypotheekrente geeft de laagste maandlasten
Wegwijs.nl heeft een grafiek gemaakt waarin ze de rentevaste periode van tien jaar afzetten tegen de variabele hypotheekrente. Alleen in 2008 is de variabele rente zeer kort boven de rentevaste periode van tien jaar uit gekomen. Begin 2004 was het tarief voor tien jaar vast twee keer zo hoog als de variabele rente. De hoogte van de variabele rente wordt namelijk sterk beïnvloed door de toestand van de economie.Is het verstandig om nu te kiezen voor een variabele rente?
De variabele rente kan in een paar maanden tijd sterk fluctueren. De hoogte van het percentage is mede afhankelijk van verwachtingen. Niemand weet wat de rente de komende jaren gaat doen, maar op basis van logica zijn er wel conclusies te trekken.

De rente staat nu historisch laag. De komende maanden kan de rente nog iets verder zakken, maar de marges zullen klein zijn. De kans op een sterke verhoging van de rentestand is logischer dan een sterke daling, omdat we nu al zeer laag zitten. Zodra de rente weer een stijgende trend laat zien, kan het ook hard gaan met de variabele rente. Bij een stijgende trend zal het naar verhouding veel duurder worden om de hypotheekrente voor tien jaar vast te zetten.

Een variabele hypotheekrente kan geld besparen, maar houd de renteontwikkelingen wel in de gaten. Bij een stijging kan het verstandig zijn om alsnog te kiezen voor zekerheid.

dinsdag 21 oktober 2014

Lage hypotheekrente niet altijd voordeligVoor Makelaarsland heb ik een blog geschreven over de spaarhypotheek. In deze hypotheekvorm is het over het algemeen juist niet gunstig dat de hypotheekrente zo hard gezakt is. Een lagere hypotheekrente kan zorgen voor hogere woonlasten.

De meeste huiseigenaren gaan er flink op vooruit als ze een rentevaste periode hebben die afloopt of op korte termijn afloopt. Tegen een zeer lage rente is het mogelijk om de hypotheekrente vast te zetten voor een periode van vijf of tien jaar. Toch is het niet voor alle hypotheekvormen aantrekkelijk. De spaarhypotheek is juist gunstig bij een hoge rentestand. Huiseigenaren met een spaarhypotheek moeten zich goed laten informeren bij het verlengen van de rentevaste periode. Hetzelfde geldt overigens voor de bankspaarhypotheek.

Minder betalen aan hypotheekrente en meer aan premie
De lasten in de spaarhypotheek bestaan uit hypotheekrente en uit premie voor de aan de hypotheek gekoppelde spaarverzekering. Het unieke aan deze hypotheekvorm is dat je over het spaartegoed in de polis een rentevergoeding krijgt die gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Bedraagt de rente in jouw hypotheek 7%, dan krijg je over het spaartegoed ook een rentevergoeding van 7%. Deze hypotheekvorm is vooral interessant bij een hoge rentestand.

Wat gebeurt er bij een verlenging van de rentevaste periode tegen een lagere rente?
De aftrekbare hypotheeklasten zullen lager uitvallen. De premie voor de spaarverzekering moet herzien worden. De lagere rentevergoeding zal zorgen voor een hogere premie. Anders zal het beoogde eindkapitaal namelijk niet gerealiseerd worden.

Lees mijn volledige blog op Makelaarsland.nl.

woensdag 15 oktober 2014

Weer een stapje dichter bij een hypotheekvrij huisStapje voor stapje benader ik mijn doel. Vandaag heb ik weer €1.500 van mijn hypotheekschuld afbetaald. In totaal heb ik nu sinds september 2012 €39.976 van mijn aflossingsvrije hypotheek afbetaald.

Door deze extra aflossingen bespaar ik nu maandelijks (€39.976 x 5,42%) €180,56. Ten opzichte van vorige maand heb ik mijn hypotheeklast weer verlaagd met €6,78.

Mijn hypotheekschuld bedraagt nu nog €159.000. Ruim twee jaar geleden stond de schuld nog bijna op twee ton. Ik lig voor op mijn schema om met mijn 50e van mijn hypotheekschuld af te zijn. Uiterlijk per maart 2022 moet ik dus van mijn hypotheeklasten af zijn.

Hypotheekvrij zijn neemt veel verplichtingen weg
En groot deel van mijn (reguliere) maandelijkse inkomsten betaal ik aan Centraal Beheer Achmea voor mijn hypotheek. De vrijheid die ik krijg op het moment dat mijn hypotheek volledig is afbetaald is mijn belangrijkste drijfveer. Ik kan bijvoorbeeld minder gaan werken. Ten eerste vallen namelijk de hypotheeklasten weg en ten tweede hoef ik maandelijks geen geld meer over te maken naar de hypotheekbank.

Mijn pensioen is nog wel een uitdaging, want ik heb nu een groot pensioentekort. Vanaf mijn 50e zal ik dus maandelijks een deel van mijn geld moeten gebruiken om mijn AOW vanaf pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen.

Op naar de volgende aflossing!

zondag 5 oktober 2014

Steeds meer huizen gedwongen verkochtIn totaal zijn er in het derde kwartaal van dit jaar 3.587 huizen gedwongen verkocht. Het ging hierbij om huizen met een hypotheek onder NHG condities. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2013. Zodra de huizenprijzen weer gaan stijgen zullen er ook steeds minder huizen gedwongen verkocht worden.

Volgens de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) blijft het leed beheersbaar. De stichting houdt wel rekening met een verdere stijging van het aantal claims op de NHG. Ondanks de gestegen aantal claims is het fondsvermogen van de stichting gestegen naar €791 miljoen. De huizenmarkt is aan het verbeteren, maar er staan nog steeds 1,1 miljoen huizen onder water.

Zolang je huis niet verkocht hoeft te worden is het geen probleem dat je huis onder water staat. Problemen ontstaan pas op het moment dat je moet verkopen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een echtscheiding of verbreken van de samenleving. Eén van beide huiseigenaren is vaak niet in staat om de woonlasten alleen te dragen. Samen in het huis blijven wonen zal ook geen optie zijn. In dit geval moet het huis gedwongen verkocht worden. Huiseigenaren met een hypotheek met NHG kunnen onder voorwaarden een claim neerleggen bij de WEW. Huiseigenaren met een hypotheek zonder NHG moeten de restschulden zelf zien weg te werken.

donderdag 25 september 2014

Vereniging Eigen Huis is voor afschaffen hypotheekrenteaftrekVolgens de directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH), Rob Mulder, moet de hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft. Dit moet een onderdeel uitmaken van een gehele herziening van ons belastingstelsel.

Grote hervormingen beginnen met plannen. VEH is een vereniging met aanzien, maar zij hebben niet de macht om de huidige belastingplannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën te beïnvloeden. De staatssecretaris heeft onlangs aangegeven dat de huizenmarkt deze keer niet in hervormingsplannen wordt meegenomen. Met andere woorden, de hypotheekrenteaftrek zal niets aan veranderen. Het plan van VEH is om de aftrek af te schaffen en deze te vervangen door lagere belastingschijven. De plannen gaan nu nog niet door, maar mogelijk over vijf of tien jaar wel?

Als ik nu niet actief aan het aflossen was geweest, zou ik van dit soort berichten een angstig voorgevoel krijgen. Dit is namelijk niet zomaar een uitspraak geweest van de directeur van VEH. Mulder heeft twee jaar geleden samen met onder andere de Woonbond en de NVM het plan “Wonen 4.0” gelanceerd. Hierin werd ook al gepleit voor een andere fiscale behandeling van de eigen woning.

Dit soort plannen benadrukken voor mij nog wel een keer dat het belangrijk is om niet teveel afhankelijk te zijn van de hypotheekrenteaftrek. Indien de hypotheekrenteaftrek op langere termijn inderdaad gaat verdwijnen, zijn wij als aflossers de lachende derde. Wij krijgen wel de lagere belastingheffing en hebben geen last van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is toekomstmuziek waar wel rekening mee moet worden gehouden.

vrijdag 19 september 2014

Hypotheekschuld gezakt naar €160.500Vandaag heb ik een extra groot bedrag afbetaald op mijn hypotheekschuld, namelijk €1.876. In een eerdere blog werd ik gewezen op mijn niet mooi afgeronde hypotheekschuld van €162.376. Zou het niet extra motiveren om mooie afgeronde bedragen aan te houden? Het idee vond ik goed. Daarom heb ik vandaag een bedrag van €1.876 afbetaald!

Sinds september 2012 is mijn hypotheekschuld gezakt met €38.476. In totaal bespaar ik nu per maand: €173,78. Gerekend over alleen de aflossing van deze maand, bespaar ik nu weer €8,47 ten opzichte van vorige maand. Mijn hypotheekschuld bedraagt nu nog €160.500.

Mijn korte termijn doel ga ik volgende maand realiseren. Eind februari heb ik de grens van €170.000 doorbroken, volgende maand gaat de grens van €160.000 aan diggelen.

Gedurende het jaar 2014 gaat het mij lukken om maandelijks minimaal €1.500 extra af te lossen. De rest van de jaar heb ik namelijk veel extra opdrachten gericht op de zorgverzekering. Vanaf 1 januari moet ik weer van maand tot maand bekijken hoeveel ik opzij kan zetten om af te lossen. De inkomsten kan ik namelijk maar gedeeltelijk gebruiken om af te lossen. Er zit namelijk ook nog een belastingclaim op deze inkomsten.

Nu even weer genieten van de lagere hypotheekschuld!

woensdag 17 september 2014

Zijn banken mede verantwoordelijk voor restschulden?Tot de kredietcrisis zijn banken te ruimhartig geweest met het verstrekken van hypotheken. Er werden te hoge leningen verstrekt, zowel ten opzichte van het inkomen als het onderpand. Maakt dit banken mede verantwoordelijk voor restschulden?

Laatst werd deze discussie weer gevoerd op de televisie over de verantwoordelijkheid van banken. De banken zijn te ver gegaan. Ze hebben adviezen verstrekt waarin onvoldoende rekening is gehouden met een mogelijke daling van de huizenprijzen. Ze hadden voorzichtiger moeten zijn met het verstrekken van tweede hypotheken en ze hebben onvoldoende rekening gehouden met een periode van crisis. Maakt dit de banken deels verantwoordelijk voor de huidige restschulden? Ja! Moeten zij huiseigenaren compenseren door een deel van de restschulden over te nemen? Nee!

Door de crisisjaren op de huizenmarkt staan er meer dan één miljoen huizen onder water. Deze huizen zijn niet te verkopen zonder er een restschuld aan over te houden. Door deze foute inschatting van banken moeten ook zij op de blaren zitten. Banken hebben moeite om gerealiseerde restschulden te incasseren bij de voormalige huiseigenaren. Ook terecht, want ze zijn voor een deel schuldig aan de restschulden. Toch blijft de huiseigenaar verantwoordelijk voor eigen daden.

Achteraf gezien was mijn hypotheeklast ook te hoog in vergelijking met mijn inkomen in 2004. De bank heeft mij niet verplicht om de hypotheek af te sluiten. Ik ben dus ook de hoofdschuldige voor de naar verhouding te hoge hypotheekschuld. Banken mogen wel meer doen om hun klanten te ondersteunen, maar ze hoeven geen schulden te compenseren.

zondag 14 september 2014

Ander huis financieren met overwaarde uit oude woningDeze week heb ik een aflevering gezien van Uitstel van executie waarin duidelijk bleek wat het probleem was tot 2008. Een gezin heeft zeven jaar geleden een huis gekocht. De nieuwe woning is gedeeltelijk gefinancierd met een overbruggingshypotheek op de vorige (nog steeds niet verkochte) woning. Er is een voorschot genomen op een overwaarde die er nog niet was.

Het gezin in deze uitzending had dus al een ander huis gekocht, zonder eerst de oude woning te verkopen. Achteraf gezien natuurlijk dom, maar in betere tijden gebeurde dat veel. Met een overbruggingshypotheek was de nieuwe woning te financieren. De overbruggingshypotheek is een zeer risicovolle hypotheekvorm die vroeger veel werd afgesloten.

Bij een sterke waardedaling van huizen ontstaan er problemen in een stroomversnelling met de overbruggingshypotheek. Ten eerste zakt de overwaarde in de oude woning. Bij verkoop zal de verkoopopbrengst niet meer voldoende zijn om de overbruggingshypotheek mee af te lossen. Het probleem wordt nog groter doordat de nieuwe woning ook in waarde zakt. Er is dus een hypotheek gesloten met als zekerheid de overwaarde die veel lager uitvalt. Het voorschot op de overwaarde is vervolgens geïnvesteerd in een huis met een dalende waarde.

Ik ben blij dat wij nooit in dat soort situaties terecht zijn gekomen. Voordat je een huis koopt, moet je eerst de oude verkopen.

donderdag 4 september 2014

Lagere hypotheekrentes in aantochtDe Europese Centrale Bank heeft vandaag de belangrijkste rentetarieven in de eurozone verlaagd naar een percentage van 0,05%. Een verdere verlaging van de hypotheekrente zit er dus weer aan te komen.

Het gaat financieel nog niet zo goed binnen Europa. Om banken aan te sporen om meer geld uit te lenen is de rente nu sterk verlaagd. Tegen een zeer lage rente kunnen banken nu geld lenen. Logisch dat de hypotheekrentes nu verder omlaag gaan. Minder goed nieuws voor spaartegoeden, maar ik stort het meeste geld toch in de stenen van mijn huis.

Volgend jaar juni moet ik één van mijn hypotheekdelen verlengen. Nu alvast een voorstel opvragen bij de bank heeft geen zin. Ze zullen mij namelijk laten bloeden voor de paar maanden die ik nog te gaan heb in de lopende rentevast periode. De kans wordt wel steeds groter dat de hypotheekrentes volgend jaar juni nog steeds extreem laag zijn.

Nu maar hopen dat de banken de huiseigenaren ook mee laten profiteren van de huidige rentestanden. De huidige winstmarge in de hypotheekrentes lijken mij ruim voldoende.

vrijdag 29 augustus 2014

SNS Bank gaat stunten met de hypotheekrenteDe vier grote Nederlandse banken hoeven nauwelijks moeite te doen om nieuwe hypotheken binnen te slepen. De meeste Nederlanders kiezen toch wel voor één van de bekende en grote banken. SNS Bank gaat toch een deel van de winstmarge prijsgeven.

Volgende week gaat de bank de rentetarieven sterk verlagen. Vooral de hypotheekrentes voor een lange rentevast periode worden sterk verlaagd. Bij het kiezen voor een rentevast periode van 20 jaar, krijg je een korting van 0,7%. Je kunt de hypotheekrente vastzetten voor 20 jaar tegen 4%. Dat zijn percentages waar je blij van kunt worden.

Bij 12 jaar rentevast krijg je een korting van 0,5% en bij 15 jaar 0,45%. Bij de kortere rentevast periodes zijn de kortingen minder groot.

SNS Bank is wel één van de vier grootste banken, maar ze moeten creatief zijn om tegen klinkende namen als Rabobank en ING op te boksen. Door te stunten proberen ze hun marktaandeel uit te breiden. Ze willen een marktaandeel behalen van 3% tot 5%. Vorig jaar was het marktaandeel op het gebied van hypotheken nog 1,8%. In juni van dit jaar is het gestegen naar 3,7%. Door overheidssteun mag de bank eigenlijk niet stunten, maar ze zullen toestemming gekregen hebben.

Een mooie ontwikkeling dat SNS Bank durft te stunten. Er ligt teveel macht bij de ABN Amro, ING en Rabobank. Laten zij ook maar marktconforme hypotheekrentes gaan vragen. Wat betreft de hoogte van de spaarrente blijven ze ook al achter.

donderdag 21 augustus 2014

Hypotheekschuld naar €162.376Deze maand is het ook weer gelukt om een bedrag van €1.500 op te bouwen voor een extra aflossing. De teller staat nu op €36.600 aan extra aflossingen in een periode van twee jaren.

Het is nu twee jaar geleden dat ik mij realiseerde dat mijn huis onverkoopbaar was. Ik zat vast in mijn eigen woning. Ook kwam bij mij toen het besef dat ik iedere maand bijna twee weken moest werken om alleen al mijn bruto hypotheeklasten op te hoesten. De eerste keer heb ik gelijk €12.000 van mijn spaargeld gebruikt om mijn schuld te verlagen naar €186.976. Het voelde als een druppel op een gloeiende plaat, maar het gaf een enorme boost om op deze manier mijn schulden te verlagen.

Eerste A4-tje met aflossingen is vol
Op mijn werkkamer hangt een prikbord waarop ik mijn aflossingen noteer. Na veertien aflossingen is het lijstje vol. Dagelijks bekijk ik dit lijstje om me op dat moment te realiseren waar ik het voor doe.

Ik ben benieuwd hoe het jullie lukt om de motivatie vast te houden. Hoe maken jullie de aflossingen visueel?

woensdag 13 augustus 2014

Wat gaat er met mijn hypotheek gebeuren na dertig jaar?Op Iex.nl las ik een verhaal van Jos Koets over de looptijd van een hypotheek. Een hypotheek wordt maximaal afgesloten voor een periode van dertig jaar, maar wat gebeurt er na dertig jaar? In de voorwaarden staat dat je de schuld in één keer moet inlossen.

Banken weten dat het niet realistisch is om bij het bereiken van de einddatum van de hypotheek de resterende schuld in één keer op te eisen. Toch staat dit wel expliciet in de voorwaarden. Met andere woorden, ze hebben wel de mogelijk om dat te doen. Je zult in dat geval een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Hierbij zal ook je inkomen getoetst worden. Ben je dan al met pensioen? In dat geval zullen banken terughoudend zijn om een nieuwe hypotheek te verstrekken.

Als het niet lukt om een nieuwe hypotheek af te sluiten, zal je hypotheekbank geen andere mogelijkheid hebben. De hypotheek moet wel verlengd worden. Je kunt je wel afvragen hoe hoog de rente gaat worden in dit soort gevallen.

Hypotheken worden na de looptijd gewoon verlengd, maar door de voorwaarden kunnen ze het opeisen. Houd er ook even rekening mee dat hypotheekrente maar voor een periode van dertig jaar aftrekbaar is. Is de hypotheek afgesloten vóór 1 januari ‘01, dan gaat de termijn van 30 jaar in op 1 januari 2001.

Door de aflossingsvrije hypotheek gewoon tussentijds af te lossen zit je niet met dit probleem!

woensdag 6 augustus 2014

Banken weten flink te verdienen aan hypothekenVereniging Eigen Huis heeft over de afgelopen jaren bijgehouden hoeveel winstmarge banken verwerken in de hypotheekrentes. Ze lijken te willen profiteren van de huidige lage rente. In zeven maanden tijd hebben ze hun overwinst weten te verdubbelen. Ze zijn goed bezig ten koste van de huiseigenaren.

Per oktober 2013 bedroeg de gemiddelde overwinst nog 0,4% Per mei van dit jaar was het percentage gestegen naar 0,8. De banken blijken het meeste te verdienen op de rentevast periodes van tien jaar, namelijk een extra winstmarge van 1,05%. Dit blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer.

Het lijkt een bewuste actie van de banken om op dit moment zoveel mogelijk geld binnen te slepen. In tijden met hoge rentes valt het meer op dat ze meer verdienen door hogere opslagen door te berekenen. De rente is nu zo laag, dat er nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de verdiensten van de banken. Het wordt tijd dat buitenlandse banken de Nederlandse hypothekenmarkt gaan betreden. De Nederlandse grootbanken beheersen namelijk de gehele hypothekenmarkt.

De hoge winstmarges is al eerder aan de kaak gesteld door Vereniging Eigen Huis, maar de politiek lijkt geen zin te hebben om hierin mee te denken.

vrijdag 1 augustus 2014

Besparingen doorvoeren om extra aflossen mogelijk te makenTijdens de zomermaanden krijg ik minder schrijfopdrachten. Financieel merk ik dat vooral in de maanden september en oktober. Dit zit mij niet lekker want het gaat ten koste van mijn aflossingen.

Om de positieve drive vast te houden, ben ik op zoek gegaan naar andere manieren om geld vrij te maken. Ik heb mijn verzekeringen een keer weer vergeleken. Hoeveel betaal ik per verzekering en kan het goedkoper? Doordat ik vrijwel jaarlijks vergelijk zit ik redelijk scherp, maar ik heb toch een besparing kunnen realiseren van in totaal een paar tientjes per jaar. Het aflossen van mijn hypotheek zal er niet veel sneller door gaan, maar alle beetjes helpen.

Kijk ook eens kritisch naar je verzekeringen
De meeste mensen vergelijken de autoverzekering nog wel eens, maar ook voor de overige verzekeringen kan het de moeite lonen. Voor bijvoorbeeld een inboedelverzekering vraagt de ene verzekeraar in sommige gevallen wel het dubbele van wat een andere verzekeraar in rekening brengt. De grootste premieverschillen zul je aantreffen in de autoverzekering. De duurste autoverzekering is in mijn geval maar liefst 3,5x zo duur in vergelijking met de goedkoopste. De duurdere autoverzekering biedt op grote lijnen dezelfde dekking als de goedkoopste.

Ook voor relatief goedkope verzekeringen kan het uit om te vergelijken. Ook als de besparing maar een paar euro bedraagt, kan het uit om over te stappen. Het is namelijk een jaarlijks terugkerende besparing. De meeste vergelijkingssites beperken zich tot de meest populaire verzekeringen. Via Gerust.nl kun je vrijwel alle verzekeringsvormen vergelijken. Ook de minder gebruikelijke verzekeringen.

zondag 27 juli 2014

De aflossing over juli bedraagt €1.500Gisteren weer een extra aflossing verricht van €1.500. Mijn totale hypotheekschuld is nu gedaald naar €163.876.

Weer een klein stapje gezet richting mijn einddoel. De besparing door deze aflossing bedraagt: €1.500 x 5,42% = €81,30 / 12 = €6,78. In totaal heb ik nu afbetaald vanaf september 2012: €35.100. De gerealiseerde besparing bedraagt nu: €158,54.

De afgelopen twee weken zijn wij op vakantie geweest. Veel geld uitgegeven, maar ik heb nu wel weer een goed gevulde agenda voor de komende week. Ik heb onder andere van Aegon en Nationale Nederlanden schrijfopdrachten gekregen. De afgelopen weken heb ik weer vier artikelen uitgewerkt voor Geldenrecht.nl van het Algemeen Dagblad. Ik weet nog niet wanneer ze geplaatst worden, maar ik houd jullie op de hoogte.

In tegenstelling tot veel fanatieke aflossers, gaan wij niet enorm zuinig leven om meer af te kunnen lossen. Wij hebben twee dochters die wij een zo leuk mogelijke jeugd willen bezorgen. Ik wil niet dat ze later zeggen dat hun ouders altijd aan het beknibbelen waren. Over ruim zeven jaar is de hypotheek volledig afbetaald, maar onze oudste is dan 19 jaar. Ik beknibbel wel zoveel mogelijk op mijn eigen uitgaven, maar de kinderen zullen er geen last van hebben.

maandag 21 juli 2014

Loopt rentevast periode af? Extra aflossen mogelijkIn hypotheken is vaak vastgelegd dat er een extra aflossing mogelijk is tot maximaal 10% tot 20% van de hoofdsom. Op het moment dat je rentevast periode afloopt, mag je natuurlijk meer aflossen.

Op het moment dat de je rentevast periode afloopt, kun je de hypotheek boetevrij oversluiten en je kunt onbeperkt boetevrij aflossen. Het contract loopt namelijk af en je bank stuurt je een voorstel om weer een nieuw contract af te sluiten. Voordat je gaat verlengen mag je de schuld verlagen. Je hoeft op dat moment niet te letten om een maximumbedrag.

Voor mij speelt dit niet, want ik mag 20% van mijn hoofdschuld extra aflossen. Mijn hoofdschuld (zonder mijn tweede hypotheek) bedroeg €189.000. ik mag jaarlijks dus extra op mijn aflossingsvrije hypotheek aflossen: €37.800. Mijn doelen heb ik volgens mij hoog gesteld, maar dat gaat mij niet lukken.

De “aflossers” die wel beperkt worden door de jaarlijkse maximering, moet goed letten op de einddatum van de rentevast periode.

vrijdag 11 juli 2014

Aflossingsvrije hypotheek omzetten?Lezersvraag: “Is het verstandig om mijn aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheek vorm? Ik wil zo snel mogelijk van mijn hypotheek af, maar de kwaliteit van de hypotheek vind ik ook belangrijk.”

Antwoord:
Als je tegenwoordig een hypotheek afsluit of oversluit, heb je de keuze tussen een lineaire hypotheek en een annuïteitenhypotheek. Bij het omzetten van je hypotheek kun je voor één van deze twee vormen kiezen. Het voordeel van deze hypotheekvormen ten opzichte van de aflossingsvrije hypotheek is de overlijdensrisicodekking.

Toch is dit nog geen reden om je hypotheek om te zetten. Je kunt de omzetting achterwege laten, en dus de advies- en bemiddelingskosten besparen, door de aflossingsvrije hypotheek te laten zoals deze is. Je kunt namelijk het overlijdensrisico ook afdekken door een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het verzekerd bedrag kun je afstemmen op de hoogte van de aflossingsvrije hypotheek.

Door te kiezen voor een dalend verzekerd bedrag, kun je de hoogte van de uitkering afstemmen op de hypotheekschuld. In het geval je jaarlijks €5.000 extra afbetaald op de hypotheek, laat je de hoogte van de uitkering ook met €5.000 per jaar zakken. Dit geeft je weer een besparing in premie.

vrijdag 4 juli 2014

Banken rekenen weer te hoge hypotheekrentesIn 2012 en 2013 heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) aan de bel getrokken over te hoge hypotheekrentes. Banken verwerkten er te hoge winstmarges in. Per september 2013 waren de marges weer teruggebracht naar een lager niveau onder de 2%. Langzaam zijn ze nu weer aan het klimmen.

Banken moeten verdienen aan het verstrekken van hypotheken. Dat is logisch! Maar het is niet de bedoeling dat ze zich gaan verrijken ten koste van de huiseigenaren. Per juni 2008 hadden banken in de hypotheekrente een brutomarge verwerkt van 1,4%. Daarna is de kredietcrisis uitgebroken. In de loop der jaren hebben ze de marges stapje voor stapje verhoogd naar 3,2%. In deze periode zijn de rentes sterk gezakt, maar de hypotheekrentes zijn kunstmatig hoog gebleven. Wij hebben de spaarrentes sterk zien dalen, maar de hypotheekrentes bleven naar verhouding hoog.

Deze keer is het de Consumentenbond die de marges heeft onderzocht. Begin juni 2014 bedroeg de gemiddelde brutomarge op een NHG hypotheek 2,1%. Op een tophypotheek zelfs 2,9%. De Consumentenbond roept nu op tot actie vanuit de politiek.

In de crisisjaren hebben wij de banken behoud van een faillissement met belastinggeld, nu gaan ze zich weer volvreten ten koste van de consument.

Verschrikkelijk irritant!

vrijdag 27 juni 2014

Hypotheek daalt naar €165.376Vandaag heb ik weer een bedrag van €1.500 afbetaald op mijn hypotheekschuld. Weer een stapje dichter bij een hypotheekvrij huis.

Ik heb vandaag weer een besparing op mijn maandlasten kunnen realiseren van €1.500 x 5,42% = €81,30 / 12 = €6,78. Deze relatief kleine besparing gaat het mij niet om, het gaat om het hogere doel. In totaal heb ik nu vanaf september 2012 afbetaald: €33.600. Een totale maandelijkse bruto besparing van €151,76.

Voor deze aflossing heb ik nog een klein deel van mijn vakantiegeld moeten gebruiken, maar het is weer gelukt. Zoals ik al eerder schreef ga ik proberen om maandelijks €1.500 af te lossen. Door een grote schrijfopdracht waarvan de uitbetaling in het najaar komt, ga ik mijn doel waarschijnlijk wel realiseren voor het jaar 2014. Ik hoop deze tempo vast te houden in 2015 en 2016. Voor de jaren daarna gaat het namelijk steeds eenvoudiger worden omdat mijn hypotheeklast ook steeds lager wordt.

Op 15 juni schreef ik op deze blog over een foutief verwerkte aflossing door mijn hypotheekbank. Deze hebben ze inmiddels hersteld. Per ongeluk hadden ze mijn aflossing van €1.600 eerst van een hypotheekdeel met een lagere rentestand afgetrokken. Uiteraard ga ik eerst mijn hypotheekdeel met de hoogste rente aflossen. Bedragen zijn keurig gecorrigeerd!

Op naar de volgende aflossing!

maandag 23 juni 2014

Bijtelling bij een hypotheekvrij huis?Onlangs kreeg ik als tip dat ik mijn hypotheek niet volledig moet gaan aflossen. Dit zou namelijk fiscaal afgestraft worden. Gelukkig is dat al bijna tien jaar niet meer het geval.

Huiseigenaren zijn gek op fiscaal voordeel. Jarenlang hebben ze van banken en adviseur ingepeperd gekregen dat ze een dief van hun eigen portemonnee zijn als ze gaat aflossen op de hypotheek. De Belastingdienst betaalt namelijk mee aan de hypotheekschuld. De gevolgen van deze denkwijze weten we inmiddels. Meer dan één miljoen huizen staan onder water. Deze huizen zijn onverkoopbaar tot de waarde van het huis de hypotheekschuld weer overtreft. Vorige week had ik een gesprek met een huiseigenaar die mij in eerste instantie voor gek verklaarde dat ik aan het aflossen ben.

Zijn grootste bezwaar van een hypotheekvrije huis is de fiscale bijtelling die je krijgt. Hiermee doelde hij op de eigenwoningforfait die zorgt voor een fiscale bijtelling. Als je hypotheekrente kunt aftrekken verkleint deze bijtelling het fiscaal voordeel van een eigen huis. Die fiscale bijtelling bij een hypotheekvrij huis geldt al sinds 1 januari 2005 niet meer. Door de Wet Hillen komt de bijtelling uit de eigenwoningforfait te vervallen bij een hypotheekvrij huis. Ook bij een geringe hypotheekschuld komt deze bijtelling te vervallen voor zover de bijtelling hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

Ook wordt ten onrechte vaak gedacht dat een hypotheekvrij huis zorgt voor een heffing over de overwaarde in het huis. Dit gebeurt niet! Zolang de overwaarde in het huis blijft zitten hoef je geen vermogenrendementsheffing te betalen.

Nog een vaak genoemde nadeel van het aflossen is dat je recht op toeslagen lager uit kan vallen. Dit klopt inderdaad, maar dat gebeurt ook als je een loonsverhoging krijgt. Meer loon ga je toch ook niet weigeren?

donderdag 19 juni 2014

Is Aegon bang voor mijn aflosverhaal?Aegon heeft huiseigenaren de mogelijkheid gegeven om hun woonverhaal te delen. Het populairste woonverhaal zou gepubliceerd worden op Nu.nl. Graag deel ik mijn verhaal over het aflossen van mijn hypotheek. Ik zat met mijn verhaal in de top drie, maar het verhaal paste achteraf gezien niet zo goed in het straatje van de bank/verzekeraar lijkt het.

Op 8 mei heb ik mijn aflosverhaal op Wonen.aegon.nl/woonverhalen/ laten zetten. Via diverse kanalen heb ik gezorgd voor veel lezers van het verhaal. Vanaf begin juni staat mijn verhaal in de top acht van meest gelezen verhalen. Op het verhaal van twee bekende Nederlanders na stond mijn verhaal in de loop van juni op nummer één. Mijn verhaal werd genomineerd en zat bij de laatste drie woonverhalen. Toen ontstond het mirakel van de concurrerende verhalen.

Een op 28-04-2014 gepubliceerd verhaal was tot 19 juni 2014 tussen de 800 en 850 keer gelezen. Op 19 juni stond de teller opeens op 1.250 lezers. Een vergelijkbare ontwikkeling heeft een op 12 maart 2014 gepubliceerd verhaal ook doorgemaakt. Dit zijn verhalen die niets met het aflossen van hypotheken te maken hebben.

Ik kan het niet aantonen, maar de overige twee verhalen hebben er in één dag ontzettend veel lezers bij gekregen. Is ben ervan overtuigd dat er met de cijfers gerommeld is, maar ik kan het niet aantonen.

Is Aegon bang voor aflosverhalen? Hier zijn nog meer aanwijzingen voor, want bij de nominatie vielen ze er al over dat mijn aflosverhaal gebaseerd is op een hypotheek van Centraal Beheer. Erg toevallig dat de andere twee verhalen in één dag 20% tot 50% meer lezers aantrekken dan in de voorgaande 52 tot 74 dagen.

Update 23-06-2014: Naar aanleiding van mijn verhaal heeft Aegon de moeite genomen om contact met mij op te nemen en de selectie van de winnaar nader toe te lichten. De uiteindelijke winnaar blijkt de laatste dag zeer actief gepromoot te hebben via social media. Hiermee neem ik genoegen en sluit ik het geheel af.

Ook extra aflossen als huis binnenkort wordt verkocht?Op één van mijn blogs kreeg ik een vraag binnen die ik graag inhoudelijk met jullie wil delen. De vraag was of het slim is om extra af te lossen als het huis binnenkort verkocht gaat worden? Of is het juist verstandiger om het geld te gebruiken om zonnepanelen op het huis te plaatsen?

Als je de wens hebt om een ander huis te kopen, kun je geld beter vrij besteedbaar houden. Dit heeft meerdere redenen. Hieronder licht ik een aantal redenen toe en plaats ik kanttekeningen bij het investeren in een huis dat verkocht gaat worden.

Houd je geld vrij besteedbaar. Ga sparen in plaats van aflossen. Nadat je extra hebt afbetaald op je hypotheek zit het geld als het ware vast in het huis. Na verkoop moet de overwaarde (inclusief de extra aflossing) weer gebruikt worden voor de nieuwe woning. Doe je dat niet? Dan is de betaalde hypotheekrente voor de nieuwe woning niet volledig aftrekbaar. Zorg dat je zelf de regie houdt en zorg dat het geld vrij besteedbaar blijft.

Spaargeld vergroot de kans op een hypotheek. Het hebben van spaargeld kan doorslaggevend zijn voor het wel of niet kunnen krijgen van een hypotheek. Geld dat gebruikt is om extra af te lossen zie je pas terug na verkoop van het huis. In een vroeger stadium moet je vaak al weten in hoeverre je de andere woning kunt financieren. Door het geld besteedbaar te houden sta je sterker.

In hoeverre het verstandig is om geld te investeren in het huis, hangt af van de hoogte van de investering en de waardeverhoging door de investering. Het plaatsen van zonnepanelen verhoogt de verkoopwaarde van het huis, maar het is nog maar de vraag of de investering verstandig is. Je zult namelijk maar beperkt profiteren van de lagere energiekosten. De winst moet vooral zitten in het waardeverhogend effect. Voordat je een dergelijke investering doet, moet je de makelaar vragen wat de vermoedelijke effecten zijn op de verkoopprijs.

Helaas kan de makelaar de effecten ook niet met zekerheid bepalen. Persoonlijk vermoed ik dat het in de meeste gevallen niet verstandig is. Je kunt het geld beter gebruiken om achterstallig onderhoud weg te werken.

woensdag 18 juni 2014

Zeer slecht rentevoorstel ontvangenEen deel van mijn hypotheek heeft nog een rentevast periode tot 1 juli 2015. Voor dit deel betaal ik nu 4,31%. De hypotheekrentes zijn nu laag, dus ik heb alvast een nieuw voorstel aangevraagd. Gisteren lag er een pakketje van Centraal Beheer is de brievenbus, maar de inhoud was zeer teleurstellend.

De bedoeling van mij was om er nu alvast een zo laag mogelijke percentage uit te slepen, maar helaas. Ik kan voor een periode van vijf jaar vastzetten voor maar liefst 4,42%. Als ik zo idioot zou zijn om te kiezen voor 15 jaren, bedraagt mijn nieuwe percentage 5,98%.

In het voorstel wordt ik gestraft voor het openbreken van de lopende rentevast periode. Als ik de lopende periode niet zou openbreken, zou er een percentage gelden van 3,6%. Omdat ik er nu voor kies om nu alvast te verlengen drukken ze er nog even 0,82% bij op.

Jullie zullen begrijpen dat ik het voorstel naast me neerleg. Ik wacht tot volgend jaar juli om de rentevast periode te verlengen. Natuurlijk kies ik voor een zo kort mogelijke periode. Na het aflossen van mijn aflossingsvrije hypotheek is dit hypotheekdeel namelijk aan de beurt.

Deze actie van mijn bank heeft mij verder gesterkt in mijn gedachten om zo snel mogelijk van mijn hypotheek af te komen.

Zullen zij nog wel hypotheken afsluiten met de tarieven die zij op dit moment hanteren? De laagste hypotheekrente voor vijf jaar vast bedraagt namelijk 2,5%.

dinsdag 17 juni 2014

Onrealistische aflosplan?Bij het aflossen van je hypotheek heb je als ultieme doel om je hypotheek naar nul te krijgen. Binnen een aantal jaren is dat niet te realiseren. Ik ga proberen om mijn hypotheek volledig af te lossen in 7,5 jaren vanaf nu.

Op mijn 50e wil ik hypotheekvrij zijn. Om dit te realiseren zal ik gedurende 90 maanden €1.500 per maand moeten aflossen. In totaal heb ik dan €135.000 afbetaald. Het resterende deel hoop ik af te kunnen lossen met mijn beleggingspolis en de laatste jaren zou ik het bespaarde maandelijkse bedrag moeten gebruiken om extra af te lossen.

Als mij dit maandelijks zou lukken, zal in de komende vijf jaren aflossen: 60 x €1.500 = 90.000. Mijn resterende hypotheek zal bedragen: €166.876 - €90.000 = €76.876. Ten opzichte van nu dalen mijn maandlasten door de aflossing met €406. Door dit bedrag ook weer te gebruiken om extra af te lossen moet ik in het eerste kwartaal van 2022 van mijn hypotheek af kunnen zijn.

Waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar ik ga het proberen. De eerste kalenderdag van iedere maand ga ik €1.500 aflossen. Dit gaat mij in ieder geval wel lukken in 2014. Of ik het in 2015 ook vol kan houden hangt af van mijn inkomsten.

zondag 15 juni 2014

Extra aflossing foutief verwerktGisteren heb ik de schriftelijke bevestiging van mijn extra aflossing van €1.600 ontvangen van Centraal Beheer Achmea. Helaas hebben ze een foutje gemaakt. Het bedrag is afgeboekt van een verkeerd leningdeel.

De aflossing had betrekking op een deel van de hypotheek waar ik 5,42% over betaal. De geldverstrekker heeft het bedrag nu afgeboekt van een ander deel van de hypotheek waar ik 5,1% hypotheekrente over betaal. Voor de zekerheid heb ik mijn overschrijving nog even gecontroleerd, maar de fout ligt niet bij mij. Ik heb gelijk een mail gestuurd met het verzoek om de fout te herstellen. De fout levert maar een maandelijkse verschil op van bruto €0,43, maar toch wil ik dat ze de fout gaan herstellen.

Waarschijnlijk gaat het weken duren totdat ze de fout herstellen. Banken en verzekeraars hebben het namelijk ontzettend druk met hypotheken. Er worden weer meer hypotheken gesloten en de hypotheken die lopen worden massaal omgezet naar een andere vorm of er wordt op afbetaald. Ik heb er alle begrip voor dat het verzoek iets langer op zich laat wachten, maar het moet hersteld worden.

Het blijft goed opletten!

dinsdag 10 juni 2014

Motivatie om extra af te lossenZie het interview met Gerhard Hormann over het extra aflossen van je hypotheek. Het interview motiveert weer extra om je hypotheekschuld aan te vallen.

vrijdag 6 juni 2014

Meer schrijfopdrachten gericht op aflossen hypotheekEr komt steeds meer aandacht in de media over het aflossen van hypotheken. Ik ben nu gevraagd om een vervolg te schrijven op mijn special over het aflossen van hypotheken op Geldenrecht.nl.

In 2013 heb ik vijf artikelen geschreven voor deze opdrachtgever. In de volgende drie artikelen ga ik de voordelen en de nadelen van het extra aflossen met name nader toelichten. Want laten we eerlijk zijn, het extra aflossen heeft zeker nadelen. Wat mij betreft overtreffen de voordelen de nadelen, maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen.

Een groot nadeel is eventueel dat het in het huis geïnvesteerd bedrag niet weer eenvoudig terug te halen is. Zelfs bij verkoop van je huis moet je het bedrag opnieuw investeren in een ander huis. Tenminste, als je weer een ander huis koopt. Persoonlijk vind ik dit geen nadeel. Als ik een ander huis koop zou ik de overwaarde uit mijzelf al weer investeren in de nieuwe woning.

In de artikelen zal ik wel mijn mening geven en dus zal ik het extra aflossen promoten. Dat is namelijk ook de charme van mijn werk. Ik kan mijn mening ventileren in diverse media.

zondag 1 juni 2014

Hypotheekschuld weer €1.600 kleinerVandaag vier ik mijn 5e aflossing van 2014. Vandaag heb ik weer €1.600 overgemaakt naar de hypotheekbank. In 2014 heb ik nu €9.100 afbetaald. Mijn hypotheekschuld bedraagt nu nog €166.876.

De afgelopen vijf maanden heb ik het zeer druk gehad met schrijfopdrachten, maar de beloning maakt alles weer goed. Van de ontvangen betalingen zet ik een deel opzij om te reserveren voor de belastingheffing en de rest reserveer ik voor een aflossing.

Sinds september 2012 heb ik nu in totaal €32.100 afbetaald op mijn aflossingsvrije hypotheek.

Doordat ik nu flink de snelheid erin heb, merk ik wel dat ik gemotiveerder ben om nog meer af te betalen. Ik zou een deel van mijn buffer kunnen gebruiken om de schulden nog verder te verlagen, maar dat is niet verstandig. Maar het zegt wel iets over de motivatie.

Zie ook mijn aflosverhaal.

donderdag 29 mei 2014

Nieuw rentevoorstel opgevraagd voor mijn beleggingshypotheekVoor een deel van mijn hypotheek loopt mijn rentevaste periode af in 2015. Door de lage hypotheekrente is het een goed moment om alvast te verlengen. Ik heb de bank gevraagd om een voorstel.

Het gaat om een deel van mijn beleggingshypotheek van €66.000. Ik betaal nu een hypotheekrente van 4,5%. Als ik dit percentage vergelijk met de lage rentes die op dit moment in rekening worden gebracht, kan het uit om nu alvast in een nieuwe rentevaste periode te stappen.

Ik verwacht van mijn bank een voorstel te krijgen op basis van middeling. De rentevaste periode wordt nu al verlengd. De inkomsten die de bank misloopt door de rentevaste periode nu al te verlengen tegen een lagere rente wordt in het voorstel verwerkt. Door nog te wachten tot 2015 kan ik optimaal profiteren van de lage rentestand, maar ik weet niet of de rente zo laag blijft de komende maanden.

Loopt jouw rentevaste periode ook af binnen nu en twee jaar? Vraag alvast een voorstel op. Zodra de hypotheekrentes weer gaan stijgen zul je slechter uit zijn. De hypotheekrente zal nog wel iets kunnen zakken, maar de marges zullen klein zijn. Als het voorstel toch tegen valt, hoef je er natuurlijk niet op in te gaan

maandag 19 mei 2014

Lage hypotheekrente niet altijd voordeligRTL Nieuws waarschuwt op hun website voor de verborgen gevaren van een lage hypotheekrente. Als je een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek hebt, kan het je geld kosten bij een verlaging van de hypotheekrente. Banken zouden dit beter moeten communiceren richting hun klanten.

De (bank)spaarhypotheek is vooral aantrekkelijk in tijden met hoge hypotheekrentes. Je krijgt namelijk een vergoeding over de spaarpot ten hoogte van de hypotheekrente.

Stel, tien jaar geleden heb je de (bank)spaarhypotheek afgesloten met een hypotheekrente van 5,5%. De rentevaste periode is nu afgelopen en de bank stuurt je een nieuw rentevoorstel. Iedereen willen zo goedkoop mogelijk, dus kies je voor een zo laag mogelijke hypotheekrente. Wat blijkt bij de eerst volgende maand?.. Je betaalt veel minder (aftrekbare) hypotheekrente, maar de inleg voor de spaarpot is sterk gestegen. Onderaan de streep stijgen je maandlasten ten opzichte van de vorige rentevaste periode.

Het is de taak van de hypotheekadviseurs en de banken om je hier op te wijzen, maar wees zelf ook op de hoede.

maandag 12 mei 2014

Promotie van het extra aflossenIk heb als doel om mijn hypotheek af te lossen, maar ik merk dat ik ook graag andere huiseigenaren aanmoedig om af te gaat lossen. Help mij in het verkondigen van mijn woord door mijn verhaal via Woonverhalen van Aegon te delen.

Aegon.nl heeft deze website opgezet om woonverhalen van Nederlanders te delen. Ik heb mijn verhaal ook opgeschreven om deze te delen met ander huiseigenaren. Veel huiseigenaren realiseren zich niet dat ze een probleem hebben. Huizen die onder water staan zijn niet te verkopen. Er zijn ook veel huiseigenaren die een te hoge hypotheek hebben. Zolang ze hun baan houden is er geen probleem. Zodra ze werkloos worden of arbeidsongeschikt raken, ontstaan er problemen.

Deel mijn bericht en mogelijk krijgt mijn verhaal aandacht op Nu.nl.

zaterdag 10 mei 2014

Lagere hypotheekrente bij aflossen en inbrengen spaargeldUit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat banken klanten gaan belonen die minder lenen door het inbrengen van spaargeld. Ook het extra aflossen gaan ze belonen met een lagere hypotheekrente. Uiteraard geldt dit uitsluitend voor nieuw gesloten hypotheken.

Banken gaan meer variatie aanbrengen in tarieven om huiseigenaren te stimuleren om meer eigen geld te gebruiken om een huis te kopen of om de hypotheek af te lossen. In het huidige systeem volgt er ook al een beloning bij het extra aflossen, maar je moet eerst flink aflossen om het ook te merken aan de hoogte van de hypotheekrente.

Mijn hypotheek bedroeg tot september 2012 ongeveer €199.000. Ik zou mijn hypotheek moeten verlagen naar €147.000 om een rentevoordeel te krijgen. Aflossen hoef ik dus niet te doen om in lager risicocategorie terecht te komen. Mijn huis staat niet meer onder water, maar de geldverstrekker rekent nog steeds met dezelfde risico’s.

Het extra aflossen op hypotheken die onder water staan is ook in het belang van de banken. Jammer dat ze dit niet inzien en de aflossende huiseigenaar niet belonen met een kleine rentekorting.

vrijdag 9 mei 2014

Wat als de hypotheekrente hard gaat stijgen?Een aanvullende goede reden om extra af te lossen is de mogelijkheid dat de hypotheekrente gedurende de looptijd sterk gaat stijgen.

In 1982 kon de hypotheekrente oplopen tot 13%. In die periode heeft de huizenmarkt zware klappen opgelopen door een teruglopende economie. Wij zitten nu in een vergelijkbare economische situatie. Volgens De Nederlandsche Bank hoeven wij niet bang te zijn voor een herhaling van 1982, maar het is niet uit te sluiten. Wat moet jij maandelijks aan hypotheekrente betalen als de hypotheekrentes weer naar 13% stijgen?

Dit is natuurlijk een doemscanario, maar stijgende hypotheekrentes zijn wel een bedreiging voor de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Dit is een extra reden om extra af te lossen. Dit geldt vooral voor de aflossingsvrije hypotheek. Deze schuld blijft namelijk bestaan tot je jouw woning verkoopt. De kans dat je ook weer in een periode terecht komt met hoge hypotheekrentes is waarschijnlijk.

Voor ieder procentpunt meer aan hypotheekrente, stijgt mijn maandlast met €140,40. Uitgaande van een hypotheekrente van 13%, zou mijn maandlast stijgen naar €1.825,16.

Hoezo schulden maximaal houden is verstandig?

dinsdag 6 mei 2014

Motivatie om af te lossen vasthoudenUit reacties van mijn lezers blijkt dat veel huiseigenaren moeite hebben om de motivatie om af te lossen vast te houden. Er wordt een groot bedrag gestort in de hypotheek, maar de besparing per maand valt tegen.

Uitgaande van een hypotheekrente van 5% geeft een extra aflossing van €1.000 een besparing van €4,17 per maand. Dit is ook nog een bruto besparing, want je kunt per jaar ook €50 minder van het inkomen aftrekken.

Om goed gemotiveerd van start te gaan kun je beter eerst sparen voor een aflossing met een grotere impact. In één keer €5.000 aflossen geeft al een maandelijkse bruto besparing van €20,83. Het lijkt nog steeds een lage besparing ten opzichte van de investering, maar gerekend over twintig jaar geeft het een besparing van €5.000 aan hypotheekrente.

Bij naar verhouding kleine aflossingen is lastig om het jaren vol te houden. Dit geldt in nog sterkere mate als het heel veel moeite kost om te sparen voor een extra aflossing. Op lange termijn geeft het vrijheid en door de besparingen wordt het aflossen ook steeds eenvoudiger.

zaterdag 3 mei 2014

Mijn hypotheek blijft een beleggingshypotheekAfgelopen week heb ik een gesprek gehad met een hypotheekadviseur van mijn bank. De bank heeft voorgesteld om een alternatief bij mij neer te leggen ter vervanging van mijn beleggingshypotheek. Na wat plussen en minnen is mijn conclusie dat ik niets ga wijzigen.

In eerste instantie was het mijn bedoeling om de hypotheek om te zetten naar een lineaire hypotheek tegen de laagst mogelijke hypotheekrente. Bij het omzetten lopen we echter tegen een probleem aan. De kapitaalverzekering die gekoppeld is aan mijn hypotheek heeft nog geen 15 jaren gelopen en er zit rendement in de polis. Hierdoor is de polis niet af te kopen. Bij afkopen moet ik namelijk afrekenen over de waarde in de polis.

Een alternatief is een bankspaarhypotheek. Het nadeel hiervan is dat de maandlasten sterk gaan stijgen. Er moet namelijk maandelijks bedragen bijeen gebracht worden om op de einddatum de bankspaarhypotheek in één keer af te betalen. De aflossingsvrije delen van mijn hypotheek zullen onveranderd blijven.

Conclusie is dat ik niets ga veranderen. Ik ga geen kapitaal opbouwen op een bankspaarrekening. Het geld gebruik ik liever om mijn hypotheek zo snel mogelijk naar nul te krijgen.

dinsdag 29 april 2014

Aflossen is het nieuwe sparenHet nieuws van de dag! Nederlanders hebben in het afgelopen jaar uitzonderlijk veel spaargeld opgenomen. Dit geld is voor een belangrijk deel gebruikt om extra af te lossen op de hypotheek. Voor de economie is het beter om er een auto voor te kopen of een luxe vakantie te boeken, maar Nederlanders worden steeds verstandiger.

In het afgelopen jaar is er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) ongeveer €4 miljard aan spaargeld opgenomen. De belangrijkste reden voor het extra aflossen zou zijn de lage spaarrente en de naar verhouding nog steeds hoge hypotheekrente. De spaarrente bedraagt nu gemiddeld 1,37% en wij betalen met z’n allen gemiddeld 4,47% aan hypotheekrente. Het heeft bij dit soort verschillen geen zin om uit te rekenen wat het verschil is rekening houdende met het belastingvoordeel. De verschillen zijn zo ook wel duidelijk.

Voor mijzelf zal het nu niets meer uit maken wat er met de hoogte van de spaarrente gebeurt. Als de spaarrente sterk stijgt zal dit geen invloed hebben op mijn doelen. In bijna twee jaren tijd heb ik mijn maandlasten sterk kunnen verlagen. Huiseigenaren moeten voor zichzelf maar eens uitrekenen hoeveel dagen in de maand ze aan het werken zijn om de hypotheeklasten op te hoesten. Wat zal het leven toch een stuk eenvoudiger worden als mijn hypotheek echt op nul staat!

woensdag 23 april 2014

Centraal Beheer wil van mijn woekerpolis afVerzekeraars zitten met de beleggingspolissen in hun maag. Jaren geleden hebben ze al geïnventariseerd welke polissen onder noemer woekerpolissen vallen, maar ze worden nog steeds niet met rust gelaten. Er lopen nog rechtszaken om verzekeraars te laten bloeden voor hun belachelijke kostenstructuren uit het verleden.

Centraal Beheer Achmea belde mij een paar weken geleden met het voorstel om mijn beleggingshypotheek “gratis” om te zetten. De afgelopen dagen heb ik de nodige loongegevens, pensioenopgaven en persoonsgegevens moeten verstrekken. Ze beschikken nu over alle gegevens en ze gaan nu broeden om de mogelijkheden boven tafel te krijgen.

De achterliggende gedachte van de verzekeraar is natuurlijk om zo goed mogelijk te voldoen aan hun zorgplicht. Ik heb geen hoge verwachtingen van het voorstel, maar ik wacht af.

Ik zou mijn hypotheek graag om willen zetten naar een lineaire hypotheek tegen de laagst mogelijke hypotheekrente. In het eerste gesprek met een medewerkster van de verzekeraar heb ik aangegeven niet bereid te zijn om een boeterente te betalen. De medewerkster heeft mij toen toegezegd dat het goed kwam. Nu maar afwachten hoe ze dit gaan oplossen en wat het voorstel gaat worden.

maandag 21 april 2014

Hypotheek extra aflossen of bijstorten?Via de mail kreeg ik een vraag binnen die ik graag in een blog wil beantwoorden. Als je een beleggingshypotheek hebt in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek, is het dan verstandiger om extra af te lossen op de aflossingsvrije hypotheek of moet je bijstorten in de beleggingsverzekering?

Beide opties hebben voor- en nadelen. Een nadeel van het bijstorten is dat het geld belegd gaat worden. In hoeverre dit verstandig is zal pas in de toekomst blijken. Een ander groot nadeel vind ik dat het de hypotheekschuld niet verlaagd. Daarnaast in het bijstorten niet altijd mogelijk en heeft bijstorten beperkingen. Om de opgebouwde kapitaal vrij van belastingheffing te houden moet je aan voorwaarden voldoen bij het bijstorten. Hierover kun je het beste in gesprek met je hypotheekadviseur. Bijstorten kan maatwerk zijn. Indien de kapitaalverzekering een zogenaamde KEW-polis betreft is het bijstorten zelfs niet toegestaan.

Mijn voorkeur gaat uit naar het verlagen van de aflossingsvrije hypotheek. Je verlaagt de schuld en je maandlasten. Ook ben je beter bestand tegen een verdere daling van de huizenprijzen. Extra aflossen heeft weer als nadeel dat het belastingvoordeel omlaag gaat. Maar volgens mij overtreffen de voordelen de nadelen.

vrijdag 18 april 2014

Hypotheekschuld is weer €1.000 kleinerHet is al bijna twee maanden geleden dat ik de laatste extra aflossing heb verricht. Zojuist weer €1.000 extra afbetaald om de motivatie vast te houden.

Ik heb het bedrag met moeite bij elkaar gekregen, maar het is weer gelukt. Op een paar verdwaalde spaarrekeningen stond nog in totaal tweehonderd euro en totaal kwam ik net weer op €1.000 boven mijn bufferbedrag. In totaal heb ik nu €30.500 afbetaald in één jaar en zeven maanden tijd.

De afgelopen weken heb ik twee offertes bij opdrachtgevers uitgezet. Als beide opdrachten door gaan verwacht ik een paar duizend euro extra uit mijn freelance werkzaamheden te halen. In de zomer zou ik dan ik één keer een aflossing kunnen verrichten van €3.000 tot €4.000.

Iedereen die extra aan het aflossen is kan ik adviseren om de bedragen voor jezelf op te schrijven en ergens op te hangen waar je het vaak ziet. Ik heb de bedragen uitgeschreven op een a-4-tje en op mijn werkkamer gehangen. Dagelijks zie ik de bedragen en dat motiveert en geeft energie om nog meer af te betalen en wel zo snel mogelijk. Zie hieronder!


woensdag 16 april 2014

Aflossen met 30% van je salarisIn september 2012 heb ik mijn eerste extra aflossing verricht. Ik raakte geïnspireerd door het boek “Hypotheekvrij” van Gerhard Hormann. Toen raakte is besmet met de aflosvirus.

In een door Vereniging Eigen Huis op Youtube geplaatste interview met de schrijver zit een mooie uitspraak waar jullie mogelijk ook iets aan kunnen hebben. Als je je baan verlies moet je van de één op de andere dag zien rond te komen met 70% van je salaris. Wat nu als je gaat proberen je hypotheek af te lossen door te doen alsof je werkloos bent.

Je gaat dus snijden in de uitgaven tot je 30% van je salaris maandelijks overhoudt om extra af te lossen. In de praktijk klopt de vergelijking niet helemaal. Want als je inkomen zakt, krijg je mogelijk ook weer recht op toeslagen of hogere toeslagen. Ook door de belastingdruk klopt deze vergelijking mogelijk niet. Toch vind ik het een nobel streven. Zie hieronder het interview.

zaterdag 12 april 2014

De huizenprijzen zijn weer met de opmars begonnenSlecht nieuws over de huizenmarkt deel ik ook met jullie, dus zal ik positief nieuws ook met jullie delen. De NVM is namelijk met positief nieuws gekomen over de huizenprijzen. De prijzen stijgen weer ten opzichte van één jaar geleden.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 zijn de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2014 met 1,2% gestegen. Helaas beleefde niet heel Nederland een prijsstijging, regionaal werd er nog fors ingeleverd op de verkoopwaarde van het huis.

Door de makelaars van het NVM zijn er 24.360 huizen verkocht in de periode van januari tot april 2014. Dit is maar liefst een stijging van 41,5% vergeleken met vorig jaar. Maar deze vergelijking geeft een vertekend beeld. Het eerste kwartaal van 2013 was namelijk een dramatisch kwartaal. De hypotheekregels zijn toen strenger geworden. Potentiële kopers hebben nog voor de jaarwisseling een huis gekocht, zodat ze nog konden profiteren van de ruimere hypotheekregels.

Voor de komende maanden en jaren verwacht ik geen sterk stijgende huizenprijzen. Er is namelijk nog steeds een groot aanbod aan huizen die in de verkoop staan. Ook de strengere eisen om een hypotheek te kunnen krijgen zal de ontwikkeling van de huizenprijzen afremmen. Er zal minder vraag zijn naar koophuizen omdat steeds meer starters geen hypotheek kunnen krijgen. Ook wordt er meer verwacht van starters. Een deel van de bijkomende kosten moeten namelijk in veel gevallen al gefinancierd worden uit eigen middelen.

Maar….de huizenprijzen stijgen weer! Overwaarde in mijn huis kan nu hard gaan stijgen. Het huis wordt steeds meer waard en mijn hypotheek wordt steeds lager.

dinsdag 8 april 2014

Meer onzekerheden, minder aflossen?Vanaf 1 mei ga ik één dag in de week minder in loondienst werken. Dit gaat waarschijnlijk effect hebben op de snelheid waar ik mijn hypotheek mee kan aflossen. Ik ga meer tijd vrijmaken voor mijn werkzaamheden als freelance tekstschrijver.

Het stapje terug in werkuren geeft mij weer meer tijd om schrijfopdrachten aan te nemen. Deze stap heb ik gezet omdat ik de laatste maanden opdrachten moet afwijzen. Ik kan mijn tijd namelijk maar één keer besteden. Hierdoor moet ik een deel van mijn inkomsten uit mijn freelance werkzaamheden gaan gebruiken om het huishouden draaiende te houden. Aan de andere kant heb ik op die extra dag per week de mogelijkheid om meer schrijfopdrachten aan te nemen, en dus meer te verdienen. Op langere termijn verwacht ik hierdoor meer af te kunnen lossen, maar op korte termijn zal het minder worden.

In de eerste twee maanden van 2014 heb ik €6.500 weten af te lossen. Helaas kan ik deze snelheid niet blijven aanhouden. Zou mooi zijn om in één jaar €39.000 af te lossen, maar helaas. Mijn doel voor dit jaar ligt nu op €12.000. Of ik mijn doel ga halen ligt volledig aan de opdrachten die ik de rest van het jaar krijg, want ik weet dat inkomsten uit freelance opdrachten onzeker zijn.

maandag 31 maart 2014

Belastingdienst gaat uit van 4% rendement op spaargeldHet extra aflossen heeft ook te maken met het rendement op spaargeld. Als ik op dit moment ga sparen, kan ik maximaal een rentevergoeding krijgen van 1,75%. Mijn hypotheekrente bedraagt 5,42%. De keuze is dus eenvoudig. Toch maak ik mij er wel druk om hoe de Belastingdienst om gaat met de heffing over spaargeld. Het lijkt alsof ik mijn spaargeld rechtstreeks doorstort naar mijn hypotheekbank, maar dat zou niet verstandig zijn. Ik houd een flinke spaarbuffer aan om tegenslagen op te kunnen vangen.

Belastingadviesbureau Grant Thornton en de Bond voor Belastingbetalers willen de Belastingdienst voor de rechter slepen. Zij vinden het onterecht dat er voor de heffing over spaarvermogen nog steeds rekening wordt gehouden met een rendement van 4%. Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box drie van € 21.139. Als je meer bezit aan vermogen, moet je over het meerdere belasting betalen. De Belastingdienst gaat hierbij uit van een rendement van 4%, ongeacht het werkelijke rendement dat je realiseert. Dit rendement wordt door de Fiscus belast met 30%. De heffing komt op 1,2% over je vermogen minus de vrijstelling.

De politiek heeft hier de afgelopen jaren al uitspraken over gedaan. De zogenaamde vermogensrendementsheffing blijft gebaseerd op 4% rendement. Dit is ook het kromme van het beleid van de politiek. Als de schatkist te maken krijgt met tegenvallende inkomsten, wordt het beleid gewijzigd. Als de heffing op spaargeld achteraf te hoog is, gaat er niets veranderen.

Dit hebben wij bijvoorbeeld gezien bij de energiezuinige auto’s. Er hoefde geen motorrijtuigenbelasting voldaan worden. Tot het blijkt dat het een succes gaat worden. De schatkist loopt teveel geld mis, dus wordt het beleid gewijzigd. Een ander voorbeeld is het spaarloon. Het was te lucratief, dus kwam er een streep door. Een nog beter voorbeeld is het eigenwoningforfait. Als de inkomsten dreigen terug te lopen door dalende huizenprijzen, verhogen ze gewoon het percentage aan heffing. De regels aanpassen gedurende het spel is de politiek dus wel gewend.

Ik weet ook wel dat de Nederlandse schatkist linksom of rechtsom gevuld moet worden, maar laten we wel eerlijk blijven. Stel de belachelijke spaarbelasting naar beneden bij!

vrijdag 28 maart 2014

Nederlandse hypotheekschuld zakt door extra aflossingenDe regeling van de hypotheekrenteaftrek is versoberd om te voorkomen dat de regeling te duur zou worden voor de Nederlandse schatkist. In 2013 is het probleem mede verkleind doordat wij met z’n allen massaal extra aflossen op onze hypotheekschuld.

Eind 2012 bedroeg de Nederlandse hypotheekschuld nog €653 miljard. Doordat er in 2013 weinig huizen zijn verkocht en door extra aflossingen is deze schuld met bijna €16 miljard gezakt. De huidige schuld van €637 is nog steeds zeer hoog, maar wij zijn goed op weg. In 2006 bedroeg de hypotheekschuld nog €480 miljard.

Ik heb er al vaker voor gepleit om extra aflossen te stimuleren met een soort van een subsidie. Mijn extra aflossingen zijn namelijk ook goed voor de Nederlandse schatkist.

Alleen al dit jaar heb ik €6.500 afbetaald om mijn aflossingsvrije hypotheekschuld. Dit levert mij een besparing op van €6.500 x 5,42% = €352,30 per jaar. Dit bedrag kan ik ook niet meer aftrekken van mijn inkomen. Uitgaande van de 42% schijf bespaart mijn aflossing de schatkist: €352,30 x 42% = €147,97. Dit is ook nog een jaarlijkse besparing die ik nog voor een periode van twintig jaar van mijn inkomen zou kunnen aftrekken. Sinds 2012 heb ik al €29.500 afbetaald. Dit is een jaarlijkse besparing van €1.598,90. Voor de schatkist heb ik jaarlijks bespaard €671,54.

Ik zie de tegemoetkoming vanuit de schatkist graag tegemoet!

zondag 23 maart 2014

2014 - Huizenprijzen dalen nog steedsDe uitslagen worden steeds kleiner, maar de huizenprijzen zijn nog steeds aan het dalen. Het CBS heeft onlangs bekend gemaakt dat de huizenprijzen 1,7% gedaald zijn in vergelijking met één jaar geleden.

Bestaande huizen waren in februari 2014 in vergelijking met vorig jaar 1,7% goedkoper. In voorgaande jaren waren de dalingen forser, maar we zijn er nog niet. Als er uitsluitend wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van de afgelopen acht maanden, is er sprake van een stabilisatie. De huizenprijzen liggen nu weer op het niveau van 2003.

De verkoopcijfers laten wel duidelijke positieve ontwikkelingen zien. Er zijn in februari 2014 maar liefst 34% meer huizen verkocht in vergelijking met februari 2013. Dit geeft wel enigszins een vertekend beeld, want door de gewijzigde hypotheekregels waren de eerste twee maanden van 2013 dramatisch slechte maanden wat betreft de verkoopcijfers.

Als huiseigenaar hoop je op sterk stijgende huizenprijzen, maar de waardestijgingen uit het verleden zullen wij niet snel weer bereiken. Het is tegenwoordig lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. Dit zal de waardeontwikkeling van koophuizen afremmen. Een jaarlijkse stijging van 12% zoals in de jaren 2000 en 2001 zullen wij waarschijnlijk niet snel weer zien.